Månadens medlemsföretag: Cygni

Redan när Cygni startade 2006 hade vi en tydlig vision, vi ville vara den bästa arbetsgivaren för skickliga och ambitiösa IT-konsulter. Cygnis konsulter är fullstacksutvecklare, frontendare, mobilutvecklare, UX-designers och projektledare. Alla kompetenser som krävs för att kunna hjälpa våra kunder med att bygga de bästa...


Månadens medlemsföretag: Wibax

Wibax säljer, köper in, processar och distribuerar flytande kemiska produkter och biooljor till basindustrin i Europa. Vi är också problemlösare som utvecklar nya produkter och applikationer i nära samarbete med kund och alltid med hållbarhet i fokus. Huvudkontoret och produktionen ligger i Piteå, men runt...


Månadens Medlemsföretag: MGB Energy Consulting

Efter närmare 40 år inom Vattenfall med flera olika ledande befattningar startade Mats Brännström konsultföretaget MGB Energy Consulting i början av 2020. Ett konsultföretag med djup insikt i energisystemet generellt och elkraftsystemet specifikt. Med sitt företag vill Mats hjälpa till och stötta i det pågående...


Månadens medlemsföretag: Lindströms Transport – På en hållbar väg sedan 1957

Lindströms Transport är det innovativa transport- och logistikföretaget som tar nya vägar och leder utvecklingen mot en hållbar transportnäring. Ända sedan Åke Lindström 1957 startade det som idag är Lindströms koncernen, har drivkraften varit att göra rätt för sig i alla lägen. Företaget tror på...


Månadens medlemsföretag: Next Advokater

Next Advokater är en advokatbyrå med renodlad affärsjuridisk inriktning och specialistkompetens. Vi företräder företag och organisationer. Våra specialistområden är arbetsrätt (inklusive arbetsmiljöfrågor), bank och finans, bolagsrätt, entreprenad- och fastighetsrätt, företagsöverlåtelser och börsrätt, immaterialrätt (upphovsrätt, varumärkesrätt mm.), transporträtt och tvistlösning (domstol och skiljeförfaranden). Advokatbyrån är medlem...


Månadens medlemsföretag: Malmfältens BolagsKonsult AB

Om Malmfältens Bolagskonsult AB Malmfältens BolagsKonsult AB, (MBK AB) är ett utbildningsföretag som anordnar och samordnar utbildningar inom arbetsmiljö, krav och maskinutbildningar. MKB AB har kontor i Kiruna och Gällivare och våra kunder finns i hela Sverige och vi har även kunder från andra länder....


Månadens medlemsföretag: Nordisk Kompetens

Om Nordisk Kompetens Vår vision är att vara en betydande positiv kraft på den svenska arbetsmarknaden. Nordisk Kompetens arbetar med bemanning och rekrytering, omställning, personlig utveckling, organisationsutveckling och rehabilitering. Vi hjälper människor och organisationer att hitta rätt kompetens, utvecklas, finna nya vägar och lösningar. Vi...


Månadens Medlemsföretag: Mobilaris

Om Mobilaris Mobilaris fokuserar på att öka produktiviteten och samtidigt öka säkerheten för personalen i våra kunders verksamhet. Vi levererar mjukvaruprodukter som knyter ihop var du har dina resurser med vad de är planerade att utföra och det görs i realtid. Det här ger ett...


Månadens medlemsföretag: AnVa Components

Om AnVa Components AnVa Components är en innovativ leverantör till tunga fordonsindustrin. För att som en svensk aktör kunna konkurrera med utländska fabriker är det avgörande att arbetet sker på ett effektivt sätt utan att kvaliteten och leveranssäkerheten är något annat än exemplarisk. Därför jobbar...