Medlemskap

Norrbottens Handelskammare är näringslivets mötesplats. Vi driver frågor inom våra tre fokusområden infrastruktur, internationell handel och kompetens där vi dig erbjuder dig som medlem möjlighet att påverka, nätverka, få rådgivning och omvärldsbevakning.

STARKARE AFFÄRSNÄTVERK

Handelskammaren ger dig en möjlighet att knyta kontakter – på global och regional nivå.

Vi öppnar dörrar för dig som vill ut på nya marknader och för dig som vill ha affärskontakter regionalt. Vi har regeringens uppdrag att legalisera handelsdokument som är nödvändiga om du ska exportera varor.

MER KUNSKAP

Hos oss får du mer kunskap som ger stöd till dina internationella och regionala affärer.

Genom våra mötesplatser, seminarium, omvärldsbevakning, affärsrådgivning och utvecklingsprojekt får du ta del av mer kunskap som stödjer dig i ditt företags utveckling. Hos oss kan du höja din kompetens genom att utbyta erfarenheter med andra företag och dela med dig av din egen kunskap. Vi erbjuder rådgivning kring import, export, handelsdokument, offentlig upphandling, frakter, tull, försäkringar samt övriga företagsfrågor.

STÖRRE INFLYTANDE

Du kan lugnt ägna dig åt ditt företag – vi arbetar medpåverkansfrågor som stärker regionens och ditt företags utveckling.

Vi är en viktig påverkansfaktor i regionala tillväxtfrågor och representerar dig när de stora besluten tas hos politiker och beslutsfattare både på regional, nationell och EU-nivå. Vi arbetar för väl fungerande infrastruktur, färre gränshinder och ökad frihandel. Genom ditt medlemskap tar du regionalt ansvar samtidigt som du ger oss ditt mandat.

Som medlem får du dessutom:

  • Rabatt på handelsdokument
  • Medlemspris på aktiviteter, evenemang och specialsydda mötesplatser som Norrbottens Handelskammare arrangerar
  • Omvärldsbevakning och expertråd

BLI MEDLEM

Tillsammans främjar vi ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv

Som medlem i Norrbottens Handelskammare tar du en aktiv ställning i samhällsdebatten. Norrbottens Handelskammare kommer alltid att verka för Norrbottens bästa, oavsett om det handlar om väginvesteringar, upphandlingslagar eller tullbestämmelser. Utöver vår roll som opinionsbildare erbjuder vi även service, rådgivning och nätverk för våra medlemmar. Alltid med fokus på Infrastruktur, Internationell handel och Kompetens.

Är du inte medlem – tveka inte! Bli medlem redan idag!

 

Månadens medlemsföretag

Månadens medlemsföretag: Green Cargo

Green Cargo levererar hållbara logistiklösningar och är en viktig del av skandinaviskt näringsliv. 95 procent av Green Cargos transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje vardag kör Green Cargo 400 godståg med råvaror från skogar och...