Expandera Internationellt

Vi hjälper er att växa internationellt och guidar ditt företag på den internationella marknaden.

Tack vare ett stort nätverk inom internationella affärer och tillgång till erfarna experter vet vi vad som krävs för att ditt företag etablerar och växer på nya marknader. När ditt företag gör affärer internationellt innebär det en möjlighet att växa. Att nå ut på en internationell marknad kräver tid, engagemang och resurser. Därför är det avgörande med rätt kontakter och nätverk vid internationella affärer. Vi på Norrbottens Handelskammare är företagens internationella kontakt och vägvisare och finns här för dig när ditt företag expanderar internationellt.

 I Norrbotten har vi varit väldigt framgångsrika med delegationsresor runtom i världen. Vi hjälper företag med lokala kontakter, kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt att hitta nya partners. Affärer handlar om att investera tid, bygga nätverk och skapa relationer. Vi skapar affärsnytta för företag genom behovsanpassat, resultatinriktat och resurseffektivt stöd.
Sabrina Suikki, Ansvarig Internationella Affärer

 

Internationaliseringsaktiviteter

Swedish-Finnish Delegation Trip to Spain

The joint Finnish-Swedish delegation trip to Spain in June 2022 was made possible in close cooperation between Norrbotten Chamber of Commerce in Sweden and Business Oulu in Finland, through the Export Cooperation Sweden-Finland (Interreg Nord project).
The trip gave Swedish and Finnish companies the opportunity to network, create new contacts, partnerships and explore new business opportunities through local experts and arranged B2B meetings within the Spanish market.
The participants also had an exclusive opportunity to visit the Swedish embassy, ​​the Finnish embassy and several different Spanish government and business support actors in Madrid and Barcelona. All this to deepen the market knowledge of the participating companies and increase the chances of a successful and well-prepared market entry to Spain.

Swedish-Finnish Cluster Trip to Germany

We had 19 cluster representatives from various smart specialization industries in Norrbotten, Sweden and Oulu region, Finland, that joined our cluster trip to Germany in May/June 2022. During this trilateral joint activity, participants were offered an exclusive opportunity to network and strengthen the cross-industry, cross-cluster and cross-border cooperation between Sweden and Finland, but also to meet 31 German experts.
The trip was made possible by Export Cooperation Sweden-Finland (the Interreg Nord project) in close cooperation with the Norrbotten Chamber of Commerce, BusinessOulu and Region Norrbotten. The program and the trip on site in Germany was made possible and practically arranged by the German-Swedish Chamber of Commerce.
”It becomes clear that cooperation and knowledge exchange are the keys to success. To see our respective strengths and use them in cooperation – bilaterally, trilaterally and at the European level. There are openings for even more cooperation, with the Swedish-Finnish innovative power and the German extensive restructuring dynamics within the industry”, summarizes Ninni Löwgren Tischer, business area manager at the German-Swedish Chamber of Commerce after our joint trilateral cluster trip.

Lyssna på summeringen av vår trilaterala klusterresa till Tyskland

Tysk-Svenska Handelskammaren anordnade vår finsk-svensk klusterresa i maj 2022 till södra Tyskland, vilket skedde i nära samarbete med oss på Norrbottens Handelskammare, BusinessOulu och Region Norrbotten inom vårt Interreg Nord Export Cooperation Sweden-Finland projekt. Med på resan var 19 klusterrepresentanter från Norrbotten och Uleåborgsregionen som fick möjligheten att möta 31 tyska experter.
”Det blir tydligt att samarbete och kunskapsutbyte är nyckeln till framgång. Att se våra respektive styrkor och nyttja dem i samverkan – bilateralt, trilateralt och på europeisk nivå. Öppningar finns för än mer samarbeten, med det svensk-finska innovationsdrivet och den tyska omfattande omställningsdynamiken inom industrin”, summerar Ninni Löwgren Tischer, Affärsområdeschef på Tysk-svenska Handelskammaren. 

Kontakta oss

För ytterligare information om internationalisering, affärsutveckling och/eller gränsöverskridande samverkan kontakta gärna oss på Norrbottens Handelskammare:

Sabrina Suikki, Samordnare Internationella Affärer
E-post: [email protected]