Norrbottens Upphandlingsråd

Norrbottens Upphandlingsråd är en sammanslutning av aktörer från näringsliv och offentlig sektor, som samverkar för att främja och utveckla parters agerande i offentlig upphandling. Målsättningen är att öka och förbättra kompetensen hos alla inblandade parter och att bidra till en utökad dialog mellan anbudsgivare och upphandlande enhet, vilket sker bland annat genom utbildningar och seminarier. Norrbottens Upphandlingsråd grundades 2008

 

Upphandlingsrådets mål är att:

  • öka antalet anbudsgivare vid offentlig upphandling;
  • verka för utveckling av anbudsgivarnas kompetens i anbudsgivning och anbudsutformning;
  • tillföra upphandlande enheter ökade möjligheter att utveckla och förbättra upphandlingsprocessen och förfrågningsunderlagen;
  • främja utvecklingen inom offentlig upphandling till nytta för näringsliv och det offentliga;
  • vara en opinionsbildare inom upphandlingsområdet och driva frågor av intresse för båda;
  • genomföra träffar, anordna workshops, seminarier, utbildningar och vara ett allmänt diskussionsfora inom offentlig upphandling.

Ledarmöter Upphandlingsrådet

 

Magnus Ericsson, Ordförande i Rådet samt advokat och delägare i Advokatbyrån Kaiding
Björn Friberg, Enhetschef Inköp Nord, Trafikverket
Daniel Granlund, Inköpschef, Luleå kommun
Rigmor Ahlqvist, Key account manager, NEX Travel
Joel Bergström, Upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten
Mattias Lindström, vd, Skylite
Lars Andersson, Divisionschef VA & Mark, Ahlsells
Patric Jonsson, Inköpschef, LKAB Reemap
Jonas Sjöberg, Avdelningschef geoteknik och berg, Tyréns AB
Robert Eriksson, vd, Nåiden Infra AB
Janne Sunnari, Regionansvarig Norr, HBV
Linda Nilsson, VD, Norrbottens Handelskammare

 

 

Kontakt Upphandlingsrådet

Upphandlingsrådet administreras av Norrbottens Handelskammare.

 

Norrbottens Upphandlingsråd uppskattar initiativ och idéuppslag, välkommen att höra av er.
E-post: [email protected]