Trade Talks by Swedish Chambers

Trade Talks by Swedish Chambers är ett gemensamt initiativ av Sveriges regionala handelskammare och en serie av kostnadsfria webinarier som gästas av erfarna experter från vårt världsomspännande nätverk.

Genom Trade Talks får du tillgång till de senaste uppdateringarna och analyserna om aktuella marknader. Det sker i dialog med expertis från både svenska och utländska handelskammare, marknadsexperter samt med olika företag och organisationer som delar med sig om sina erfarenheter och lärdomar. Du väljer själv om du vill se dessa webinarier live eller digitalt i efterhand.

För ytterligare information om Trade Talks by Swedish Chambers kontakta gärna oss på Norrbottens Handelskammare:

Sabrina Suikki, Samordnare Internationella Affärer / Regional Exportsamverkan

E-post: [email protected]

Handelskammaren Jönköpings län  Mellansvenska Handelskammaren  Handelskammaren Mittsverige  Handelskammaren Mälardalen Norrbottens Handelskammare Stockholms Handelskammare  Handelskammaren Värmland  Västerbottens Handelskammare  Västsvenska Handelskammaren  Östsvenska Handelskammaren 

Upcoming TRADE TALKS by Swedish Chambers 2023

2023-04-19

Trade Talks Netherlands

Mer info och anmälan:

WEBINAR: TRADE TALKS by Swedish Chambers – GO NETHERLANDS! – Norrbottens Handelskammare

 

2023-06-01

Trade Talks Canada

Mer info och anmälan:

TRADE TALKS by Swedish Chambers – GO CANADA! – Norrbottens Handelskammare

 

2023-09-19

Trade Talks Brazil

Mer info och anmälan:

WEBINAR: TRADE TALKS by Swedish Chambers – GO BRAZIL! – Norrbottens Handelskammare

 

2023-12-07

Trade Talks Germany

Mer info och anmälan:

TRADE TALKS by Swedish Chambers – GO GERMANY! – Norrbottens Handelskammare

Take part of TRADE TALKS by Swedish Chambers 2022

GO FINLAND

Finland is one of the most important markets for Sweden. For a long time, we have had strong business relations between our countries and in many areas our operations are integrated with each other. This is an advantage for Swedish companies that want to explore the Finnish market, as the threshold for market establishment is low.
Globally, Finland is strong in technology and innovation, which creates a wide range of business opportunities in several different sectors. Swedish products and services are appreciated in Finland, thanks to the markets geographical proximity and the likeminded Nordic societies. During this webinar, leading experts will talk about business opportunities in Finland and what Swedish companies should think about when entering the Finnish market.
Trade Talks by Swedish Chambers is a joint initiative by the regional Chambers of Commerce in Sweden. It consists of webinar series hosted by experienced experts from our chamber network worldwide. Through Trade Talks you get access to the latest updates and analysis on current markets. The webinars are built in dialogue with experts from both Swedish and foreign Chambers of Commerce, other relevant market experts, as well as companies and organizations that can provide experience and lessons learned from respective markets. You can choose to take part of the webinars live or see them digitally afterwards.
This webinar is in English, organized by Norrbotten Chamber of Commerce in December 2022.

GO CHINA

Zero COVID-19 Policy, samt ekonomiska och geopolitiska utmaningar till trots, så är Kina fortfarande världens näst största ekonomi, med den potential, möjligheter, och utmaningar för svenska företag det innebär.
Trade Talks by Swedish Chambers är ett gemensamt initiativ av Sveriges regionala handelskammare där får du tillgång till de senaste uppdateringarna och analyserna om aktuella marknader. Det är en serie av kostnadsfria webinarier som gästas av erfarna experter från vårt världsomspännande nätverk. Det sker i dialog med expertis från både svenska och utländska handelskammare, marknadsexperter samt med olika företag och organisationer.
Detta webinar arrangerades av Stockholms Handelskammaren i oktober 2022.

GO USA

USA – landet som är världens största ekonomi och även världens största importör av varor och tjänster. Därtill världens största konsumentmarknad med 325 miljoner människor. För Sverige är USA den största exportmarknaden utanför EU och därmed en av de viktigaste marknaderna för svenska företag. Välkommen att ta del av vårt webinar där vi sätter fokus på USA. Tillsammans med experter på området får vi en uppdatering kring aktuellt läge, affärsmöjligheter och marknadens fortsatta utveckling. De kommer även ge svar på frågorna vad man som svenskt företag bör tänka på vid export till USA, framgångsfaktorer på marknaden och reda ut om det finns några handelshinder.
Trade Talks by Swedish Chambers är ett gemensamt initiativ av Sveriges regionala handelskammare där får du tillgång till de senaste uppdateringarna och analyserna om aktuella marknader. Det är en serie av kostnadsfria webinarier som gästas av erfarna experter från vårt världsomspännande nätverk. Det sker i dialog med expertis från både svenska och utländska handelskammare, marknadsexperter samt med olika företag och organisationer.
Detta webinar arrangerades av Östsvenska Handelskammaren i november 2022.

GO UK

Storbritannien är fortsatt efter Brexit en av Sveriges viktigaste handelspartners. Genom svenska handelskammaren i London ger vi dig en uppdatering kring Storbritanniens utveckling och affärsmöjligheter inom de olika branscher som är på frammarsch. Likaså har vi med oss experter kopplat till Brexit som ger en uppdatering, hur svenska företag påverkas och vad ni behöver tänka på.
Trade Talks by Swedish Chambers är ett gemensamt initiativ av Sveriges regionala handelskammare där får du tillgång till de senaste uppdateringarna och analyserna om aktuella marknader. Det är en serie av kostnadsfria webinarier som gästas av erfarna experter från vårt världsomspännande nätverk. Det sker i dialog med expertis från både svenska och utländska handelskammare, marknadsexperter samt med olika företag och organisationer.
Detta webinar arrangerades av Västsvenska Handelskammaren i juni 2022.