Norrbotten Årets Exportregion 2022

Regeringens pris för Årets Exportregion gick till Norrbotten. Priset delades ut den 31 augusti 2022 av utrikeshandelsminister Anna Hallberg i närvaro av H.K.H. Prins Daniel.

Regeringens pris för Årets Exportregion delas ut som ett led i arbetet med att öka exporten från hela landet. Regeringen uppmärksammar genom detta pris regioner som har skapat framgångsrik samverkan mellan andra regionala aktörer och regioner som skapat bättre förutsättningar för företag att lyckas i sina exportansträngningar. Tillväxtverket tar årligen fram regional exportstatistik och nominerar tre regioner till priset, varvid Norrbotten redan erhållit nominering två år i rad. 

 

Regeringens pris för Årets Exportregion delades ut till Norrbotten den 31 augusti 2022 av utrikeshandelsminister Anna Hallberg i närvaro av H.K.H. Prins Daniel och mottogs av Sabrina Suikki på Norrbottens Handelskammare.

 

Norrbotten nominerades och vann tack vare att:

  • Norrbotten är en expansiv region med stora aktuella investeringar och företagsetableringar. Norrbotten arbetar aktivt med smart specialisering och har under året startat nya export- och investeringsprojekt, som ska stärka näringslivets internationalisering med inriktning mot smarta hållbara samhällen.
  • Norrbotten har ett väl utvecklat samarbete mellan exportfrämjande aktörer i regionen och når årligen ett stort antal små och medelstora företag.
  • Företagen i Norrbotten har haft en mycket positiv utveckling av varuexporten. Norrbotten uppvisar den största ökningen av varuexportvärdet i företag bland samtliga 21 regioner under perioden 2016-2021 och det fjärde högsta antalet deltagande företag i regionala exportsamverkande insatser. Under den perioden har varuexporten ökat från 25 000 kr till 44 000 SEK per invånare, med en viss nedgång under pandemiåret 2020. Sammantaget en ökning med 80 procent.
  • Norrbotten arbetar strategiskt med exportsamverkan genom flera internationella samarbeten finansierade av såväl EU som nationella myndigheter, exempelvis inom Triple I​. Som enda region med två fysiska gränser mot Finland och Norge utmärker sig Norrbotten för sitt långsiktiga och strategiska gränsöverskridande exportsamverkan med ytterligare aktörer i norra Finland och norra Norge.
  • Norrbotten utmärks av ett aktivt partnerskap i regional och gränsöverskridande exportsamverkan under ledning av Norrbottens Handelskammare​.

Vinnarmotivering löd enligt följande:

”Trots att Norrbotten är en stor region med långa avstånd och relativt liten befolkning så har Norrbotten lyckats exceptionellt bra med sitt exportfrämjande. En sann förebild för andra. Företagen i Norrbotten lyckades till och med öka exporten under pandemiåren 2019-2021. Norrbotten har, trots att man varit sist ut med att forma en regional exportsamverkan, inte bara uppvisat ett starkt samarbete mellan olika lokala aktörer utan även verkat över gränserna med motparter i Finland och Norge.”

Ta del av nomineringsfilmen från Tillväxtverket.

Sabrina Suikki på Norrbottens Handelskammare berättar om den spetskompetens som finns hos exportföretagen i Norrbotten inom grön omställning, batteri-, rymd- och biltestindustrin. Trots långa avstånd kännetecknas exportsamverkan i Norrbotten av närhet och sker även gränsöverskridande tillsammans med Finland och Norge.

Du kan se filmen med textning på svenska eller engelska.

LÄNK TILL FILMEN: Tillväxtverket Play (mediaflowportal.com)

För ytterligare information om Regional Exportsamverkan kontakta gärna oss på Norrbottens Handelskammare:

Sabrina Suikki, Ansvarig Internationella Affärer
E-post: [email protected]