kritik till Trafikverkets stängning av järnväg under 3 dygn

27 januari 2021

Norrbottens Handelskammare har tillsammans med vårt Logistikråd gjort en skrivelse till Infrastrukturdepartementet, Tomas Eneroth och Trafikverket, Generaldirektör Lena Erixon.

Där vi riktar skarp kritik mot hanterandet att stänga järnvägen under 3 dygn i samband med snöovädret i norra Sverige förra veckan (v.3). En sådan stängning får långtgående konsekvenser och påverkar hela vår industri och stoppar den svenska exporten.

Järnvägen är en förutsättning för att knyta ihop blodomloppet för gods- och persontransporter i vårt land och vidare ut i världen.

I vår skrivelse efterlyser vi bland annat uppdaterade handlingsplaner för att förhindra framtida stopp på järnvägsspåren.

Läs hela skrivelsen här

Fler nyheter

21 jan 2021

Debattartikel: Industrins rekordinvesteringar måste matchas med ny infrastruktur

Sveriges utveckling begränsas av undermålig järnväg i norra Sverige. Dagens enkelspår mellan Gävle och Härnösand och avsaknaden av järnväg mellan...

KrönikanNyheter
12 jan 2021

Debattartikel SvD: Rädda satsningar på infrastruktur

I början av året ska regeringen presentera den ekonomiska omfattningen av de statliga satsningarna på infrastruktur kommande mandatperioder. Risken är...

KrönikanNyheter
18 dec 2020

Fortsatt påverkansarbete inför kommande nationell infrastrukturplan

Under hösten har Norrbottens Handelskammare arbetat med ett remissyttrande till kommande nationell infrastrukturplan för 2022-2037. Vi har i dialoger och...

InfrastrukturNyheter