Pressmeddelande – Norrbotten hade det största varuexportvärdet 2020

11 juni 2021

Norrbotten ligger inte bara i toppen av Sverige och Europa, utan även i toppen av SCB:s regionala exportstatistik. Det synliggörs efter att myndigheten har använt sig av en mer rättvisande beräkningsmetod för framtagandet av statistiken gällande den regionalt fördelade varu- och tjänsteexporten.

– Norrbottens Handelskammare är glada över att ett långt påverkansarbete kring exportstatistiken för varor och tjänster har gett resultat, och ser fram emot vilka positiva följder detta kan ge för länet, säger Linda Nilsson, VD Norrbottens Handelskammare.

Genom den nya beräkningsmetoden, där värdet fördelas på arbetsställe i stället för placering av huvudkontor, har Norrbottens totala varuexportvärde ökat med ca 25% jämfört med tidigare beräkningar. Detta innebär även att Norrbotten tar förstaplatsen som regionen med det största varuexportvärdet per invånare, samt förstaplatsen som regionen med störst ökning i varuexportvärdet 2016–2020. Äntligen synliggörs Norrbottens betydelse för Sverige AB, genom tydlig och rättvis statistik!

Norrbotten har länge missgynnats av den metod som hittills har använts vid beräknandet av SCB:s regionala exportstatistik. Dessutom har statistik för landets tjänsteexport saknats helt. Med bristfällig statistik blir underlagen för politiska beslut undermåliga, och påverkar möjligheten att få till strategiska satsningar inom bland annat infrastruktur. Norrbottens Handelskammare har därför sedan 2018 aktivt drivit frågan om förbättrad regional exportstatistik gentemot politiker och beslutsfattare, med målet att statistiken ska spegla var varu- och tjänsteproduktionen faktiskt sker. I slutet av 2020 fick så SCB uppdraget av Utrikesdepartementet och Tillväxtverket att utveckla statistiken beträffande den regionalt fördelade exporten. Nu har resultatet publicerats, och Norrbotten ligger som väntat i toppen.

– Den uppdaterade statistiken bekräftar och stärker Norrbottens betydelse som exportregion. Nu får våra politiker och beslutsfattare rätt underlag för kommande strategiska infrastrukturinvesteringar – vilket gynnar hela Sverige AB, säger Linda Nilsson, VD Norrbottens Handelskammare.

Norrbottens Handelskammare ser ytterligare ökningar av varu- och tjänsteexporten i Norrbotten i och med de enorma industrisatsningar som planeras inom industrin, samt en växande besöksnäring. Vi ser därför fram emot en fortsatt, gemensam dialog för att säkerställa att rätt insatser genomförs. Tillsammans skapar vi ett kraftfullt näringsliv!

Linda Nilsson, VD Norrbottens Handelskammare

 

Här kan ni läsa mer om Norrbottens Handelskammares påverkansarbete i frågan:
Har vi rätt beslutsunderlag för Sveriges exportsatsning? (Affärer i norr, 29 augusti 2019)
Räknefelet kan ha sinkat Norrbotniabanan (Norrbottens-Kuriren, 9 september 2019)

 

Fler nyheter

Susanne Wallin
24 maj 2021

Susanne Wallin ny i Norrbottens Handelskammares styrelse

Susanne Wallin, ägare och vd för Haparanda Stadshotell, har valts in till ny ledamot i Norrbottens Handelskammares styrelse från den...

Nyheter
Gemometrics
10 maj 2021

GEMOMETRICS SKILJER NATURLIGA STENAR FRÅN SYNTETISKA

TEXT: NICLAS SAMUELSSON · FOTO: GEMOMETRICS Artikeln i sin helhet hittar ni i Handelskammarens exportmagasin Global Utsikt Ädelstenar förknippas ofta...

Internationell handel
20 apr 2021

Krönika: Kompetensförsörjning – framtidens utmaning

De senaste månaderna har nyheter om investeringar i Norrbotten avlöst varandra. Det rör sig om hundratals miljarder som ska satsas...

Krönikan