Logistikdag Norr 2023

Den 15 november är det dags för elfte upplagan Logistikdag Norr där vi återigen sätter fokus på norra Sveriges transportinfrastruktur ur ett globalt perspektiv.

Vi blickar framåt på den gröna samhällsomvandlingen i norra Sverige med näringslivet som gör miljardinvesteringar och ställer detta i relation till utvecklingen av norra Sveriges transportinfrastruktur under det senaste decenniet. Vi diskuterar norra Sveriges förutsättningar, möjligheter och behov för en grön omställning för infrastruktur samt lyfta fram goda exempel på företag som arbetar framgångsrikt med hållbar logistik.

Logistikdag Norr är en högnivåkonferens som sammanför näringsliv, politik och akademi från Sverige, Finland och Norge för att tillsammans stärka företagens konkurrenskraft- Huvudsakligen sker konferensen på svenska med undantag för vissa sessioner på engelska.
Logistikdag Norr är ett årligt återkommande arrangemang som anordnas av Norrbottens Handelskammare, Botniska korridoren samt Byggföretagen. Initiativtagare är Norrbottens Handelskammares Logistikråd som består av 13 logistikchefer från länets tyngsta godstransportaktörer.

MER INFORMATION

Mer information följer inom kort.

 

PROGRAM

Mer information följer inom kort.

MÖT VÅRA TALARE

Mer information inom kort.

Norrbottens Handelskammares Logistikråd