Norrbottens Handelskammare framhäver miljardinvesteringar i remissvar till kommande infrastrukturproposition

01 februari 2021

Norrbotten står inför de största och mest omfattande investeringarna någonsin. Fram till 2040 kommer över 700 miljarder kronor att investeras i regionen. Investeringarna inom transportinfrastruktur måste därmed intensifieras och påbörjade infrastrukturinvesteringar påskyndas för att skapa hållbara och kostnadseffektiva transporter för att företagen i Norr ska vara konkurrenskraftiga idag och om 20 år.

Detta är ett av huvudbudskapen som Norrbottens Handelskammare lyfter fram i remissvaret till kommande transportinfrastrukturplanering som skickades in den 29 januari 2021.

För att pågående och kommande investeringar på totalt 700 miljarder i Norrbotten ska nå sin fulla potential måste investeringar göras i hållbar och effektiv infrastruktur, detta för att företagen ska vara konkurrenskraftiga om 20 år och det internationella perspektivet måste få större utrymme i nationella planen, genom fokus på korridorer, noder och flöden, säger Linda Nilsson.

Norrbottens Handelskammare har i arbetet med remissvaret fört en intensiv dialog med riksdagspolitiker, Trafikverket, regeringen, Norrbottens Logistikråd och medlemsföretag, för att trycka på Norrbottens behov av satsningar i kommande infrastrukturproposition.

 

Norrbottens Handelskammare har i sitt remissvar bland annat pekat på följande:

  • Vägnätet är en förutsättning för utveckling i hela regionen. Vi vill se fortsatta satsningar på de statliga vägarna och utbyggnaden av BK4 (tyngre och längre fordon) samt laddinfrastruktur i hela landet.
  • Skapa incitament för omlastning till mer energieffektiva trafikslag genom att utveckla hamnar, terminaler och samlastning samt anpassa regelverk och avgiftssystem för de olika trafikslagen.
  • Genomför investeringen fullt ut i den nordligaste Core Net hamnen, Malmporten Luleå
  • Slutför påbörjade infrastruktur investeringar, bygg hela Norrbotniabanan Umeå-Skellefteå-Luleå under planperioden, 2030. En sammanhängande kustjärnväg är en förutsättning i och med det ökade godstransportflödet med 50% fram till 2040.
  • De regionala flygplatsernas roll i transportsystemet för tillgängligheten i hela landet samt förutsättningar och finansiering saknas i inriktningsunderlaget. Kommunerna tar idag ett stort ansvar genom att upprätthålla dessa flygplatser och därför behöver statens roll förtydligas.

Fler nyheter

27 jan 2021

kritik till Trafikverkets stängning av järnväg under 3 dygn

Norrbottens Handelskammare har tillsammans med vårt Logistikråd gjort en skrivelse till Infrastrukturdepartementet, Tomas Eneroth och Trafikverket, Generaldirektör Lena Erixon. Där...

Nyheter
21 jan 2021

Debattartikel: Industrins rekordinvesteringar måste matchas med ny infrastruktur

Sveriges utveckling begränsas av undermålig järnväg i norra Sverige. Dagens enkelspår mellan Gävle och Härnösand och avsaknaden av järnväg mellan...

KrönikanNyheter
12 jan 2021

Debattartikel SvD: Rädda satsningar på infrastruktur

I början av året ska regeringen presentera den ekonomiska omfattningen av de statliga satsningarna på infrastruktur kommande mandatperioder. Risken är...

KrönikanNyheter