STOR PRODUKTION BÄDDAR FÖR EXPANSION – STENVALLS ÄR REDO FÖR DEN AMERIKANSKA MARKNADEN

08 oktober 2020

TEXT: NICLAS SAMUELSSON · FOTO: STENVALLS TRÄ

Artikeln i sin helhet hittar ni i Handelskammarens exportmagasin Global Utsikt

 

Det som började med snickeriverksamhet i liten skala har vuxit till en sågverkskoncern med miljardomsättning. Efter att ha erövrat Sverige och Europa har Stenvalls trä nu siktet inställt på USA.

 

I Piteå kommun hittar vi orten Sikfors. Det var här som Elof Stenvall 1947 grundade ett snickeri tillsammans med sin bror. När bysågverket inte kunde förse snickeriet med virke tillräckligt snabbt, bestämde sig Elof för att bygga en egen såg. Verksamheten gick så bra att han även kunde sälja sågade varor till andra och en ny rörelse hade sett dagens ljus. Den riktiga expansionen tar dock fart i mitten av 1980-talet, när Elofs tre barn tar över verksamheten.

– Under åren därefter görs stora investeringar i anläggningen i Sikfors. Stenvalls har också köpt upp fyra andra sågverk i Norrbotten, det senaste i Seskarö 2015. Expansionen har varit möjlig tack vare duktiga medarbetare och intresserade ägare, som brinner för verksamhetens alla delar, säger Roger Bergman, marknadschef på Stenvalls trä.

 

I dag producerar Stenvalls trä cirka 360 000 kubikmeter virke och kommer under 2021 komma upp i 450 000 kubik i och med uppstarten av Seskarö. Av detta förädlas runt sjuttio procent till sågade, hyvlade och kapade trävaror, som paneler, råspontluckor, reglar och trall. Produkterna säljs företrädesvis till byggvaruhandlare och möbeltillverkare; bland kunderna finns bland annat flera underleverantörer till Ikea. Av allt som produceras går sextio-sjuttio procent på export till främst Norden och övriga Europa, men även till Nordafrika och Japan.

– Den japanska marknaden ställer lite speciella krav på sågade produkter till bostadsbyggande. På grund av jordbävningsrisken måste produkterna uppfylla vissa styrkekrav och man använder dubbelt så mycket virke i sina hus som i andra länder, fortsätter Roger.

 

På senare tid har Stenvalls även börjat arbeta sig in på den amerikanska marknaden. Det är en stor marknad, som kräver producenter med viss kapacitet. Nu har Stenvalls nått en nivå där sågverken producerar tillräckligt med råvaror för att vara ett intressant alternativ. Det gör att företaget känner sig redo att ta klivet över Atlanten, berättar Roger Bergman.

– När det gäller USA så är vi fortfarande i en form av uppstartsfas. I dagsläget levererar vi cirka 4 000 kubik dit och är väl något av en reservleverantör. Vi vet dock att kvaliteten på våra varor är bättre än den som redan finns och har man väl kommit in på den amerikanska marknaden och sköter sig så blir man kvar.

 

I USA har Stenvalls till en början valt att satsa på profilerade och hyvlade brädor till byggvaruhandeln. För att inte lägga alla ägg i samma korg håller man dock på att se över vilka andra produkter som på sikt passar den amerikanska marknaden. Roger menar att en etablering i USA skulle ge visst lugn och ro i produktionen.

– Det är en stabil marknad, utan för mycket upp- och nedgångar. För oss innebär det produktion av långa serier och skulle ge oss en bra grund i verksamheten. På lång sikt vinner vi också på att vara fortsatt duktiga på förädling, säger han och pekar samtidigt på en del utmaningar med att etablera sig i USA.

– För det första är måttenheterna annorlunda. De mäter ju i fot och inte i meter, vilket innebär andra förberedelser och att vi ser till att ta ut rätt virke ur skogen. Dessutom är det en del jobb med dokument och frakter. Flödena har varit särskilt utmanande under coronapandemin.

 

Som ny på den amerikanska marknaden och med byggvarukedjor som främsta kunder, är det inte självklart att man kan etablera sig i precis det geografiska område man vill. Det gäller att satsa på de områden som erbjuds och visa sig värdig, menar Roger, som dock ser ljust på framtiden i Nordamerika.

– Vi har bra organisation och bra produktionsapparat, som gör att vi kan rusta för högre produktionstakt. Det öppnar så klart för nya möjligheter. Samtidigt ska vi inte gapa efter för mycket. Vi vill växa och utvecklas med existerande kunder och vara långsiktiga. I USA går vi in med en säker volym och om det känns bra och kunderna är nöjda så investerar vi. Det gäller att börja smått och lära sig gå innan man kan springa, säger han och avrundar med en fundering kring det som händer i omvärlden.

– Politiken och världsläget är svårt att råda över, det handlar mer om anpassning. I april gjorde pandemin att vi inte ens visste om verksamheten skulle kunna fortsätta. Det blev precis tvärtom, alla började bygga överallt. Sågverksbranschen har haft svårt att hinna med, så vi har en angenäm situation. 

 


STENVALLS TRÄ AB

GRUNDAT: 1947 av Elof Stenvall FINNS I: Sikfors (huvudkontor), har även anläggningar i Örarna (Luleå), Lövholmen (Piteå), Bergnäset (Luleå) och Seskarö (Haparanda).
VERKSAMHET: Producerar högt förädlade trävaror.
NUVARANDE ÄGARE: Anna Flink, Folke Stenvall och Sven Stenvall ANTAL ANSTÄLLDA: 210 OMSÄTTNING: ca 1,1 miljarder SEK ÖVRIGT: Stenvalls trä ingår i en koncern med tolv bolag, bland annat XL-Bygg Stenvalls AB, Kallax flyg AB och Genesis IT AB.

Fler nyheter

08 okt 2020

AKENBERG RIKTAR BLICKEN MOT USA ”STOR MARKNAD MED HÖG POTENTIAL”

TEXT: NICLAS SAMUELSSON · FOTO: AKENBERG & VIVEKA ÖSTERMAN Artikeln i sin helhet hittar ni i Handelskammarens exportmagasin Global Utsikt Med...

Internationell handelNyheter
05 okt 2020

Pressmeddelande – förlängning av godskorridorer

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag inför översynen av EU:s godskorridorer på järnväg. I uppdraget...

InfrastrukturNyheter
09 sep 2020

Månadens medlemsföretag: Next Advokater

Next Advokater är en advokatbyrå med renodlad affärsjuridisk inriktning och specialistkompetens. Vi företräder företag och organisationer. Våra specialistområden är arbetsrätt...

Månadens medlemsföretagNyheter