Ny isbrytarflotta avgörande för konkurrenskraften framåt!

03 februari 2022

Ett öppet brev till Infrastrukturminister Thomas Eneroth och generaldirektör Katarina Norén Sjöfartsverket. Skickat den 1 februari 2022

Ny isbrytarflotta avgörande för konkurrenskraften framåt!

Ny isbrytarflotta avgörande för konkurrenskraften framåt!

En unik samhällsomvandling pågår och hela världens blickar riktas mot norra Sverige. En framtidsinriktad och hållbar industri växer fram och näringslivet investerar fram till år 2040 ca 1 070 miljarder i Sveriges sju nordligaste regioner. Investeringar görs i ny klimatsmart teknik och omställning mot en hållbar produktion.

För att investeringarna ska nå sin fulla potential krävs hållbar infrastruktur som klarar av en ökad mängd gods. Hamnarna i Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå växlar därför upp och investerar ca 6 miljarder kronor i utökad och förbättrad hamninfrastruktur. Deras verksamheter och service utvecklas för att tillgodose nuvarande och kommande behov från befintliga och nya kunder. Även rederier vänder blickarna mot norr och investerar i nya klimatsmarta fartyg som ska bli en del av de hållbara värdekedjorna i Bottenviken och världen.

För att vår industri fortsatt ska kunna vara hållbar och konkurrenskraftig krävs tillgänglighet, öppna farleder och en effektiv sjöfart även på vintern när vattenvägarna är frusna. Detta förutsätter en pålitlig och effektiv isbrytning. Vår nuvarande isbrytarflotta har passerat bäst före datum. För att vi ska kunna klara det ökade godsflödet och att investeringarna i industrin ska ge maximal utväxling måste beslut om finansiering av nya isbrytare ske nu. Dessutom måste lotsverksamheten behovsanpassas och effektiviseras för att upprätthålla en hög tillgänglighet för farleder och hamnar.

Sjöfartsverket kommer att behöva höja sina avgifter drastiskt om inte investeringar i nya isbrytare sker med statliga anslag! Vi är oroade för en motsatt effekt, förflyttning av gods från sjö till väg och i värsta fall, där alternativ till sjö saknas, att våra varor står kvar på kaj under vinterhalvåret. Därför är det av högsta vikt att vinterväghållning på sjövägen, det vill säga isbrytning, alltid fungerar. Vi ser också positivt på utökat samarbete med våra grannar i Öst, Finland i denna fråga.

Vi behöver omgående besked av regeringen om hur nya isbrytare ska finansieras, så att Sjöfartsverket kan gå vidare med att upphandla dessa. Isbrytning bör liksom snöröjning av väg och järnväg finansieras via statliga anslag för att uppnå konkurrensneutralitet mellan transportslagen. Hela transportsystemet behöver likartade förutsättningar och villkor för att uppnå flödeseffektivitet och för att skapa incitament för att välja det mest hållbara transportalternativet.

Linda Nilsson, Ordförande Norrbottens Handelskammares Logistikråd
Peter Löfgren, BillerudKorsnäs AB
Per Henriksson, Ferruform AB (Scania Luleå)
John Lundborg, Gestamp Hardtech AB
Jan Lundgren, LKAB
Sofia Franzén, Lindbäcks Bygg AB
Roger Lindgren, SSAB
Johan Granberg, Polarbröd AB
Lars Wallgren Kaunis Iron AB
Martin Bergvall, SCA Munksund AB
Lina Danielsson, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå AB
Roger Bergman, Stenvalls Trä AB
Anton Öberg, Älvsbyhus AB
Henrik Henriksson, H2 Green Steel AB
Peter Carlsson, Northvolt AB
Ulrika Nilsson, Piteå Hamn
Christer Wallin, Kalix Hamn
Henrik Vuorinen, Luleå Hamn
Lars Widelund, Port of Skellefteå
Peter Mörtlund, Shorelink AB
Ragnar Johansson, Wallenius Sol

Kontaktuppgifter:
Linda Nilsson, vd Norrbottens Handelskammare och ordf. Norrbottens Handelskammares Logistikråd
[email protected]
070- 546 99 26

 

Uppmärksamhet media:

Nya isbrytare ett måste -krav från näringslivet (P4 Norrbotten)

Näringslivet kräver besked om nya isbrytare i ett öppet brev till regeringen (Norrbottens Kuriren)

Norrbottens Handelskammare kräver besked om isbrytarna (Norrbottens Kuriren)

Kräver besked av regeringen hur nya isbrytare ska finansieras (inslag i TV4 nyheterna, ca 30.42 in i programmet)

Fler nyheter

31 jan 2022

Tillståndsprocessernas roll i den gröna omställningen

 Den 28 januari arrangerade Norrbottens Handelskammare tillsammans med Kaunis Iron ett webbinarium om tillståndsfrågornas vikt för basindustrin i allmänhet och...

InfrastrukturNyheter
16 dec 2021

Kommande aktiviteter våren 2022

Det händer mycket på Norrbottens Handelskammare, och planeringen för 2022 är i full gång. Vi kommer att starta året med...

Nyheter
13 dec 2021

Blickarna riktas fortsatt norrut!

Norra Sverige är just nu ett skyltfönster ut mot hela världen när det gäller ny teknik, innovationer, gröna hållbara produkter...

KrönikanNyheter