Framtidens Sjöfart


SAVE THE DATE för nästa års tioårsjubileum av FRAMTIDENS SJÖFART, 24 april 2024


 

 

Framtidens Sjöfart Onsdag, 3 maj 2023

Framtidens sjöfart är en viktig mötesplats för en fungerade sjöfart i Norra Europa. Under dagen samlar vi aktörer och beslutsfattare inom branschen för att tillsammans diskutera både utvecklingsmöjligheter och utmaningar. Årets Tema är Sjötransportens roll i den gröna värdekedjan.

Tema: Sjötransportens roll i den gröna värdekedjan
Datum: Onsdag 3 maj
Tid: 09.00-16.30, program kommer inom kort
Plats: Clarion Hotel Sense, Luleå

 

Talare Framtidens Sjöfart 2022

Isabelle Ryckbost

Isabelle Ryckbost is Secretary General of the European Sea Ports Organisation (ESPO).

På Framtidens Sjöfart kommer Isabelle prata om Europas hamnar i en föränderlig värld. och dess roll i den gröna omställningen. Isabelles anförande hålls på engelska.

Mox Murugan

Mox Murugan is the Business Development Director, Hydrogen at Nordion Energi.

På Framtidens Sjöfart pratar Mox om vätgas och dess roll i framtidens sjöfart. Eller som Mox själv uttrycker det "Hydrogen – in the engine room or the cargo hold?” (notis att detta anförande kommer hållas på engelska)

Katarina Norén

Katarina är Generaldirektör på Sjöfartsverket.

På Framtidens Sjöfart kommer Katarina bl.a. att prata om vikten att flytta godstransporter från väg till sjö för en minskad klimatbelastning.

Frida Rowland

Frida Rowland är Corporate Business Development Director på ESL Shipping Ltd Atobatc Shipping AB.

På Framtidens Sjöfart är Frida moderator.

Erik Almkvist

Erik Almkvist är Head of Ice Operations på Viking Supply Ships

På Framtidens Sjöfart kommer Erik prata om olika lösningar för framtidens isbrytning

Ulrika Nilsson

Ulrika Nilsson är VD på Piteå Port & Hub.

På framtidens sjöfart kommer Ulrika att göra en framtidsspaning, nuläget och riktning framåt!

Daniel Smirat

Daniel Smirat är tillträdande styrelseordförande i Luleå Hamn AB.

På Framtidens Sjöfart pratar Daniel Smirat om Luleå Hamn och dess roll i den gröna omställningen.

Rebecca Tagaeus

HR- och Hållbarhetschef, Wallenius SOL AB

På Framtidens Sjöfart pratar Rebecca om den gröna omställningen och vikten av att industrier samverkar och hittar synergieffekter för att komplettera varandras mål, då kan hållbara förändringar ske. Sjötransporter är det mest energieffektiva transportsättet och en nödvändighet för global handel och välstånd. Hur möjliggörs en hållbar infrastruktur till havs där man nyttjar havens enorma potential, för att säkerställa en hållbar utveckling för den industriella utvecklingen i norr?

Carl Wangel

Carl Wangel

Carl Wangel jobbar som Governmental Relations Manager på SSAB.

På framtidens sjöfart kommer Carl att prata om SSABs förväntningar på hållbar logistik samt sjöfartens roll i SSABs fortsatta utveckling

Bengt Meuller

Bengt jobbar som Managing Director på Wagenborg.

På Framtidens Sjöfart kommer Bengt att tala om hur rederier kan förbereda sig för att vara en del i den hållbara värdekedjan, vilka utmaningar man står inför samt vilka förutsättningar som krävs.

Linda Styhre

Linda jobbar som forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

På Framtidens Sjöfart kommer Linda prata om hållbara transporter och sjöfartens klimatomställning.

Roger Bergman

Roger jobbar som marknadschef på Stenvalls Trä

På Framtidens Sjöfart kommer Roger prata om Stenvalls Träs hållbarhetsresa: Dåtid, Nutid och Framtid

Jenny Marin

Jenny jobbar som Category Manager Logistics
på H2 Green Steel.

På Framtidens Sjöfart kommer Jenny prata om H2GS väg till ett hållbart logistiksystem och sjöfartens roll.

Tom Ekegren

Tom Ekegren jobbar som Arctic Segment Director på Steerprop.

Tom deltar i dagens panelsamtal.

Presentationer

Samarbetspartners 2023

Samarbetspartners Framtidens Sjöfart 2023

Film Framtidens Sjöfart 2021