Medlemskap

Norrbottens Handelskammare är näringslivets mötesplats och här får du som medlem hjälp i din dagliga verksamhet.

Inom våra fokusområden infrastruktur, internationell Handel och kompetens erbjuder vi dig som medlem att påverka, nätverka, få rådgivning och omvärldsbevakning. 

 

STARKARE AFFÄRSNÄTVERK

Handelskammaren ger dig en möjlighet att knyta kontakter – på global och regional nivå.

Vi öppnar dörrar för dig som vill ut på nya marknader och för dig som vill ha affärskontakter regionalt. Vi har regeringens uppdrag att legalisera handelsdokument som är nödvändiga om du ska exportera varor.

 

MER KUNSKAP

Hos oss får du en mer kunskap som ska ge stöd till dina internationella och regionala affärer.

Genom våra mötesplatser, seminarium, omvärldsbevakning, affärsrådgivning och utvecklingsprojekt får du ta del av mer kunskap som stödjer dig i ditt företags utveckling. Hos oss kan du höja din kompetens genom att utbyta erfarenheter med andra företag och dela med dig av din egen kunskap. Vi erbjuder rådgivning kring import, export, handelsdokument, offentlig upphandling, frakter, tull, försäkringar samt övriga företagsfrågor.

 

STÖRRE INFLYTANDE

Du kan lugnt ägna dig åt ditt företag – vi arbetar på påverkansfrågor som stärker regionens och ditt eget företags utveckling.

Vi är en viktig påverkansfaktor i regionala tillväxtfrågor och representerar dig när de stora besluten tas hos politiker och beslutsfattare. Vi arbetar för väl fungerande infrastruktur, färre gränshinder och ökad frihandel. Genom ditt medlemskap tar du regionalt ansvar samtidigt som du ger oss ditt mandat.

 

Som medlem får du dessutom:

  • Rabatt på handelsdokument
  • Medlemspris på aktiviteter, evenemang och specialsydda mötesplatser som Norrbottens Handelskammare arrangerar
  • Omvärldsbevakning och expertråd skickas till dig via vårt nyhetsbrev.

BLI MEDLEM

Tillsammans skapar vi ett kraftfullt näringsliv!

Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten. Norrbottens Handelskammare kommer alltid att verka för Norrbottens bästa, oavsett om det handlar om väginvesteringar, upphandlingslagar eller tullbestämmelser. Utöver vår roll som opinionsbildare erbjuder vi även service, rådgivning och nätverk för våra medlemmar. Alltid med fokus på Infrastruktur, Internationell handel och Kompetens.

Är du inte medlem – tveka inte! Bli medlem redan idag!

 

Månadens medlemsföretag

Månadens Medlemsföretag: MGB Energy Consulting

Efter närmare 40 år inom Vattenfall med flera olika ledande befattningar startade Mats Brännström konsultföretaget MGB Energy Consulting i början av 2020. Ett konsultföretag med djup insikt i energisystemet generellt och elkraftsystemet specifikt. Med sitt företag vill Mats hjälpa till...

Medlemmar

AB Konsultbuketten

www.konsultbuketten.se

AB Svensk Exportkredit

www.sek.se

Adaptive Strategy Group Sweden AB

Next Advokater

www.nextlaw.se

Advokatbyrån Kaiding

www.kaiding.se

Aktiebolaget Loglum

www.loglum.se

Alent Dynamic®

www.alentdynamic.se

Almi Företagspartner Nord AB

www.almi.se/nord/

AnVa Components

www.anva.se

Arctic Business Incubator

www.a-b-i.se

Arctic Group AB

www.arcticgroup.se