Årets upplaga av Logistikdag Norr blev en succé!

04 december 2021

På bild arrangörer Logistikdag Norr: Joakim Berg Bottniska Korridoren, Linda Nilsson Norrbottens Handelskammare, Elin Stenvall Norrbottens Handelskammare & Erik Ranängen Byggföretagen

Årets Logistikdag norr anordnades för nionde året i rad den 17 november på Kulturens Hus i Luleå, med över 200 deltagare på plats – nytt deltagarrekord som visar på vikten av Logistikdag Norr som en arena för infrastrukturfrågor.

Fokus riktades mot utvecklingsmöjligheter kontra brister och behov som finns kopplat till logistik och infrastruktur i norra Sverige, inte minst med tanke på de enorma investeringar som planeras i Norrbotten och Västerbotten för ett flertal gröna industrietableringar. Det nämndes mer än en gång att Norrbotten lyckats med att vända på Sverigekartan och sätta sig på världskartan.

Fyra frågor som nämndes vid flera tillfällen under dagen var:

• Det trängande behovet av en snabb utbyggnad av tåginfrastruktur,
• Hur man säkrar energiförsörjningen,
• Komplicerade tillståndsprocesser
• Utmaningar kompetensförsörjningen

Med den samhällsomvandling som väntar i norra Sverige är en välutvecklad infrastruktur och kompetensförsörjning nyckeln för en konkurrenskraftig och hållbar ekonomi. Investeringarna i norra Sverige innebär en ökning av leveranser där det finns potential att flytta leveranser från väg till tåg eller vatten, vilket i sin tur kan föra med sig samhällsvinster för norra Sverige. En viktig fråga var de flaskhalsar som finns i de nationella transportstråken där flertalet talare lyfte fram vikten av Malmbanan som inkluderas i Sveriges nationella transportplan. Även problematiken kopplat till energiförsörjning och tillståndsprocesser debatterades livligt. Men diskussioner om samhällsomvandlingen kom även att handla om att alla aktörer bör engagera sig i kompetensförsörjningsfrågan. Hur lyfter vi fram städer och regioner så att de blir attraktiva i hela landet? Hur får vi till ett helhetserbjudande för att locka arbetskraft från södra Sverige och också från andra delar av världen till norra Sverige? Behovet av arbetskraft i norr är nämligen brådskande.

Med temat Hållbar Infrastruktur som en röd tråd genom hela dagen vi kan konstatera att:

• De stora industrisatsningar som nu sker i Norra Sverige innebär en samhällsrevolution.
• Gröna investeringar kräver grön infrastruktur.
• Framtiden är här och vi har en unik möjlighet att leda den gröna omställningen framåt.

Det är vi som skapar framtidens samhälle, och genom dialog och samverkan kan vi skapa rätt förutsättningar för den omställning vi befinner oss i.

Norrbottens Handelskammares VD Linda Nilsson avslutade dagen med att se fram emot och hälsa välkommen till nästa års 10-årsjubileum av Logistikdag Norr.

 

Här finner du information om medverkande talare och paneldeltagare samt presentationer från dagen

Fler nyheter

03 dec 2021

Det är nu vi måste våga satsa på hållbara infrastrukturinvesteringar!

Trafikverket presenterade 30 november ett förslag på vilka infrastrukturinvesteringar som ska genomföras under kommande 12 års period. För Norrbottens del...

Infrastruktur
02 nov 2021

Debattartikel i Dagens Industri: Vad är grön omställning utan gröna transporter?

Debattartikel i Dagens Industri 1 nov 2021. Näringslivet och de statliga bolagen satsar mer än 1 070 miljarder i Sveriges...

InfrastrukturNyheter
29 okt 2021

Norrbotten nominerade till regeringens exportpris Årets Exportregion 2021

Fredag 22 oktober deltog Norrbottens Handelskammare tillsammans med Region Norrbotten vid prisceremonin för Regeringens exportpriser, med anledning av att Norrbotten...

Internationell handel