Internationell handel

Ta steget ut på den internationella arenan och gör ännu bättre affärer. Norrbottens Handelskammare guidar dig genom alla steg och förenklar internationaliseringsprocessen: avtalsskrivning, tullhantering, försäkring, transport, betalning, legalisering av exportintyg.

Norrbottens Handelskammare driver kontinuerligt aktiviteter för att stötta och underlätta för norrbottniska företag att nå nya marknader. Vi verkar i ett globalt nätverk med 13 000 handelskamrar i 140 länder – bara i Europa finns 13 miljoner medlemsföretag. Vi hjälper dig att knyta kontakter med och öppna dörrar till potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners internationellt. Norrbottens Handelskammare är ofta värd för internationella delegationer, vi genomför utbildningar och företräder det regionala näringslivet vid delegationsresor.

Norrbottens Handelskammare verkar även som opinionsbildare för att främja internationell handel och skapa bättre förutsättningar för norrbottniska företag att bedriva handel. Exempelvis genom att verka för bättre tullhanteringar, smidigare transportlösningar, färre handelshinder mellan olika länder och mer harmoniserad lagstiftning inom internationell handel.