Logistikdag Norr

SAVE THE DATE Onsdag den 13 november 2024 sätter vi fokus på norra Sveriges transportinfrastruktur ur ett globalt perspektiv.

Under dagen fokuserar vi på utveckling som sker i norra Sverige där näringslivet gör miljardinvesteringar i fossilfria och cirkulära industrier och ställer detta i relation till utvecklingen av norra Sveriges infrastruktur under det senaste decenniet. Vi diskuterar norra Sveriges förutsättningar, möjligheter och behov för att realisera den hållbara omställning och de infrastruktursatsningar som behövs för att möjliggöra denna omställning. Vi lyfter goda exempel på företag som arbetar framgångsrikt med hållbar logistik, diskuterar hur beslutsfattare och det offentliga agerar möjliggörare för en samhällsutveckling & infrastruktur som möter näringslivets satsningar.

Logistikdag Norr är en högnivåkonferens som sammanför näringsliv, politik och akademi från Sverige, Finland och Norge för att tillsammans stärka företagens konkurrenskraft. Huvudsakligen sker konferensen på svenska med undantag för vissa sessioner på engelska.

Logistikdag Norr är ett årligt återkommande arrangemang som anordnas av Norrbottens Handelskammare, Botniska korridoren samt Byggföretagen. Initiativtagare är Norrbottens Handelskammares Logistikråd som består av 13 logistikchefer från länets tyngsta godstransportaktörer.

OM LOGISTIKDAG NORR

MER INFORMATION OM LOGISTIKDAG NORR 2024 KOMMER INOM KORT.

 

 

 

LOGISTIKDAG NORR 2023

 

MÖT VÅRA TALARE

SAMARBETSPARTNERS LOGISTIKDAG NORR 2023

UTSTÄLLARE LOGISTIKDAG NORR 2023

Norrbottens Handelskammares Logistikråd