Tillståndsprocessernas roll i den gröna omställningen

31 januari 2022
 Den 28 januari arrangerade Norrbottens Handelskammare tillsammans med Kaunis Iron ett webbinarium om tillståndsfrågornas vikt för basindustrin i allmänhet och gruvnäringen i synnerhet.

Den gröna ny-industrialiseringen i norra Sverige kommer skapa hundra tusen jobb och innebära över tusen miljarder kronor i investeringar – om verksamheterna kan få tillstånd. Vilken roll spelar tillståndsprocesserna i den gröna omställningen? Är tillsynsmyndigheternas tillämpning av miljöbalken i enlighet med lagstiftarnas syfte?

 

Linda Nilsson, vd Norrbottens Handelskammare, inledde webbinariet med att prata om tillståndsprocessernas betydelse för regionen och hur dessa behöver förenklas för att regionens tillväxtresa ska bli av.

– Fönstret är öppet nu, de globala slutkunderna efterfrågar varor och tjänster som behövs i en hållbar omställning och de finns här i Norrbotten. Om vi inte kommer till rätta med de långdragna och formaliastyrda tillståndsprocesserna så kommer investeringarna att ske någon annanstans och då riskerar Sverige att inte komma med på resan.

Klas Dagertun, vd för Kaunis Iron, betonar att det är bra att Sverige har en hård miljölagstiftning men att det ska vara lätt att göra rätt och vilken betydande roll myndigheterna har i detta. Det behövs en förbättring gällande tempot kring granskning av de inkomna ansökningarna, ökad dialog under hela processen men också en tydlighet vilken myndighet som har vilket ansvarsområde.

Under Webbinariet presenterade även Thomas Pålsson, senast generaldirektör vid Statens servicecenter, en oberoende analys om de regionala tillsynsmyndigheternas uppdrag och ansvar. Rapporten har sammanställts på uppdrag av Balanskommissionen och visar att Länsstyrelsernas personalsammansättning och finansiering förändrats de senaste decennierna till att främst fokusera på miljörelaterade frågor.

Medverkade vid ett avslutande panelsamtal:
• Maria Sunér Fleming, vd, Svemin
• Sven-Erik Bucht, fd landsbygdminister, (S)
• Pär Weihed, Prorektor LTU
• Birger Lahti, Riksdagsledamot (V)

Läs hela rapporten hos Balanskommissionen: Länsstyrelsernas samordnande och sektorsövergripande uppdrag – klarar de av balansen mellan bevarande och utveckling?

Under webbinariet kunde tittarna skicka in frågor till de medverkande. Läs Kaunis Irons miljöchefs svar på fråga från Naturvårdsverket.

Se sändningen i efterhand HÄR

Fler nyheter

16 dec 2021

Kommande aktiviteter våren 2022

Det händer mycket på Norrbottens Handelskammare, och planeringen för 2022 är i full gång. Vi kommer att starta året med...

Nyheter
13 dec 2021

Blickarna riktas fortsatt norrut!

Norra Sverige är just nu ett skyltfönster ut mot hela världen när det gäller ny teknik, innovationer, gröna hållbara produkter...

KrönikanNyheter
10 dec 2021

Månadens medlemsföretag: Curatina

Med närmare 30 år i branschen har Curatina stor erfarenhet av att utveckla verksamheter med olika insatser för individer, grupper...

Månadens medlemsföretag