Månadens medlemsföretag: Wibax

03 februari 2021

Wibax säljer, köper in, processar och distribuerar flytande kemiska produkter och biooljor till basindustrin i Europa. Vi är också problemlösare som utvecklar nya produkter och applikationer i nära samarbete med kund och alltid med hållbarhet i fokus. Huvudkontoret och produktionen ligger i Piteå, men runt om i Sverige, Finland, Norge och Estland har vi kontor och terminaler strategiskt placerade för att finnas nära våra kunder. Wibax startade 1986 och har idag ca 250 anställda, 19 terminaler och mer än 50 tankbilar.

Vi har passat på att ställa några frågor till Jonas Wiklund, VD på Wibax. 

 

Vad är det som är unikt med Wibax och som skapar framgång?

Vår styrka är vår kombination av egen försäljning och logistik som ger oss en unik möjlighet att kontrollera kvaliteten på våra produkter och tjänster. Vidare finns en djupt rotad entreprenörsanda i bolaget med ett stort fokus på kostnadskontroll vilket förstås också bidrar till vår framgång.

Hur har medlemskapet i Norrbottens Handelskammare stöttat/hjälpt Wibax?

Vi på Wibax ser det som strategiskt viktigt att vara medlem hos Handelskammaren bland annat för det politiska påverkansarbete som Handelskammaren bedriver. Det är en styrka som vi ser långsiktigt kan hjälpa oss att politiskt påverka ämnen och områden som är viktiga för oss.

Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg?

Under 2020 investerade vi stort inom framförallt infrastruktur för att fortsätta bygga på vårt koncept i Sverige men kanske framförallt in i Finland. Vår logistik är som sagt vår viktigaste resurs så för oss handlar det om frågor gällande lastvikter, vägnätets bärighet och tillgängligheten till hamnar året om. Det är otroligt viktigt att hamnar får det fokus de förtjänar för kostnads och hållbarhetsmässigt är det väldigt få transportsätt som slår fartygen.

Regeringen jobbar med för fullt med att ta fram en ny nationell infrastrukturplan. Vi på Norrbottens Handelskammare arbetar med ett remissvar till infrastrukturdepartementet. Hur ser ni att infrastrukturplanen påverkar er och ert långsiktiga arbete?

Vägnätets skick och hamnars utveckling och tillgänglighet är för oss helt avgörande frågor för att utvecklas. Vi ser förstås även positivt på en utbyggnation av järnvägsnätet och då framförallt riktat mot godstrafik.

Norrbottens Handelskammare ser att det går för långsamt med dragningen av Norrbotniabanan. Hur ser ni att ett färdigställande sträckan Skellefteå – Luleå kommer att påverka er?

Då vår logistik är uppbyggd med fartyg som den dominerande fraktbäraren på längre sträckor av geografiska skäl så kommer det i det korta perspektivet att ha mindre betydelse. Däremot kan vi se en stor indirekt betydelse i och med att flertalet av våra kunder är beroende av järnvägen. Vi tror även att vi kommer att på sikt kunna nyttja järnvägen om den byggs för effektiv hantering av godstrafik.

Läs mer om Wibax här

Fler medlemsföretag

21 jun 2023

Möt Våra Medlemmar Hive Digital Technologies

Möt Våra Medlemmar, Hive Digital Technologies Hive Digital Technologies är ett kanadensiskt börsnoterat bolag (NASDAQ: HIVE) som driver ett av...

KompetensMånadens medlemsföretagNyheter
31 mar 2023

Månadens Medlemsföretag Talga

Talga utvecklar gröna batterianodsprodukter, teknologi och innovationsmaterial i norra Sverige som bidrar till en hållbar framtid. Företaget är vertikalt integrerade,...

KompetensMånadens medlemsföretagNyheter
Hitachi Energy Installation Norge
01 feb 2023

Månadens Medlemsföretag Hitachi Energy

Hitachi Energy är en global teknikledare som arbetar för att främjar ett hållbart energisystem. I Sverige jobbar ca 4900 personer...

InfrastrukturMånadens medlemsföretagNyheterNyhetskategorier