Månadens Medlemsföretag: Mobilaris

24 mars 2020

Om Mobilaris

Mobilaris fokuserar på att öka produktiviteten och samtidigt öka säkerheten för personalen i våra kunders verksamhet. Vi levererar mjukvaruprodukter som knyter ihop var du har dina resurser med vad de är planerade att utföra och det görs i realtid. Det här ger ett unikt beslutsstöd som gör att man kan optimera sin verksamhet genom kunskap man inte hade tidigare. Idag levererar vi sådana lösningar till gruvor och tunnlar över hela världen samt till tung industri.

Vi har bett vd Mikael Nyström att svara på några frågor 

 

1.Vad är det som är unikt med Mobilaris och som skapar framgång?

Mobilaris är ett starkt innovationsdrivet bolag med målsättning att skapa förändrade förutsättningar för våra kunder att förbättra sin verksamhet. Det här gör vi genom att jobba nära våra kunder för att förstå deras utmaningar sen tar vi fram nya produkter genom att kombinera det breda teknikkunnande som finns inom bolaget med vilka värden som är viktiga för kund. Det här gör att vi inte bara hjälper våra kunder det skapar också ny marknad och vi utgår inte från ett teknikperspektiv.

 

Mobilaris har som huvudstrategi att ha en snabb tillväxt av koncernen vilket gör att vi i våra val om vad vi gör och hur vi agerar alltid söker lösningar som kan skapa tillväxt. Det här leder snabbt till vilka uppenbara vägval som står till buds. Det kan låta för enkelt men är man tydlig med målet så tvingas man hitta lösningar för att nå det målet, är man diffus så famlar man och är oprecis. Det här leder till att vi vet hur vi prioriterar när vi väljer marknadsexpansion, behovet att vara globala men också vad vi måste välja bort.

Den tydliga målbilden påverkar vår kultur, vår rekrytering och våra övriga strategier.

 

2. Hur har medlemskapet i Norrbottens Handelskammare stöttat/hjälpt Mobilaris?

Medlemskapet i Norrbottens Handelskammare ger oss tillgång till ett större nätverk och tillgång till mer exportrelaterad information. Sen nyttjar vi visa tjänster när det gäller handelsdokument. Överlag tror jag att vi skulle kunna nyttja mer av de tjänster som Handelskammaren erbjuder gällande exportrådgivning.

3. Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg?

Corona har naturligtvis seglat upp som en ”black swan” men i det korta perspektivet så har vi inte stor påverkan på vår verksamhet förutom de resebegränsningar som gör att vi träffar kunder över video istället. Vi har senaste dagarna haft fullt fokus på att sätta in åtgärder som gör att vi förväntar oss kunna hantera mer långsiktiga konsekvenser.

För Mobilaris ligger i övrigt vårt fokus på att fortsätta vår globala expansion med fotfäste på alla potentiella marknader det gör vi genom att nu etablera flera lokala bolag ute i världen för att få säljaktiviteter och tekniskt stöd närmare våra kunder som bokstavligt finns i alla hörn av världen.

 

Här kan du läsa mer om Mobilaris. 

Fler medlemsföretag

03 feb 2021

Månadens medlemsföretag: Wibax

Wibax säljer, köper in, processar och distribuerar flytande kemiska produkter och biooljor till basindustrin i Europa. Vi är också problemlösare...

Månadens medlemsföretag
14 dec 2020

Månadens Medlemsföretag: MGB Energy Consulting

Efter närmare 40 år inom Vattenfall med flera olika ledande befattningar startade Mats Brännström konsultföretaget MGB Energy Consulting i början...

InfrastrukturMånadens medlemsföretagNyheter
22 okt 2020

Månadens medlemsföretag: Lindströms Transport – På en hållbar väg sedan 1957

Lindströms Transport är det innovativa transport- och logistikföretaget som tar nya vägar och leder utvecklingen mot en hållbar transportnäring. Ända...

Månadens medlemsföretagNyheter