Blickarna riktas fortsatt norrut!

13 december 2021

Norra Sverige är just nu ett skyltfönster ut mot hela världen när det gäller ny teknik, innovationer, gröna hållbara produkter och tjänster kopplat till forskning.

Den globala efterfrågan på hållbara produkter och innovativa tjänster har aldrig varit större, vilket syns på ökningen av små- och medelstora företags export! Vårt näringsliv är världsledande på många områden, och detta tillsammans med de stora investeringarna skapar ett internationellt intresse. Norrbottens Handelskammare har under hösten haft besök av fem ambassadörer, där vi tillsammans med medlemsföretag har presenterat länet och lyft fram företagens erbjudanden.

Den tydligt ökade efterfrågan innebär också ett ökat kompetensbehov hos företagen i Norrbotten, vilket är något som har lyfts i olika forum från er medlemmar. Behovet är stor oavsett bransch och företagsstorlek.

Hur ska vi klara kommande kompetensbehov i Norrbotten?

Här tror vi på Norrbottens Handelskammare att vi måste fortsätta att arbeta tillsammans och rikta oss ut mot övriga världen och locka hit globala talanger som bosätter sig här. Det här är ingen quickfix men vi kan titta över länsgränsen och se hur Northvolt har arbetet med detta. Vi har också T25, och arbetet som görs på Luleå Tekniska Universitet med en samlad databas för att locka globala talanger till Norra Sverige. Till detta måste vi fortsätta att bygga attraktiva samhällen, med bra skola, internationella skolor, attraktiva bostäder, restauranger, butiker, kultur och sport samt bra fritidssysselsättningar och berätta om vårt rika liv i Norr.

Julen väntar runt hörnet och vi förbereder bokslut 2021.

Ett ekonomiskt bokslut men också ett verksamhetsbokslut. Vi på Norrbottens Handelskammare kan också konstatera att vi trots pandemi har haft ett bra och händelserikt år, där vi tillsammans med er medlemmar har gjort skillnad och skapat bättre förutsättningar för länets näringsliv. Efter jul-och nyårshelgerna har vi på Norrbottens Handelskammare ett fortsatt viktigt arbete framför oss.

Det gäller bland annat förslaget på Nationell infrastrukturplan och det remissvar som ska skrivas och skickas till regeringen. Där kommer vi fortsatt att lyfta fram vikten av hållbara infrastrukturinvesteringar gällande alla transportslag. Vi har tillexempel en större mängd tungtrafik på vårt lågt trafikerade vägnät där underhållsskulden är enorm. Görs inget under närmaste åren kommer underhållsskulden att fördubblas fram till år 2030. Vi är beroende av alla transportslag lokalt, regionalt och globalt för att våra företag fortsättningsvis ska vara hållbara i hela värdekedjan och därmed fortsatt konkurrenskraftiga om 20 år.

En riktigt God Jul och ett framgångsrikt 2022 önskar vi er alla medlemmar!

Linda, Emelie, Elin och Britt-Mari

Fler nyheter

10 dec 2021

Månadens medlemsföretag: Curatina

Med närmare 30 år i branschen har Curatina stor erfarenhet av att utveckla verksamheter med olika insatser för individer, grupper...

Månadens medlemsföretag
04 dec 2021

Årets upplaga av Logistikdag Norr blev en succé!

På bild arrangörer Logistikdag Norr: Joakim Berg Bottniska Korridoren, Linda Nilsson Norrbottens Handelskammare, Elin Stenvall Norrbottens Handelskammare & Erik Ranängen...

InfrastrukturNyheter
03 dec 2021

Det är nu vi måste våga satsa på hållbara infrastrukturinvesteringar!

Trafikverket presenterade 30 november ett förslag på vilka infrastrukturinvesteringar som ska genomföras under kommande 12 års period. För Norrbottens del...

Infrastruktur