Månadens medlemsföretag: Next Advokater

09 september 2020
Next Advokater är en advokatbyrå med renodlad affärsjuridisk inriktning och specialistkompetens.

Vi företräder företag och organisationer. Våra specialistområden är arbetsrätt (inklusive arbetsmiljöfrågor), bank och finans, bolagsrätt, entreprenad- och fastighetsrätt, företagsöverlåtelser och börsrätt, immaterialrätt (upphovsrätt, varumärkesrätt mm.), transporträtt och tvistlösning (domstol och skiljeförfaranden).

Advokatbyrån är medlem i Lawyers Associated Worldwide (LAW) och samarbetar med andra advokatbyråer i ett 50-tal länder. Många ärenden hos oss har internationell anknytning. Vi arbetar ofta på engelska och inom advokatbyrån finns även advokater som talar flytande tyska och finska. På byrån arbetar ca 25 personer.

Vi på Norrbottens Handelskammare har passar på att ställa några frågor till Tor Dunér, advokat och delägare på Next Advokater

 

Vad är det som är unikt med Next Advokater och som skapar framgång?

Next Advokater har erfarna advokater som står för en hög kompetens inom ett antal centrala affärsjuridiska områden. Därutöver har vi lyckats rekrytera yngre välkvalificerade jurister som gradvis slussas in i våra specialistområden. Detta innebär att vi kan erbjuda, förutom hög juridisk specialistkompetens, en förståelse för de affärsmässiga frågeställningar som dyker upp. Ingen affärsverksamhet är utan risker och vi kan med vår erfarenhet och kompetens ge råd och göra bedömningar av vilka risker som kan accepteras utifrån ett juridiskt perspektiv och hur de kan hanteras på bästa sätt.Vi har ett arbetssätt och en struktur som säkerställer att ett ärende alltid hamnar hos den advokat som är bäst lämpad utifrån sin specialistkompetens. Vi är ett lag, en advokatbyrå.

Next Advokater har genom sitt medlemskap i LAW och sina klienter en vana att hantera ärenden med internationell anknytning. Det kan t. ex. gälla företagsförvärv, finansiering, distributionsavtal och varumärkesfrågor.

 

Hur har medlemskapet i Norrbottens Handelskammare stöttat/hjälpt Next Advokater

Vi har en väldigt god kontakt med Norrbottens Handelskammare och genom Handelskammaren har vi fått en bättre insikt om näringslivet i Norrbotten och dess företag. Vår ambition är att vara en aktiv medlem och ta del av det fantastiska nätverk som finns genom medlemmarna. Vi avser att som medlem också kunna vara aktiv i seminarier som täcker våra specialistområden.

 

Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg?

Utifrån ett helhetsperspektiv arbetar advokatbyrån för att växa och vara ca 30-35 anställda. För att nå dit behöver vi attrahera och rekrytera både mer erfarna advokater och yngre jurister som har arbetat ca fem år inom något av våra specialistområden. Förutom hög kompetens krävs att de personer som kommer till oss tycker om att samarbeta och arbeta i ett lag.

En del i vår planerade expansion ligger etableringen i Norrbotten. Det är ett långsiktigt engagemang och vi kommer att vara närvarande i länet. Vi ska inledningsvis rekrytera en erfaren advokat med inriktning på något eller några av våra specialistområden och som kan ta ansvaret för att leda Luleåkontoret.

 

Ni har precis etablerat ett kontor i Norrbotten, berätta lite om varför ni valt att etablera er i Norrbotten?

Vi är mycket positiva och entusiastiska till vår etablering i Norrbotten med kontor i Luleå. Vi har redan idag företagskunder i Norrbotten och vi ser att det finns en efterfrågan bland företag i länet på vår specialkompetens med internationell koppling. Vi tror starkt på att den personliga och lokala närvaron betyder något. Givetvis bygger den på affärsmässiga överväganden men det finns också ett annat viktigt moment. Det är i sig värdefullt och helt enkelt roligt att närmare få lära känna Norrbotten och knyta nya kontakter här. Det ska framhållas att Luleåkontoret givetvis inte kommer att vara en separat enhet från övriga advokatbyrån utan den som anlitar Next Advokater i Luleå får tillgång till alla advokater och hela advokatbyråns kompetens.

 

Här kan ni läsa mer om Next Advokater

Fler medlemsföretag

14 jun 2020

Månadens medlemsföretag: Malmfältens BolagsKonsult AB

Om Malmfältens Bolagskonsult AB Malmfältens BolagsKonsult AB, (MBK AB) är ett utbildningsföretag som anordnar och samordnar utbildningar inom arbetsmiljö, krav...

KompetensMånadens medlemsföretag
18 maj 2020

Månadens medlemsföretag: Nordisk Kompetens

Om Nordisk Kompetens Vår vision är att vara en betydande positiv kraft på den svenska arbetsmarknaden. Nordisk Kompetens arbetar med...

KompetensMånadens medlemsföretag
24 mar 2020

Månadens Medlemsföretag: Mobilaris

Om Mobilaris Mobilaris fokuserar på att öka produktiviteten och samtidigt öka säkerheten för personalen i våra kunders verksamhet. Vi levererar...

KompetensMånadens medlemsföretag