Det är nu vi måste våga satsa på hållbara infrastrukturinvesteringar!

03 december 2021

Trafikverket presenterade 30 november ett förslag på vilka infrastrukturinvesteringar som ska genomföras under kommande 12 års period. För Norrbottens del finns flera viktiga investeringar med, bland annat Norrbotniabanan, Malmporten och Malmbanan.

Norrbottens Handelskammare ser positivt på att de redan påbörjade satsningarna byggs klart och att alternativ finansiering för Malmbanan finns med. Däremot är det mycket bekymmersamt att medlen, 799 miljarder, inte räcker till vårt vägnät i Norrbotten. Behovet är stort då en stor del av våra vägar är byggda före 1970 och vi även har en hög andel tung trafik på vårt lågtrafikerade vägnät. För att stoppa denna negativa utveckling och bibehålla vägnätets nuvarande skick skulle en fördubbling av nuvarande underhållsbudget behövas. Det är nu vi måste våga satsa på hållbara infrastrukturinvesteringar!

Vi har under lång tid lyft vikten av robusta infrastrukturinvesteringar för att möta näringslivets investeringar och möjliggöra hållbara och konkurrenskraftiga transporter. Detta har vi gjort på uppdrag av våra medlemmar genom remissvar, påverkansarbete och dialog med politiker och beslutsfattare. Nu har vi remisstid fram till den 28 februari där vi kommer att delta vid remissmöte med bla infrastrukturdepartementet. Regeringen kommer att besluta om ny nationell plan våren 2022.

Mer information om Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 (Trafikverket hemsida)

Nationell infrastrukturplan (regeringens hemsida)

Vid frågor vänligen kontakta Linda Nilsson, vd Norrbottens Handelskammare, [email protected], 0705469926

Fler nyheter

02 nov 2021

Debattartikel i Dagens Industri: Vad är grön omställning utan gröna transporter?

Debattartikel i Dagens Industri 1 nov 2021. Näringslivet och de statliga bolagen satsar mer än 1 070 miljarder i Sveriges...

InfrastrukturNyheter
29 okt 2021

Norrbotten nominerade till regeringens exportpris Årets Exportregion 2021

Fredag 22 oktober deltog Norrbottens Handelskammare tillsammans med Region Norrbotten vid prisceremonin för Regeringens exportpriser, med anledning av att Norrbotten...

Internationell handel
23 sep 2021

Smart City Sweden och Norrbottens Handelskammare främjar hållbara lösningar på export

Pressmeddelande Smart City Sweden & Norrbottens Handelskammare. Smart City Sweden inleder ett samarbete med Norrbottens Handelskammare för att främja export...

Internationell handelNyheter