Månadens medlemsföretag: AnVa Components

03 februari 2020

Om AnVa Components

AnVa Components är en innovativ leverantör till tunga fordonsindustrin. För att som en svensk aktör kunna konkurrera med utländska fabriker är det avgörande att arbetet sker på ett effektivt sätt utan att kvaliteten och leveranssäkerheten är något annat än exemplarisk. Därför jobbar AnVa Components med egenutvecklade optimerade processer som kopplas ihop i olika flöden genom hela verksamheten.

Företag startades under tidigt 80-tal men då i form av HT-Svarv AB. Den långa erfarenheten gör oss till en trygg leverantör som kombinerat med vår kvalitetssträvan är en stark aktör på marknaden. 2014 blev vi en del av AnVa-koncernen och verksamheten går sedan dess under namnet AnVa Components.

Vi har passat på att ställa några frågor till Per Hedberg vd på AnVa Components.

 

1.Vad är det som är unikt med AnVa Components och som skapar framgång?

På AnVa Components ligger vår spetskompetens inom tunga fordonsindustrin. Genom ett stort tekniskt kunnande är vi en framstående global leverantör till fordon- och verkstadsindustrin. Vi tillverkar produkter i legerat stål som är av högsta kvalitet, där hela arbetsprocessen är som ett enhetligt flöde. Med en hög automatiseringsgrad säkerställer vi en effektiv materialhantering genom hela produktionsflödet.

AnVa Components produktion styrs av våra kunders önskemål och behov. Vi vet att det är enda sättet att bygga upp ett långsiktigt samarbete med både kunder och leverantörer. Vi har en effektiv kundfokuserad organisation med över 35 års erfarenhet av att tillgodose bilindustrins krav.  Våra stora kunder finns runtom i världen vilket gör att mer än hälften av allt vi levererar är till fabriker utanför Sverige. Med vår höga kvalitet och starka leveransförmåga kan vi konkurrera med andra aktörer genom våra effektiva produktionsprocesser.

 

2. Hur har medlemskapet i Norrbottens Handelskammare stöttat AnVa Components?

För oss handlar det mycket om att få ta del av det goda nätverk och omvärldsbevakning som vi får genom att vara medlem hos Norrbottens Handelskammaren. I och med att vi är en stor aktör utanför Sverige så tar vi även en hel del handelsdokument via Handelskammaren.

 

3. Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg?

Just nu är det att hantera konjunktursvängningen, bibehålla kompetensen men också att våga bygga för att stå redo när det vänder.

 

Mer information om AnVa Components

Fler medlemsföretag

09 sep 2020

Månadens medlemsföretag: Next Advokater

Next Advokater är en advokatbyrå med renodlad affärsjuridisk inriktning och specialistkompetens. Vi företräder företag och organisationer. Våra specialistområden är arbetsrätt...

Månadens medlemsföretagNyheter
14 jun 2020

Månadens medlemsföretag: Malmfältens BolagsKonsult AB

Om Malmfältens Bolagskonsult AB Malmfältens BolagsKonsult AB, (MBK AB) är ett utbildningsföretag som anordnar och samordnar utbildningar inom arbetsmiljö, krav...

KompetensMånadens medlemsföretag
18 maj 2020

Månadens medlemsföretag: Nordisk Kompetens

Om Nordisk Kompetens Vår vision är att vara en betydande positiv kraft på den svenska arbetsmarknaden. Nordisk Kompetens arbetar med...

KompetensMånadens medlemsföretag