Framtidens Sjöfart

Framtidens Sjöfart arrangeras för nionde gången den 3 maj 2023

Framtidens sjöfart är en viktig mötesplats för en fungerade sjöfart i Norra Europa, där vi samlar aktörer och beslutsfattare inom branschen. När vi nu ställs inför ett förändrat globalt handelsbeteende är det än mer värdefullt att mötas och tillsammans diskutera kommande utvecklingsmöjligheter och utmaningar.

Vi återkommer kring tema, registreringslänk och mer detaljer inför Framtidens Sjöfart 2023.

 

 

Talare Framtidens Sjöfart 2022

Katarina Norén

Katarina är Generaldirektör på Sjöfartsverket.

Under Framtidens Sjöfart kommer Katarina att prata om "Prioriteringar framåt för en konkurrenskraftig sjöfart".

Jarkko Toivola

Jarkko Toivola är Direktör för Sjötrafik och enhetschef för Sjöfart på Trafikledsverket Finland.

Under framtidens Sjöfart kommer Jarkko att prata om ”Finska strategier och samarbeten i Bottenviken”

Mr. Hannu Jukola

Mr Hannu Jukola är Naval Architect på Steerprop.

På Framtidens Sjöfart kommer mr Hannu Jukola att prata på temat “Ice behavior and winter challenges”

Frida Rowland

Frida Rowland jobbar som Business Unit Director på [email protected] Shipping AB

På Framtidens Sjöfart kommer Frida att prata om "Den hållbara omställningen i praktiken"

Björn Garberg

Björn Garberg är nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart på Trafikverket

Björn kommer under Framtidens Sjöfart att prata om Sveriges roll i en hållbar sjöfart.

Stefan Zetterlind

Stefan Zetterlind är departementssekreterare på Enheten för Transportinfrastruktur och planering vid infrastrukturdepartementet.

Stefan kommer under Framtiden Sjöfart att ge oss ett europeiskt perspektiv på Sjömotorvägar inom det europeiska transportnätet, TEN-T.

Kjetil Sjuve

Kjetil Sjuve jobbar som Director - Global Head of Dry Cargo Fearnbulk på Fearnleys.

Under Framtidens Sjöfart kommer Kjetil att prata om utsikter och förväntningar på den globala hållbara sjöfarten.

Jenny Marin

Jenny Marin är Category Manager Logistics på H2 Green Steel

På Framtidens Sjöfart kommer Jenny att tala om Hållbara sjötransporter för framtidens gröna värdekedjor.

Göran Carlsson

Göran Carlsson är tf VD för Luleå Hamn

Göran kommer under Framtidens Sjöfart att prata om projekt Malmporten- den hållbara länken till världen.

Ulrika Nilsson

Ulrika Nilsson är VD för Piteå Port & Hub och Ledamot i Nationella Godstransportrådet.

Under Framtidens Sjöfart kommer Ulrika att ge oss en Tillbakablick- Vad har hänt sen sist?

Samarbetspartners 2022

Film Framtidens Sjöfart 2021