Norrbottens Handelskammares Logistikråd

Norrbottens industri och tillväxt bygger på att våra produkter kan nå ut till sin marknad på ett konkurrenskraftigt sätt. Den tillväxt länet upplever bygger på att våra varor kan nå sin marknad på ett effektivt och robust sätt, vilket gör en god logistik till en grundförutsättning för Norrbottens tillväxt.

Som ett led i att främja, stärka och samordna logistiken i Norrbotten har bildades Norrbottens Handelskammares Logistikråd. Logistikrådet är en naturlig träffpunkt för länets tyngre aktörer inom området, och består av logistikansvariga i 13 av länets mest framträdande industrier som alla har stora krav på väl fungerande transporter.

Norrbottens Handelskammares Logistikråds mål är att främja, gemensamt förbättra och tillsammans sprida budskapet om de logistiska förutsättningarna för industrin i Norrbotten.

Logistikrådet innefattar enbart regionalt näringsliv med större behov av godstransporter utan andra intressenter. Detta för att kunna fokusera på det producerande näringslivets direkta behov, och för att kunna vara ett direkt språkrör som kan agera oberoende av transportslag eller offentlig inblandning.

Deltagare Logistikrådet

Peter Löfgren, BillerudKorsnäs AB
Per Henriksson, Scania AB
John Lundborg, Gestamp Hardtech AB
Jenny Marin, H2 Green Steel AB
Nils-Johan Haraldsson, Kaunis Iron AB
Linda Bjurholt, LKAB
Borne Gebing, Lindbäcks Bygg AB
Johan Granberg, Polarbröd AB
Lars Nolander, SCA Skog AB
Lina Danielsson, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå AB
Roger Lindgren, SSAB
Roger Bergman, Stenvalls Trä AB
Anton Öberg, Älvsbyhus AB
Linda Nilsson, Norrbottens Handelskammare (ordförande)

 

Kontakt Logistikrådet

Logistikrådet administreras av Norrbottens Handelskammare och är resultatet av behovet att bättre samordna och kommunicera det producerande näringslivets behov. Rådet sammanträder fyra gånger per år samt vid behov.

Kontakta gärna Norrbottens Logistikråd via Norrbottens Handelskammare,
Kontaktperson: Linda Nilsson
E-post: [email protected]