Checkpoint Young

Bygger lokala nätverk och överför kompetens till nya generationer

Checkpoint Young är nätverket för morgondagens ledare, ett nätverk med ledarskap och mänskliga möten som den röda tråden. Ett effektivt koncept där morgondagens ledare får träffas och etablera nya kontakter och samtidigt höja sin egen kompetens inom området ledarskap. Nätverket har drivits med stor framgång sedan 2001 då det startade i Piteå och Luleå och senare i Kiruna och Gällivare.

Checkpoint Young utvecklar nästa generations ledare och ger dem tillgång till ett brett och dynamiskt nätverk. Därmed står de – och regionen som helhet – bättre rustade för en framtid i förändring.

Genom nätverksträffar får deltagarna lära känna varandra samtidigt som de inspireras och utvecklar nya kunskaper inom ledarskap. Föreläsningar och samtal bidrar till deltagarnas kompetensutveckling inom ämnen som framtida ledare har nytta av. De skapar genom sitt deltagande ett nätverk som spänner över många olika branscher och ger nya affärs-möjligheter. Fokus ligger på kraften i mötet med andra drivna människor och deltagarnas personliga utveckling.

Deltagarna i nätverket får:

  • vara delaktiga i ett ungt, jämställt och effektivt nätverk som löper över två år
  • kompetensförstärkning inom området ledarskap
  • möjligheten att skapa affärskontakter i ett kommun- och branschöverskridande nätverk
  • ta del av intressanta aktiviteter – bland annat arrangemang och workshops med intressanta föreläsare

Nätverket löper över två år och träffarna fördelas jämnt mellan kommunerna.

Checkpoint Young vänder sig till deltagare som är 40 år eller yngre och som har sysselsättning. Varje företag/organisation får delta med 2 personer. Det är deltagarna och dess närvaro som gör nätverk effektivt.

 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information om nätverket eller anmäla ditt intresse för nästa omgång

Kontaktperson: Åsa Johansson

E-post:  [email protected]

 

 

 

 

Så tycker tidigare deltagare om Checkpoint Young

Ida Snäll, Tell Sverige AB

”För mig har Checkpoint Young varit en plats att få inspiration, input, utbyte, nya kontakter och ett större perspektiv. Från varje träff har jag tagit med mig nya affärskontakter, nya kunskaper och ny kraft som i mitt bolag bidrar till bättre lönsamhet och ett större värde som arbetsgivare. Jag är tacksam över att få vara med i nätverket, och skulle alla gånger välja det igen”.

Sebastian Hellström, Install AB

”Checkpoint Young för mig har inne-
burit ett inspirerande forum med likasinnade, drivna individer.
Ett ypperligt tillfälle att knyta kontakt med människor från olika branscher som jag kommer ha glädje av i mitt fortsatta företagande”.

Malin Hollström, In the Cold AB

”Jag har uppskattat att träffarna har relevant innehåll och är tidseffektiva samt att människorna i nätverket har en hög ambitionsnivå. Det märks att ni fokuserar på att deltagarna ska få ut så mycket som möjligt av tiden de investerar, vilket också skapar en miljö där vi deltagare är öppna med varandra, ställer frågor och har stort fokus under träffarna. Till skillnad från andra nätverk som ofta är branschspecifika har jag uppskattat att träffa människor med liknande roller, arbetsuppgifter och utmaningar men från helt andra branscher. Vi enas i att vi alla vill bli bättre ledare, att vi är förändringsbenägna och att vi förstår vikten av ny kunskap. Mycket proffsigt upplägg rakt igenom, jag är väldigt nöjd”

Anton Björk, Lindbäcks Bygg AB

”Checkpoint Young är ett mycket bra nätverk där man skaffar sig bra kontaktytor utanför sin egen bransch och förutom alla kontaktytor så bidrar nätverket med otroligt bra och inspirerande föreläsningar!”

Emelie Nilsson, Piteå Kommun

”Det bästa med CPY är alla trevliga människor man får träffa! Inspirerande föreläsare och nätverkande under okomplicerade förhållanden gör det enkelt att knyta nya kontakter. Variationen av ämnen gör att man ser fram emot varje träff”.

Checkpoint Young Luleå-Piteå