Månadens Medlemsföretag Talga

31 mars 2023

Talga utvecklar gröna batterianodsprodukter, teknologi och innovationsmaterial i norra Sverige som bidrar till en hållbar framtid. Företaget är vertikalt integrerade, från högkvalitativa naturliga grafitfyndigheter till anodproduktionsanläggningar, vilket säkerställer att den europeiska batterivärdekedjan är ren, etisk och säker. Talgas produkter kommer användas vid många tillfällen i människors liv – från anoder i batterier som används i elfordon och smartphones, till avancerade material som gör konsument- och industriprodukter bättre och mer hållbara.

Företagets lokala förankring skapar stor respekt för natur och miljö och Talga strävar att efterlämna  – både gruvplats och atmosfär – bättre än innan. För Talga är hållbarhet inte ett tillägg, en ruta att markera eller ett avsnitt i en rapport utan det är kärnan i affärsstrategin och visionen sedan dag ett.

Talga är ett av de företag som lyckats att rekrytera globala talanger, något som Eva Pijnenberg People & Culture Manager berättar mer om.

Hur arbetar ni med global kompetensförsörjning och vad ser ni är viktigast för att rekrytera, attrahera och behålla medarbetare?

Genom att tänka utanför boxen och att samarbeta med andra företag i regionen skapas en vinn-vinn situation för alla företag i regionen. Vi behöver också leta efter potential – dvs det kanske inte alltid ser ut att vara den perfekta kandidaten men hen har potential för att bli en bra medarbetare. Utöver detta behöver vi också samarbeta med lokala yrkesskolor i norra Sverige och Finland till exempel genom att vara medansökande till yrkeshögskoleutbildningar i Regionen.

I stort behöver vi hitta kreativa lösningar och nya tillvägagångssätt för att vara en attraktiv arbetsgivare även ur ett internationellt perspektiv. Detta sker exempelvis genom att alla anställda behärskar grundläggande engelska och att all information och dokumentation finns på engelska men också att vi hjälper med svenskundervisning eller med att hitta bostad.

För oss på Talga är det viktigt att vara ett företag som är hållbart när det gäller miljö, socialt och kulturellt.

Om ni får ge tips till andra som behöver rekrytera globalt, vad skulle det vara?

  1. Våga tänka utanför boxen
  2. Våga samarbeta med andra företag i regionen i stället för att se varandra som konkurrenter
  3. Våga titta efter potential och se utvecklingsmöjligheter hos kandidater och medarbetare
  4. Ta tiden att vara med och stötta skolor och lärosäten i regionen.
  5. Våga släppa på kraven att vara typiskt svensk med krav på flytande svenska.

Din roll som People & Culture manager, vad innebär den? 

Att vara People & Culture Manager på Talga innebär att jag arbetar med det viktigaste vi har, våra medarbetare, vår företagskultur samt med vår arbetsmiljö. Att vi tillsammans skapar Talgas kultur för att vara den attraktiv arbetsgivare där vi alla vill verka och ha möjlighet att utvecklas.

Som medlemmar i Norrbottens handelskammare, vad kan vi tillsammans göra för att främja ett konkurrenskraftigt Norrbotten?

Skapa plattformar där vi alla i regionen kan samarbeta när det gäller dessa frågor. Tillsammans kan vi påverka beslutsfattarna när det gäller allt ifrån energibehov, infrastruktur, som till frågor om bostäder, skolor samt fritidssysselsättningsaktiviteter för att på så sätt ge förutsättningar för att vara en attraktiv region.

 

Rekryterar ni också globala talanger?

Vi vill gärna veta mer om hur andra företag arbetar, kontakta gärna oss och berätta mer.

Text: Helen Sundqvist

Fler medlemsföretag

21 jun 2023

Möt Våra Medlemmar Hive Digital Technologies

Möt Våra Medlemmar, Hive Digital Technologies Hive Digital Technologies är ett kanadensiskt börsnoterat bolag (NASDAQ: HIVE) som driver ett av...

KompetensMånadens medlemsföretagNyheter
31 mar 2023

Månadens Medlemsföretag Talga

Talga utvecklar gröna batterianodsprodukter, teknologi och innovationsmaterial i norra Sverige som bidrar till en hållbar framtid. Företaget är vertikalt integrerade,...

KompetensMånadens medlemsföretagNyheter
Hitachi Energy Installation Norge
01 feb 2023

Månadens Medlemsföretag Hitachi Energy

Hitachi Energy är en global teknikledare som arbetar för att främjar ett hållbart energisystem. I Sverige jobbar ca 4900 personer...

InfrastrukturMånadens medlemsföretagNyheterNyhetskategorier