Möt Våra Medlemmar Hive Digital Technologies

21 juni 2023

Möt Våra Medlemmar, Hive Digital Technologies

Hive Digital Technologies är ett kanadensiskt börsnoterat bolag (NASDAQ: HIVE) som driver ett av Sveriges största datacenter i Boden. Sedan starten har Hive Digital Technologies fokuserat på att mildra deras miljöpåverkan och därför valt att vara verksamma på platser med tillgång till förnybar el samt valt att etablera deras anläggningar på platser med svalare klimat vilket är gynnsamt för datahallar som producerar mycket värme. Utöver Sverige har Hive Digital Technologies verksamhet i Kanada och på Island. 2018 etablerade de sig på den svenska marknaden genom att bygga en serverhall i den fd helikopter hangaren i Boden. Det var inte bara klimatet och den förnybara energin som lockade säger Johanna Thörnblad Country President Sweden Hive Digital TechnologiesDigital Technologies Ltd säger,

– Att det blev just Boden var en kombination av faktorer kopplat till bemötande, inte minst från Bodens Utveckling AB och Kommunstyrelsen, samt kulturen och ett positivt näringslivsklimat. Vi är väldigt nöjda över att ha etablerat oss i Boden.

De senaste åren har Hive Digital Technologies utvecklat sin affärsidé för att kunna erbjuda sina tjänster till näringsliv och forskning genom hivecloud.com, ett initiativ som drivs ifrån Boden.

Vad har ni för planer framåt, hur ser er verksamhet ut om 5 år?

– Efterfrågan på lagring av data växer så tillväxt står högt på agendan. Vår ambition är att om fem år bedriva en mer omfattande verksamhet både i Boden och på övriga platser i Norrbotten. Främsta fokus ligger på att expandera våra molntjänster och där ser vi stora möjligheter till utveckling och innovation. Samtidigt som vi växer fortsätter vi visa att datacenter kan skötas på ett ansvarsfullt sätt och vi har nära samarbeten med RISE och andra lokala företag och organisationer för till exempel ökad energi-effektivisering och att hitta nya lösningar för användning av överskottsvärme.

Johanna tillägger,

– Vi känner oss verkligen som en del av Boden och är stolt sponsor av både ungdomshockeyn och hockeyarenan, Hive Arena. Vi har också nyligen etablerat ett samarbete med Agtira AB som innebär att överskottsvärmen från vår datahall ska användas till att närodla grönsaker året runt i ett 10 000 kvadratmeter nytt växthus som kommer byggas på det gamla flygfältet i Boden.

 

Hive

Som medlemmar i Norrbottens handelskammare, vad kan vi tillsammans göra för att främja ett konkurrenskraftigt Norrbotten?

– Jag tror mycket på att tala med en gemensam röst om de fantastiska möjligheter som Norrbotten erbjuder – inte bara för näringslivet utan även på det personliga planet. Det finns en närhet, öppenhet och samarbetsvilja från alla parter – allt omgärdat av en storslagen natur.

Hive Digital Technologies är ju ett kanadensiskt bolag i grunden, hur arbetar ni med global talangattraktion och vilka tips skulle ni ge till företag som ska växa & bli fler i Norrbotten?

– Just det faktum att vi är ett globalt företag är något som vi gärna lyfter fram och de möjligheter som följer med det är något som uppskattas av många talanger.

Hive Digital Technologies starka engagemang och ESG-strategi och är också något Johanna tror kan locka den yngre generationen.

– Vår bild är att i dag vill de flesta känna att man bidrar till ett större sammanhang och det tror jag är viktigt att företag lyfter fram när man vill attrahera arbetskraft.

 

 

 

Fler medlemsföretag

21 jun 2023

Möt Våra Medlemmar Hive Digital Technologies

Möt Våra Medlemmar, Hive Digital Technologies Hive Digital Technologies är ett kanadensiskt börsnoterat bolag (NASDAQ: HIVE) som driver ett av...

KompetensMånadens medlemsföretagNyheter
31 mar 2023

Månadens Medlemsföretag Talga

Talga utvecklar gröna batterianodsprodukter, teknologi och innovationsmaterial i norra Sverige som bidrar till en hållbar framtid. Företaget är vertikalt integrerade,...

KompetensMånadens medlemsföretagNyheter
Hitachi Energy Installation Norge
01 feb 2023

Månadens Medlemsföretag Hitachi Energy

Hitachi Energy är en global teknikledare som arbetar för att främjar ett hållbart energisystem. I Sverige jobbar ca 4900 personer...

InfrastrukturMånadens medlemsföretagNyheterNyhetskategorier