Logistikdag Norr

Den 17 november 2021 är det åter dags för Logistikdag Norr där vi sätter fokus på norra Sveriges transportinfrastruktur i ett globalt perspektiv. Logistikdag Norr är en viktig arena för näringsliv, politiker, myndigheter och akademi för att tillsammans stärka företagens konkurrenskraft.

Boka in datumet i din kalender redan nu, mer information om tema och talare kommer längre fram


Logistikdag Norr är ett årligt återkommande arrangemang som anordnas av Norrbottens Handelskammare, Byggföretagen samt Botniska korridoren. Initiativtagare är Norrbottens Handelskammares Logistikråd som består av 12 logistikchefer från länets tyngsta godstransportaktörer.

Film Logistikdag Norr 2020

Här kan du hitta på den inspelade sändningen av Logistikdag Norr 2020

Norrbottens Handelskammares Logistikråd

Arrangörer

                   Byggföretagen

Samverkanspartners 2020