Logistikdag Norr

Den 9 november är det dags för Logistikdag Norr där vi återigen sätter fokus på norra Sveriges transportinfrastruktur ur ett globalt perspektiv.

Årets tema är Logistikdag Norr 10 år!

Vi blickar framåt på den gröna samhällsomvandlingen som nu sker i norra Sverige med näringslivet som gör miljardinvesteringar och ställer detta i relation till utvecklingen av norra Sveriges transportinfrastruktur under det senaste decenniet. Vi kommer att diskutera norra Sveriges förutsättningar, möjligheter och behov för en grön omställning för infrastruktur samt lyfta fram goda exempel på företag som arbetar framgångsrikt med hållbar logistik.

Logistikdag Norr är en högnivåkonferens som sammanför näringsliv, politik och akademi från Sverige, Finland och Norge för att tillsammans stärka företagens konkurrenskraft i den gröna omställningen. Huvudsakligen sker konferensen på svenska med undantag för vissa sessioner på engelska.

Firandet av 10-årsjubileet avslutas med sittande middag med inslag av underhållning.

Logistikdag Norr är ett årligt återkommande arrangemang som anordnas av Norrbottens Handelskammare, Botniska korridoren samt Byggföretagen. Initiativtagare är Norrbottens Handelskammares Logistikråd som består av 13 logistikchefer från länets tyngsta godstransportaktörer.

Mer information

Datum: onsdag 9 november 2022
Plats: Kulturens Hus, Luleå
Tid: 08.00-21:00. Vi firar 10 års-jubileum med en avslutande middag.
Tema: Logistikdag Norr 10 år!

Sista anmälningsdag är den 28 oktober. 

Program

Möt våra talare

Presentationer

Nedan kan du ta del av talarnas presentationer från dagen.

Lotta Rönström, North Sweden European Office

Björn Langbeck, Tillväxtverket

Emma Hellström, Sjöfartsverket

Per-Erik Westin, Trafikverket

Pekka Petäjäniemi, Trafikledsverket

Thor Braekkan, Banenor

David von Platen, Wagenborg
Samt återkoppling på en fråga från Davids seminarium kring bränslen för framtidens fartyg:
– Ett 6000 tons torrbulk fartyg i primär Östersjötrafik skulle nyttja Methanol
– Ett RoRo-linjefartyg i Östersjötrafik ansåg majoriteten av gruppen skulle nyttja H2 (Vätgas)

Anna Nordblom och Niklas Eriksson, Baxter

Olov Boman, Kuusakoski Recycling AB

Ulf Westerberg, Piteå Science Park

Elisabeth Sinclair, Norrbotniabanegruppen och Gusten Granström, Norrbotniabanan AB

Claes Nordmark, Norrbottens kommuner samt Bodens kommun

Arrangörer

Norrbottens Handelskammares Logistikråd

 

Samverkanspartners 2022