Handelsdokument

Vi på Norrbottens Handelskammare utfärdar export- och importdokument, till exempel ursprungsintyg. Vi utfärdar också ATA-carneter vid temporär utförsel av varor såsom yrkesutrustning och produkter till mässor och demonstrationer.

Mer information om dokumenten och hur du ansöker om dessa hittar du under respektive flik.

 

SOMMAR 2024 – Öppettider för Handelsdokument

Ordinarie öppettider
Måndag – Fredag kl 09.00-12.00.

Avvikande öppettider
Fredag 21 juni Midsommar – STÄNGT
Måndag 1 juli – STÄNGT
Tisdag 2 juli – STÄNGT
Torsdag 25 juli – STÄNGT
Fredag 26 juli – STÄNGT
24 december Julafton STÄNGT
25 december Juldagen STÄNGT
26 december Annandag Jul STÄNGT

Vänligen observera att samtliga fullservice-dokument och EUR-1:or kommer att postas (det finns ej möjlighet att hämta på kontoret). Vi uppmuntrar er att endast göra digitala ursprungsintyg. Notis att ATA Carneter EJ kommer att utfärdas under vecka 30, 31 eller 32. Om ni behöver en ATA Carnet utfärdad under denna period ber vi er vänligen kontakta oss omgående, dock senast 26 juni.

Under sommaren har vi kraftigt begränsade telefontider och ber er kontakta intyg@norrbottenshandelskammare vid frågor eller rådgivning, svarstiden kan vara något längre än vanligt. Vi återgår till ordinarie öppettider den 12 augusti.

Öppettider för Handelsdokument

Vi hanterar handelsdokument skyndsamt och löpande under ordinarie kontorstider. Vi uppmuntrar er att nyttja möjligheten till digitala intyg då detta är resurseffektivt och ger er tillgång till intyget direkt vid utfärdande. Gällande EUR-1 och andra dokument som behöver postas reserverar vi oss för att postgången varierar.

Om du har frågor eller behöver rådgivning, vänligen kontakta oss skriftligen via [email protected].

Avgifter

Som medlemsföretag erhåller du förmånliga priser på de handelsdokument som Norrbottens Handelskammare utfärdar. En lista över avgifter finner du här prislista handelsdokument och prislista ATA Carnet (uppdaterade priser gäller från februari 2024).

 

Ursprungscertifikat

Vid export till många länder utanför EU behövs ett ursprungscertifikat, ett så kallat Certificate of Origin. Det är ett bevis som styrker dina varors ursprung och ska utfärdas i exportlandet.

Vill du veta mer om ursprungscertifikat? Läs mer nedan.

EUR-1

EUR 1-certifikatet är ett bevis om en varas ursprung enligt EU:s frihandelsavtal, vilket berättigar till tullfrihet eller nedsatt tull i importlandet.

Vill du veta mer om EUR-1? Läs mer nedan.

ATA Carnet

ATA carnet är en internationell tullhandling som gäller i ett femtiotal länder för att tillfälligt föra in och ut varor utan att betala eller deponera tull, moms och andra avgifter. ATA carnet utfärdas för yrkesutrustning, varor för mässor och utställningar och varuprover.

Vill du veta mer om ATA-Carnet? Läs mer nedan.

Övriga Exportdokument

Vid export till en del länder ställs det krav på att vissa exportdokument ska vara viserade av Handelskammaren. Det kan exempelvis röra sig om fakturor, ursprungscertifikat till Saudiarabien och prislistor.

Läs mer nedan.

Ursprungscertifikat

Om ursprungscertifikat

Vid export till många länder utanför EU fordras ett i exportlandet utfärdat bevis om varors ursprung, ett så kallat Certificate of Origin.

Ursprungscertifikatet visar exportvarans ursprungsland och kan användas till alla länder. Det är ett bevis som styrker dina varors ursprung och ska utfärdas i exportlandet. Ett ursprungscertifikatet kan krävas av den utländska tullen som vill se ett formellt intyg på varornas ursprung p.g.a. handelspolitiska eller statistiska skäl. Din kund kan även vilja ha ett UC till exempelvis om varorna ska exporteras vidare.

I en del länder är det landets tullmyndighet som kräver att dessa dokument ska vara viserade av Handelskammaren vid införtullningen för att importen över huvud taget ska få äga rum. Det kan även finnas dokumentkrav i en remburs som innebär att dokumenten måste vara viserade av Handelskammaren.

Ursprungscertifikatet är ett blankettset framtaget av EU. Setet består av ett original, en kopia samt ansökan som fylls i av sökande. Ta reda på vilka dokumentkrav som gäller i det land du ska exportera varor till och hur många exemplar av Ursprungscertifikatet som krävs (det kan variera inom samma land).

Ansök online med essCert

Ansökan sker online via Esscert. Önskar ni att få fakturor eller andra dokument viserade laddar ni även upp dem via essCert.

Så här ansluter du dig till essCert:

  1. Ladda ner och fyll i detta formulär
  2. Skicka formuläret till [email protected]
  3. Den primära kontaktpersonen får ett välkomstmail med inloggningsuppgifter.
  4. Nu kan du ansöka om handelsdokument online via essCert!

Observera att essCert fungerar allra bäst med Google Chrome eller Firefox som webbläsare.

För teknisk support i systemet, vänligen maila [email protected]
Instruktioner för hur man ansöker om ett CoO i essCert
Vanliga frågor & svar om essCert

Instruktionsvideo för essCert

Vanliga frågor om Ursprungscertifikat/Certificate of Origin

Klicka här för att få svar på de vanligaste frågorna om Ursprungscertifikat

EUR-1

Om EUR-1

När man exporterar varor från EU till vissa länder utanför EU kan varan vid importen till dessa länder bli helt eller delvis befriad från importtull. Villkoret är att varan är en s.k. ursprungsvara, vilket vid importtillfället kan bevisas med varucertifikat EUR-1. Ett sådant ursprungsbevis upprättas på initiativ av exportören. Exportören ansvarar för att en vara som tas upp i ett varucertifikat EUR-1 uppfyller kraven för att få räknas som en ursprungsvara.

Ursprungsland enligt frihandelsavtalen

En förutsättning för att kunna ansöka om ett EUR-1 certifikat är att varorna har så kallat preferens berättigat ursprung. Det innebär att varorna har ursprung inom EU eller i mottagarlandet. Genom att kontrollera reglerna i de olika frihandelsavtalens bearbetningslistor kan du vara säker på att dina varor uppfyller villkoren.

Reglerna är omfattande och kan vara ganska komplicerade att uppfylla, t ex att en övervägande del av exportvarans värde måste ha EU-ursprung eller att det bara är en viss typ av importerat material eller delar som får lov att användas. Ett EUR.1-certifikat upprättas av exportören som även ansvarar för att de specificerade varorna uppfyller kraven för att få räknas som en ursprungsvara. För att ett EUR.1-certifikat ska kunna utfärdas måste en styrkande handling bifogas som underlag.

Du hittar mer information om Frihandelsavtalen på Tullverkets hemsida, klicka här och där finner du förteckningen på länder där mottagaren kan få tullbefrielse eller tullnedsättning om du skickar med ett intyg om varans ursprung.

Digital ansökan via essCert

Ansökan sker digitalt via essCert, för mer information se instruktioner ovan.

 

ATA Carnet

Ansök digitalt via TradePort

Från och med den 1 mars sker ansökan av ATA Carnet via Tradeport.

Vad är en ATA Carnet?

ATA-Carnet är en internationell tullhandling som används i ett sextiotal länder för att tillfälligt införa vissa varor utan att tull och andra införselavgifter behöver betalas eller deponeras. Vid vanlig temporär tullfrihet klareras varorna tillsammans med övrigt handelsgods och varuhavaren måste deponera för varorna. Den som har en ATA-Carnet däremot behöver inte uppsöka tullexpeditionen utan carneten behandlas i tullfiltrets röda gång.

Klicka här för att ta del av vilka länder som är anslutna till ATA-konventionen.

Regler och användning av ATA-Carnet

Regler för ATA-Carnet hittar du här.
Mer om användning av ATA-Carnet kan du läsa här.

ATA-Carnet kan användas för tillfällig införsel av:

Kostnad

Kostnaden för en ATA- Carnet varierar beroende på antal länder som skall besökas och värdet av i carneten upptagna varor, prislista för ATA Carnet.

Ansökan

För att vi ska kunna utfärda en ATA-carnet måste vi ha en ansökan från ditt företag. Ansökan av ATA Carnet gör du via Tradeport, för att göra din ansökan ska du först skapa ett användarkonto hos Norrbottens Handelskammare.

Kontakt

Kontakta oss gärna för mer information: e-post. Vi ber er vänligen mejla era frågor som gäller handelsdokument.

Övriga exportdokument

Övriga exportdokument

Handelskammarens stämpel och signatur kan komma att krävas på andra handlingar utöver certifikat.  Det vanligaste är att vi även stämplar och signerar handelsfakturan tillhörande en sändning, för att det krävs av mottagaren.

Kontaktuppgifter

E-post: [email protected]
Besöksadress: Kyrkogatan 13, 972 32 Luleå

Vi ber er vänligen mejla in era frågor gällande handelsdokument.