Infrastruktur

Norrbottens Handelskammare driver debatten för bättre infrastruktur i regionen. Vårt mål är att beslutsfattare ska förstå betydelsen av väl fungerande transporter och ökad tillgänglighet i norra Sverige. Det är en grundläggande fråga för ännu bättre affärer för företag i Norrbotten.

Infrastrukturen i Norrbotten är eftersatt och företagens behov ökar ständigt i takt med den enorma tillväxt norra Sverige upplever. Satsningar på infrastruktur i norr är därför lönsamt och viktigt för hela Sverige och hela Europa.

Norrbottens Handelskammare verkar för Norrbotniabanans tillkomst, ökade väginvesteringar, bättre flygförbindelser, effektiv sjöfart och bibehållet transportbidrag. Vi ser gärna dispenser för tyngre och längre fordon vilket gynnar både miljön och säkerheten, vi kräver en snabb upprustning av den viktiga E10:an och vill se bra lösningar där flera transportslag är inblandade.

Vi driver Norrbottens Handelskammares Logistikråd med logistikcheferna på 13 av länets största industrier. Dessa industrier står för en väsentlig del av hela Sveriges transportvolymer och tillsammans jobbar vi för en förbättrad logistik, mindre miljöpåverkan och bättre förståelse för våra villkor i Norrbotten.