Framtidens Sjöfart

Framtidens Sjöfart 24 april, 2024

På Framtidens Sjöfart sätter vi fokus på förutsättningarna för en fungerade sjöfart i Norra Europa. Dagen är en viktig mötesplats där vi samlar aktörer och beslutsfattare inom branschen för att tillsammans diskutera både utvecklingsmöjligheter och utmaningar.

OBS! Sista anmälningsdatum har passerat, anmälan sker i mån av plats och din plats är inte garanterad förrän du mottagit ett bekräftelsemejl.

 


 

 

PROGRAM

Talare

Joel Smith

Joel Smith är tf. generaldirektör för Sjöfartsverket, sjökapten och har lång erfarenhet av sjöfart och transporter.

Joels anförande fokuserar på Sjöfartsverkets roll i en framtidssäkrad sjöfart

Linda Bjurholt

Linda är logistikchef på LKAB.

Jens Nykvist

Jens är Konteramiral vid Försvarsmakten.

På Framtidens Sjöfart kommer Jens att prata om Försvarsmakten i Nato och Östersjöns betydelse

Fredrik Larsson

Fredrik är Senior Policy Advisor, Climate & Environment på Svensk Sjöfart.

Fredriks anförande "EUs klimatagenda – så påverkas sjöfarten och konkurrenskraften" fokuserar på innebörden av de nya regelverken som påverkar bland annat sjöfarten.

Anna-Karin Jannasch

Anna-Karin Jannasch arbetar som Senior Business Hydrogen Development Manager på Uniper Energy Sverige.

Hennes anförande fokuserar på hur Uniper arbetar med omställningen av sjöfarten med exempel från deras svenska projektportfölj

Antti Vainio

Vår moderator Antti Vainio är grundare för Vainio AB, en konsultverksamhet som stödjer företag i deras hållbarhetsarbete. Han drivs av att skapa win-win-lösningar som gynnar både lönsamheten, människor och miljön.

Rickard Lundmark

Koncernchef och VD för Luleå Kommunföretag AB där Luleå Hamn ingår som dotterbolag.

Rickards anförande kommer att handla om Luleå Hamn – en förutsättning för den gröna omställningen i Norrbotten.

Linda Styhre

Linda arbetar som forskare och senior projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Lindas anförande handlar om initiativ för hållbar sjöfart i norra Sverige

Manu Grönlund

Project Director, Offshore på Suomen Hyötytuuli Oy. Manu kommer att prata om havsbaserade vindkraftparken Tahkoluoto utanför Björneborg i Finland.

Manu will present in English.

Tobhias Wikström

Tobhias är CEO på Parachute Consulting som erbjuder strategisk rådgivning inom samhällsbyggnadsfrågor.

Tobias kommer prata om "Geopolitik: Från globalt till lokalt. Sjöfarten, näringslivet och myndigheter, i en förändrad omvärld."

Magnus Ragneberg

Magnus är General Manager Logistic Development på LKAB och kommer prata om LKABs hamn i Narvik.

Jörgen Karlsson

Jörgen arbetar som Head of Marine Sweden på ABB.

Jörgen kommer prata om elektrifiering av transportsektorn och sjöfartens behov

Mikael Johansson

Mikael arbetar på DNV. Mikael kommer prata om hur samarbete är framtidens bränsle – hur kan lastägare och sjöfarten samarbeta för effektivare transporter

Klas Nilsson

Klas är Head of Strategic & Operational Procurement på H2 Green Steel.

Klas anförande handlar om H2GS väg till ett hållbart logistiksystem och sjöfartens roll

Niclas Stengård

Niclas är Business Area Manager på Shorelink.

Niclas kommer prata om att stärka länken som gör det möjligt för dagens och morgondagens industri att nå sina kunder på ett hållbart sätt.

Samarbetspartners 2024

Film från Framtidens Sjöfart 2021