Logistikdag Norr

Den 17 november 2021 anordnades Logistikdag Norr, ett arrangemang där vi sätter fokus på norra Sveriges transportinfrastruktur i ett globalt perspektiv. Logistikdag Norr är en viktig arena för näringsliv, politiker, myndigheter och akademi för att tillsammans stärka företagens konkurrenskraft.

Årets tema var Hållbar Infrastruktur, där vi ställde framtidens transportsystem i relation till de miljardinvesteringar som nu sker i norra Sverige. I programmet lyfte vi fram goda exempel kring hållbar logistik och diskuterade hur vi gemensamt kan möjliggöra en grön omställning.

Längre ner på sidan hittar du en presentation av talare som medverkade på Logistikdag Norr 2021. 

 

 


Logistikdag Norr är ett årligt återkommande arrangemang som anordnas av Norrbottens Handelskammare, Botniska korridoren samt Byggföretagen. Initiativtagare är Norrbottens Handelskammares Logistikråd som består av 12 logistikchefer från länets tyngsta godstransportaktörer.

Talare Logistikdag Norr 2021

Anders Åkesson

Anders Åkesson (C) är tjänstgörande riksdagsledamot och förste vice ordförande i Trafikutskottet. Anders kommer under Logistikdag Norr att tala om "Framtidens gröna, hållbara infrastruktur"

Catharina Elmsäter-Svärd

Catharina Elmsäter-Svärd är VD för bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen. Organisationen samlar drygt 3600 medlemsföretag verksamma på den svenska byggmarknaden.

Catharina kommer under Logistikdag Norr prata under rubriken "Ge oss tillstånd att bygga Sverige hållbart!"

Foto: Anna Thorbjönsson

Ann-Louise Lökholm Klasson

Ann-Louise Lökholm Klasson är vd för Sweco Sverige, ett av Sveriges största konsultföretag inom samhällsbyggnad med över 6000 arkitekter, ingenjörer och IT-specialister. Tillsammans med kunder och samarbetspartners utvecklar Sweco lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara.

Ann-Louise kommer under Logistikdag Norr tala om ”Sveriges möjlighet att ha en ledande roll i klimatomställningen och vad som krävs av oss för att lyckas”.

Ragnar Johansson

Ragnar Johansson, vd för WALLENIUS SOL som driver linjetrafik mellan skandinavien, kontineten och Storbritannien.

WALLENIUS SOL har antagit utmaningen att skapa en hållbar infrastruktur till sjöss för industrin kring Bottenviken, och är glada och stolta att kunna hjälpa till med den fantastiska industriexpansion som nu händer.
Ragnar kommer under Logistikdag Norr att prata under rubriken "Vi bygger en hållbar infrastruktur till sjöss!"

Lars Wallgren

Lars Wallgren är Logistikchef på Kaunis Iron.

Lars kommer under Logistikdag Norr bland annat presentera hur Kaunis Iron jobbar med att utveckla framtidens hållbara logistiksystem och hur de har tagit sig an utmaningen- tunga eldrivna fordon i arktiskt klimat.

Erik Bohman

Erik Bohman är EVP Business Unit Steel på H2 Green Steel.
På Logistikdag Norr kommer Erik att tala om betydelsen av ett långsiktigt och hållbart infrastruktursystem vid etableringen av storskalig grön stålproduktion i Boden.

Bo Krogvig

Bo Krogvig är Direktör för Strategiska projekt på LKAB och har jobbat bland annat med logistikfrågor i mer än 20 år.

På Logistikdag Norr kommer Bo Krogvig tillsammans med Jan Lundgren att tala under rubriken: En fungerande Malmbana - en grundförutsättning för klimatomställningen

Ska Norrbotten bli motorn i Europas klimatomställning kommer det att krävas snabbare tillståndsprocesser, kompetent personal och tillräckligt med elenergi på rätt plats. Inget av detta kommer att kunna genomföras om inte Malmbanans kvalité och kapacitet ökas minst i takt med behoven. Malmbanan är klimatomställningens getingmidja.

Jan Lundgren

Jan Lundgren är Områdeschef Logistik inom Affärsområde Järnmalm på LKAB och tillika VD för LKAB Malmtrafik AB och har jobbat med logistikfrågor i mer än 20 år

Tillsammans med Bo Krogvig kommer Jan Lundgren att tala under rubriken: En fungerande Malmbana - en grundförutsättning för klimatomställningen

Ska Norrbotten bli motorn i Europas klimatomställning kommer det att krävas snabbare tillståndsprocesser, kompetent personal och tillräckligt med elenergi på rätt plats. Inget av detta kommer att kunna genomföras om inte Malmbanans kvalité och kapacitet ökas minst i takt med behoven. Malmbanan är klimatomställningens getingmidja.

Christoffer Westerberg von Bothmer

Christoffer Westerberg von Bothmer är projektledare i samarbetet Botniska korridoren,

Under Logistikdag Norr kommer Christoffers presentation att utgå ifrån rapporten "Vägen till överflyttning av gods till järnväg och sjöfart".

Christoffer kommer bland annat att beröra; Vad innebär omvärldens förändringar för oss i norr, Sveriges konkurrenskrafts beroende av satsningar av modern kustjärnväg med goda anslutningar till hamnarna och insikter kring effekter av järnväg längst kusten i norra Sverige, så som lägre transportkostnader för den tunga basindustrin i kombination med mindre koldioxidutsläpp.

Bartek Borczyński

Bartek Borczyński is Director – Planning and Logistics at Northvolt.

At Logistikdag Norr Bartek and Axel Brundin will talk about the Electrifying development in Skellefteå. Northvolt’s growth and expansion enabling sustainable balance in the Bay of Bothnia. How Northvolt Planning and Logistics aims to walk the talk and bring the greenest battery to the market.

Axel Brundin

Axel Brundin is Supply Chain Manager – Technology & Sustainability at Northvolt.

At Logistikdag Norr Axel and Bartek will talk about the Electrifying development in Skellefteå. Northvolt’s growth and expansion enabling sustainable balance in the Bay of Bothnia. How Northvolt Planning and Logistics aims to walk the talk and bring the greenest battery to the market.

Hållbara transporter ur ett EU-perspektiv

Elisabeth Sinclair, projektledare Norrbotniabanegruppen & Ingela Bendrot, vd Nya Ostkustbanan kommer under Logistikdag Norr att prata om "Hållbara transporter ur ett EU-perspektiv".

Samtal på scen

Under dagen hade vi även 2 samtal på scen med experter och beslutsfattare på temat Hållbar Infrastruktur.

 

 

Parallella seminarier

Under Logistikdag Norr erbjuder vi även en session med parallella seminarier, ett för respektive transportslag. Du som deltagare väljer vilket som intresserar dig mest.

Samverkanspartners 2021

Norrbottens Handelskammares Logistikråd

 

Arrangörer