Tillsammans främjar vi ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv

Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten. Norrbottens Handelskammare verkar för Norrbottens bästa, oavsett om det handlar om infrastruktursatsningar, näringslivsfrågor eller handelsfrågor.

Läs mer om medlemskap

Nyheter