Regional Exportsamverkan Norrbotten

Vill ditt företag expandera globalt?

 

Regional Exportsamverkan (RES) är ett led i Sveriges handels- och investeringsstrategi där företag lättare kan tillgodogöra sig det befintliga stödet inom internationalisering. Norrbottens Handelskammare har en nyckelroll i att synliggöra och tillgängliggöra internationaliseringsstöd för SME företag i Norrbotten. Norrbottens Handelskammare är del av ett globalt nätverk med 13 000 handelskamrar i 140 länder där vi hjälper dig att knyta kontakter med och öppna dörrar till potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners internationellt.

Internationell handel och export av varor och tjänster är en nyckelfaktor för ett konkurrenskraftigt och hållbart Norrbotten och Sverige. Att nå ut på en internationell marknad kräver tid, engagemang och resurser och det är avgörande med rätt kontakter, lokal förankring och nätverk vid internationella affärer. För att bättre möta företagens internationaliseringsbehov samverkar flera aktörer med varandra. Arbetet utgår från företagens behov och regionens förutsättningar.

Regional Exportsamverkans (RES) gemensamma målsättning är att matcha ditt företagsbehov med rätt stöd och vägledning för att expandera internationellt. RES drivs i samverkan med de offentliga exportfrämjande aktörerna inom Team Sweden.

Regional Exportsamverkan Norrbotten består av
Norrbottens Handelskammare (samordnare)
Business Sweden
Exportkreditnämnden (EKN)
Almi
LTU Business/Enterprise Europe Network (EEN)
IUC Norr
RISE Research Institutes of Sweden

Regional Exportsamverkan 2.0 möjliggörs tack vare finansiering av:
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)
Tillväxtverket
Region Norrbotten

Kontakta oss

För ytterligare information om internationalisering, affärsutveckling och/eller gränsöverskridande samverkan kontakta gärna oss på Norrbottens Handelskammare:

Sabrina Suikki, Samordnare Internationella Affärer
E-post: [email protected]