Tack till dig som deltog på Framtidens Sjöfart 2019

18 juni 2019

För femte året i rad genomfördes Framtidens Sjöfart, i år på temat Hållbar Sjöfart.

Ragnar Johansson VD på nybildade Wallenius SOL kunde på framtidens sjöfart presentera ett helt nytt svenskt rederi som i huvudsak vänder sig till svenska och finska skogsnäringen för transporter i Östersjön och mot England. Med kommande fem LNG drivna fartyg, 240 meter långa och med högsta isklass, kommer rederiet att kunna erbjuda miljösmarta transportlösningar. Ambitionen att vara en av aktörerna där sjötransporter blir en smidig transportlösning för mycket av de skogsprodukter som i dag går på land blev en av budskapen som lämnades under dagen.

Pia Berglund som tidigare arbetat inom svensk sjöfart och inte varit ängslig att peka på en alltför långsam process att utveckla svensk närsjöfart kunde i sin nya roll på Trafikverket nu redovisa hur hon tillsammans med bransch gemensamt kan få fart på närsjöfarten och samtidigt utveckla den till en kostnadseffektivt alternativ till andra transportslag.

Ulla Lainio från Business Finland gav flera exempel där Finland är i framkant på utvecklingen av smarta och miljöeffektiva transportlösningar. Att Finland utgår från ett nationellt program med utgångspunkt ur smart mobility, smarta transportlösningar blev enligt henne en drivkraft för en finsk utveckling.

Att sjöfarten så väl som andra transportslag har utmaningar globalt och stora utmaningar att hantera var Christoffer Pålsson, Lloyds List Consulting, inte rädd för att lyfta då han i sin omvärldsbevakning påminde de över 85 deltagarna med att all nyttjad global energi kommer i dag från fossila källor.

Trots detta fanns andra talare som Selma Brynolf, Chalmers och Sara Sköld, Svenska miljöinstitutet, som i en positiv framtidsvision såg ett svenskt fossilfritt transportsystem till 2045. Då så många stora aktörer tror och kan visa att det är möjligt för svenska transportlösningar finns gott hopp om en grönare och ljusare framtid.

Dagen avslutades med reflektioner från en panel där deras tankar föregåtts av Ulrika Nilsson ansvarig Piteå Port & Hub som beskrev hur det nationella godstransportrådets arbete kommit igång där dialogen mellan näringslivet och politiken positivt präglade deras möten.

Panelen pekade dock på ett fortsatt behov av att engagera regionala och nationella beslutsfattare och att dialogen med Trafikverket ytterligare kunde utvecklas.

Sammanfattningsvis en bra dag som visade på värdet att diskutera sjöfartsfrågor och med en förväntan på nästa års Framtidens Sjöfart. Stort tack till alla som var på plats och ett extra stort tack till våra talare och partners!

Väl mött den 7:e november på Logistikdag Norr.

 

Här kan du hitta alla presentationer från dagen

Fler nyheter

18 jun 2019

Säg hej till vår nya konsult Niclas Tidström

Det fortsätter att hända mycket på Norrbottens Handelskammare. Och vi välkomnar vår nya konsult Niclas Tidström, som på förnyat upphandlat...

Nyheter
18 jun 2019

Månadens medlemsföretag: SWECO

Om Sweco Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av arbetet blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång...

KompetensMånadens medlemsföretag
18 jun 2019

Glad sommar önskar Handelskammaren

Nu är äntligen sommaren på intåg och vi väntar nog alla förväntansfullt på att sol och värme ska komma. Våren...

Nyheter