Logistikdag Norr

Den 11 november är det dags för Logistikdag Norr där vi sätter fokus på norra Sveriges transportinfrastruktur i ett globalt perspektiv. Logistikdag Norr är en viktig arena för näringsliv, politiker, myndigheter och akademi för att tillsammans stärka företagens konkurrenskraft.

I år sker evenemanget i ett digitalt format. Från studion lyfter vi fram och diskuterar aktuella ämnen under temat Nystart för framtidens transportsystem. Vi tar avstamp i frågor som infrastrukturinvesteringar, hållbarhet för stärkt konkurrenskraft och norra Sveriges globala betydelse.

Talare under dagen kommer vara Cecilia Malmström, Gästprofessor vid Handelshögskolan i Göteborg, Erik Bergkvist, Europaparlamentariker, Mattias Goldmann, Hållbarhetschef Sweco och Infrastrukturminister Tomas Eneroth.


Logistikdag Norr är ett årligt återkommande arrangemang som anordnas av Norrbottens Handelskammare, Byggföretagen samt Botniska korridoren. Initiativtagare är Norrbottens Handelskammares Logistikråd som består av 12 logistikchefer från länets tyngsta godstransportaktörer.

Film Logistikdag Norr

Här kan du hitta på den inspelade sändningen av Logistikdag Norr 2020

Samverkanspartners

Norrbottens Handelskammares Logistikråd

Talare under Logistikdag Norr

Cecilia Malmström

Cecilia Malmström är Gästprofessor på Handelshögskolan i Göteborg och tidigare EU-kommissionär. Regeringen har nominerat Cecilia som Sveriges kandidat till generalsekreterare för OECD.

Under Logistikdag Norr kommer Cecilia att prata om "Global handel efter corona"

Erik Bergkvist, Europaparlamentariker

Erik Bergkvist

I EU-valet 2019 blev Erik Bergkvist (S) invald som ledamot till Europaparlamentet, och sitter nu i utskottet för regional utveckling och budgetutskottet.

På Logistikdag Norr kommer Erik att prata under rubriken " Infrastruktur ur ett EU-perspektiv"

Mattias Goldmann

Mattias Goldmann är Hållbarhetschef på Sweco. Mattias har stor erfarenhet av hållbarhetsfrågor och i vd-rollen på tankesmedjan Fores driver han 2030-sekretariatet, som arbetar för 2030-målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta.

På Logistikdag Norr kommer Mattias att prata om att " Sätta klimatsmarta mål för stärkt konkurrenskraft".

Tomas Eneroth

Under Logistikdag Norr kommer Infrastrukturminister Tomas Eneroth prata under rubriken "Nu är tid för investeringar".
Vi bygger Sverige. För att klara klimatet och för att jobben ska bli fler så investerar vi i infrastruktur. Vi gör den största järnvägssatsningen i modern tid och ska vara en permanent världsutställning för ny teknik. Det är nu det händer!"

Arrangörer

                   Byggföretagen