Tillsammans skapar vi ett kraftfullt näringsliv!

22 oktober 2020

I över 116 år har Norrbottens Handelskammare strategiskt arbetat för länets utveckling. Mycket har hänt sedan starten 1904, men vårt syfte är fortsatt detsamma: att företräda våra medlemmars intresse och främja ökad tillväxt för näringslivet i regionen. Våra medlemmar består idag av drygt 300 branschöverskridande företag i länets samtliga kommuner, som tillsammans sysselsätter 25 000 personer och omsätter 125 miljarder kronor.

Vi driver ett aktivt och synligt påverkansarbete, där vi tillsammans med våra medlemmar ger näringslivets syn på den regionala, nationella och europeiska näringspolitiken. Vi driver det långsiktiga arbetet med utvecklingen av hållbar infrastruktur, något som är en förutsättning för att stärka våra företag och därmed Sveriges konkurrenskraft nu och i framtiden. Utöver att vi aktivt tar ställning i samhällsdebatten som opinionsbildare, så verkar vi i olika påverkansforum för att säkerställa att våra medlemmar får de bästa förutsättningarna för ökad tillväxt. Vi är en självklar samverkanspart i utvecklingen av Norrbotten, och vi är remissinstans i frågor som rör infrastruktur och handel på såväl nationell som europeisk nivå.

Norrbottens handelskammare driver kontinuerligt aktiviteter för att stötta och underlätta för norrbottniska företag att nå nya kontakter och marknader. Vi erbjuder högkvalitativa mötesplatser för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och nätverkande med möjligheter att göra fler och bättre affärer. På våra arrangemang deltar och träffas årligen 2000 deltagare – vilket skapar minst lika många affärsmöjligheter!

Norrbotten är Sveriges enda region med landsgräns mot två länder, och detta syns såväl i länets kompetensförsörjning som exportstatistik. Norrbottens Handelskammare har länge varit drivande i att utveckla goda affärsrelationer med Norge och Finland, genom flertalet gränsöverskridande samarbeten. Vi tillhör dessutom ett globalt nätverk med handelskamrar i 140 länder, vilket ger våra medlemmar möjligheter att knyta kontakter och hitta samarbetspartners internationellt.

Vi har regeringens uppdrag att legalisera handelsdokument som är nödvändiga vid export av varor. Vi utfärdar årligen mer än 1100 dokument till 40 länder utanför EU. Ett bra betyg för länets export.

Stort tack till dig som är medlem i Norrbottens Handelskammare och därmed tar aktiv ställning för regionens utveckling. Tillsammans skapar vi ett kraftfullt näringsliv!

Fler nyheter

22 okt 2020

Månadens medlemsföretag: Lindströms Transport – På en hållbar väg sedan 1957

Lindströms Transport är det innovativa transport- och logistikföretaget som tar nya vägar och leder utvecklingen mot en hållbar transportnäring. Ända...

Månadens medlemsföretagNyheter
08 okt 2020

STOR PRODUKTION BÄDDAR FÖR EXPANSION – STENVALLS ÄR REDO FÖR DEN AMERIKANSKA MARKNADEN

TEXT: NICLAS SAMUELSSON · FOTO: STENVALLS TRÄ Artikeln i sin helhet hittar ni i Handelskammarens exportmagasin Global Utsikt   Det...

Internationell handelNyheter
08 okt 2020

AKENBERG RIKTAR BLICKEN MOT USA ”STOR MARKNAD MED HÖG POTENTIAL”

TEXT: NICLAS SAMUELSSON · FOTO: AKENBERG & VIVEKA ÖSTERMAN Artikeln i sin helhet hittar ni i Handelskammarens exportmagasin Global Utsikt Med...

Internationell handelNyheter