Debattartikel i Dagens Industri: Vad är grön omställning utan gröna transporter?

02 november 2021

Debattartikel i Dagens Industri 1 nov 2021.

Näringslivet och de statliga bolagen satsar mer än 1 070 miljarder i Sveriges sju nordligaste regioner. En unik samhällsomvandling pågår, men brist på infrastruktur hotar att stjälpa utvecklingen, det skriver företrädare från flera av de starkt expanderande regionerna i mellersta och norra Sverige.

Fossilfria produkter ska ut på världsmarknaden. Då duger det inte att transportera på lastbil genom hela Sverige och ut mot kontinenten. Nu behövs tydliga beslut om att bygga ett sammanhängande järnvägsstråk hela vägen ut till våra viktiga export- och importmarknader. Sverige har försatt sig i en farlig situation då det saknas ett tydligt systemperspektiv och bristande prioritering av hur de stora exportflödena ska ledas ut till världsmarknaden. För 60 miljarder skulle en modern järnväg för tunga, långa och snabba tåg kunna stå klar redan 2033 tillsammans med kompletterande satsningar i anslutande infrastruktur. EU har redan identifierat behovet av att koppla ihop norra Sverige med kontinenten, och har dessutom fattat beslut om att förlänga en av sina elva strategiska järnvägskorridorer att även inkludera kuststräckan mellan Stockholm och Luleå. EU-parlamentet beslutade så sent som i juli i år att de är villiga att medfinansiera mellan 30–50 procent av Sveriges utbyggnad av kustjärnvägen mellan Stockholm och Luleå.

Den gröna omställningen av industrin sker i rekordtakt och kommer inom loppet av några år att generera helt nya och storskaliga godsflöden, både in och ut ur landet, för att inte nämna alla personresor. Idag saknas förutsättningar för att hantera dessa stora transportflöden, det krävs helt enkelt ökad kapacitet.

Sverige står inför ett vägval. Antingen en omfattande utbyggnad av vägarna eller så satsar vi på en modern järnväg som klarar de nya och kraftigt ökande volymerna. För vår del är valet självklart – Sverige och Europa behöver en stark och pålitlig järnväg hela vägen från Luleå ned mot kontinenten. Flera studier visar också att en sådan järnväg skulle stärka den svenska konkurrenskraften, vitalisera sjöfarten och leda till att stora mängder gods skulle flyttas över från väg till järnväg och sjöfart samt passagerare från väg och flyg till järnväg.

Just nu ser vi en mycket oroande situation där tillstånds- och planprocesser hotar att stoppa den gröna omställningen. Nu behövs en kraftsamling för effektivare tillståndsprocesser, utbyggt elnät och sammanhängande järnvägsnät från norra Sverige ned till kontinenten. Trafikverket bedömer själva att de har svårt att möta dagens snabba utveckling med deras ordinarie arbetssätt. Regeringen måste därför, senast i samband med det planbeslut som väntas i maj 2022, klargöra att alla instanser nu behöver jobba tillsammans för att nå resultat i tid. Det måste omfatta allt från kommunal planering, prövning och tillstånd vid länsstyrelserna till planarbetet och byggande genom Trafikverket. För att underlätta kommande EU-finansiering är det också viktigt att regeringen anger att hela Botniska korridoren med Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen – skyndsamt ska byggas klart i sin helhet.

Regionpolitiker och handelskamrar är överens, den gröna omställningen kräver också gröna transporter. Allt annat är ett misslyckande.

Linda Nilsson, VD Norrbottens Handelskammare
Anders Hjalmarsson, VD Västerbottens Handelskammare
Oliver Dogo, VD Handelskammaren Mittsverige
Kristina Snitt, VD Mellansvenska Handelskammaren
Elvy Söderström (S), ordförande samarbetet Botniska korridoren
Nils-Olov Lindfors (C), regionråd, Region Norrbotten
Anders Öberg (S), oppositionsråd, Region Norrbotten
Richard Carstedt (S), ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten
Åsa Ågren Wikström (M), vice ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten
Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande Region Västernorrland och ordförande Nya Ostkustbanan AB
Jonny Lundin (C), oppositionsråd, Region Västernorrland
Eva Lindberg (S), regionstyrelsens ordförande, Region Gävleborg
Jan Lahenkorva (S), regionråd, Region Gävleborg
Birgitta Sacrédeus (KD), regionråd, Region Dalarna
Abbe Ronsten (S), oppositionsråd, Region Dalarna
Magnus Lagergren (KD), vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro län
Fredrik Askhem (L), ledamot samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro län
Peter Roslund (S), vice ordförande, Norrbotniabanegruppen

 

Länk till hela debattartikeln på Dagens Industri

Fler nyheter

29 okt 2021

Norrbotten nominerade till regeringens exportpris Årets Exportregion 2021

Fredag 22 oktober deltog Norrbottens Handelskammare tillsammans med Region Norrbotten vid prisceremonin för Regeringens exportpriser, med anledning av att Norrbotten...

Internationell handel
23 sep 2021

Smart City Sweden och Norrbottens Handelskammare främjar hållbara lösningar på export

Pressmeddelande Smart City Sweden & Norrbottens Handelskammare. Smart City Sweden inleder ett samarbete med Norrbottens Handelskammare för att främja export...

Internationell handelNyheter
23 sep 2021

En innehållsrik höst väntar Norrbottens näringsliv!

Hösten är här, och tänk vad mycket som kan hända under en sommar! Trots semestrar och hemestrar, så har många...

Nyheter