Infrastruktur

Norrbottens Handelskammare driver debatten för bättre infrastruktur i vår regionen. Vi påverkar beslutsfattare för att infrastruktursatsningar på samhällsinvesteringar ska öka i norra Sverige. Infrastruktur är en grundläggande förutsättning för att våra företag i Norrbotten ska kunna växa och är eftersatt och inte dimensionerad för den tillväxt vi ser i norra Sverige. 

Norrbottens Handelskammare verkar bland annat för färdigställande av Norrbotniabanan, dubbelspår och utökad kapacitet på Malmbanan, ökat bostadsbyggande, ett robust och utbyggt energisystem, ökade väg- och järnvägsinvesteringar, ett välfungerande intermodalt transportnät, bättre flygförbindelser och en effektiv sjöfart. 

Vi driver Norrbottens Handelskammares Logistikråd med logistikcheferna på 13 av länets största industrier. Dessa industrier står för en väsentlig del av hela Sveriges transportvolymer och tillsammans jobbar vi för en förbättrad logistik, mindre miljöpåverkan och bättre förståelse för våra villkor i Norrbotten.