Förlängningen av EU:s stomnätskorridorer ur ett nordiskt perspektiv

08 mars 2021

Den 26 februari arrangerade Norrbottens Handelskammare tillsammans med North Sweden European Office, Botniska korridoren och BusinessOulu webbinariet “European core network corridors going global”, ett webbinarium om förlängningen av EU:s stomnätskorridorer och kopplingarna till de öst-västliga stråken. Syftet med webbinariet var att erbjuda ny kunskap om de europeiska stomnätskorridorerna ur ett nordiskt perspektiv.

 

EU:s stomnätskorridorer förlängs och den globala infrastrukturen expanderas, detta innebär nya möjligheter för norra Europa, men även nya utmaningar. Webbinariet behandlade bland annat hur förlängningen av stomnätskorridoren påverkar varuflödet i Europa samt vad som behöver göras för att säkerställa kostnadseffektivitet och tillförlitlighet i relation till transportkorridorerna. Deltog gjorde bland andra Vera Kissler, rådgivare till samordnaren för stomnätskorridoren North Sea-Baltic, Europaparlamentarikerna Jakop Dalunde och Johan Danielsson samt representanter från regional och nationell nivå i Sverige, Norge och Finland. Moderatorer för webbinariet var Lotta Rönström från North Sweden European Office och Joakim Berg från Botniska korridoren.

 

Några kommentarer som kom under webbinariet:

Vera Kissler, rådgivare till samordnaren för stomnätskorridoren North Sea-Baltic, berättade hur korridorerna är ett verktyg för att sammanlänka transporterna i Europa och beskrehur förlängningen kommer att främja handel, både via järnväg och sjöfart

 Johan Danielsson, Europaparlamentariker, underströk vikten av att detta sker i linje med EU:s gröna giv, transporter behöver ske på ett grönt, digitalt och smart sätt.

 Jakop Dalunde, Europaparlamentariker, menade att det behövs ett större regionalt medbestämmande, vilket även skulle underlätta för transporter över landsgränser där gränsområdena, enligt Dalunde, behöver vara bättre sammanlänkade.

Ida Karkiainen, Sveriges riksdag, lyfte vid det avslutande rundabordssamtalet behovet av stora investeringar för att kunna säkerställa de gränsöverskridande transporterna. Detta är av stor vikt för regionen och för att kunna göra detta behövs EU-finansiering.

Programmet i sin helhet och vilka som deltog

 

Presentationer från webbinariet:

TEN-T Corridor extensions – Vera Kissler, advisor to the European Coordinator for the TEN-T North Sea-Baltic Corridor.

Regional view of corridors and development in Northern FinlandMirja Vehkaperä, Chairman of the Oulo City Board & Member of European Committee of the Regions.

Norwegian perspective; Border crossing infrastructure for business development in the northJørn Eldby, General Manager, BA-Center North at UiT The Arctic University of Norway.

Finnish perspective on the TEN-T Core Network Corridors ExtensionMarko Mäenpää, Transport system specialist, Finnish Transport and Communications Agency, Traficom.

 

Här kan man läsa en summering om webbinariet, skriven av Matilda Albertsson, North Sweden European Office.

 

 

 

 

 

 


Fler nyheter

03 feb 2021

Månadens medlemsföretag: Wibax

Wibax säljer, köper in, processar och distribuerar flytande kemiska produkter och biooljor till basindustrin i Europa. Vi är också problemlösare...

Månadens medlemsföretag
01 feb 2021

Norrbottens Handelskammare framhäver miljardinvesteringar i remissvar till kommande infrastrukturproposition

Norrbotten står inför de största och mest omfattande investeringarna någonsin. Fram till 2040 kommer över 700 miljarder kronor att investeras...

Nyheter
27 jan 2021

kritik till Trafikverkets stängning av järnväg under 3 dygn

Norrbottens Handelskammare har tillsammans med vårt Logistikråd gjort en skrivelse till Infrastrukturdepartementet, Tomas Eneroth och Trafikverket, Generaldirektör Lena Erixon. Där...

Nyheter