Säg hej till vår nya konsult Niclas Tidström

18 juni 2019

Det fortsätter att hända mycket på Norrbottens Handelskammare. Och vi välkomnar vår nya konsult Niclas Tidström, som på förnyat upphandlat avtal anslutit sig till Handelskammaren våren 2019. Vi passar på att ställa några frågor till honom.

 

Vad ska du göra på Norrbottens Handelskammare?

Jag ska under perioden 2019 – 2021 som anlitad konsult på deltid hjälpa Norrbottens Handelskammare med det pågående Interreg Nord-projektet Digi-AEC

 

Digi-AEC är ett projekt för de norra delarna av Sverige, Norge och Finland. Projektet kommer att, tillsammans med offentliga aktörer (kommunerna) och privata aktörer (IT-branschen och de stora byggföretagen) bygga kunskap om hur digitala verktyg skapar större effektivitet och lägre kostnader i ett livscykelperspektiv för små och medelstora företag inom bygg- och anläggningsindustrin. Genom gränsöverskridande kunskapsöverföring och strategiskt företagsstöd ska företagens internationella konkurrenskraft öka. Projektet kommer att utveckla kunskap och förståelse för hur digital teknik och digitala verktyg blir en drivkraft för utvecklingen av hela bygg- och anläggningsbranschen.

 

Målet med projektet är att:

  • Öka kunskapen och förståelsen för hur digitalisering bidrar till effektivisering och kostnadsbesparingar.
  • Öka användandet av digitala modeller och processer med målsättning att minska kostnader i planering, konstruktion, drift och underhåll.
  • Bidra till gränsöverskridande klustersamarbeten och utveckling.
  • Genom strategiskt företagsstöd öka gränsöverskridande samarbeten mellan små och medelstora leverantörsföretag.
  • Öka kunskapen för hur kravställande i offentlig upphandling blir en drivkraft för digitalisering i bygg och anläggningsindustrin.

 

För företag i norra Sverige ska det också vara en tydlig, praktisk och kostnadseffektiv hjälp till att göra mer affärer i våra närmaste grannländer. Våra närmaste exportländer. Konkret innebär det hjälp med att snabbt träffa och komma i kontakt med rätt potentiella företag och kunder för att öka sin försäljning in i norra Norge och norra Finland. Intresserade företag i norra Sverige, som vill göra mer affärer i Norge och/eller Finland bör anmäl sitt intresse snarast möjligt.

 

Vad har du för bakgrund?

Jag är ingenjör inom teknik, metallurgi & materialteknik. Men tycker främst att det är roligt att jobba med försäljning och marknadsföring. Idag driver jag egna konsultföretaget Tidvik AB inom företags- och försäljningsutveckling. Dessförinnan har jag de senaste dryga 22 åren arbetat med teknisk försäljning i olika ledande befattningar. Mycket via underleverantörer till gruv-, stål-, fordons-  och pappersindustrin. I Sverige, men också mycket internationellt i Europa, Indien och Sydkorea.

Vilka utvecklingsmöjligheter ser du i ditt nya uppdrag?

Visst är det spännande, intressant och bra att exportera långt bort, till främmande länder. Det ska vi göra. Men kom ihåg att sälja i vårt direkta närområde, i Norge och Finland, är också export. Och det ska bli intressant att jobba med att utöka graden av digitalisering inom fler branscher.

Vilka möjligheter ser du i Norge och Finland för norrbottniska företag?

I våra närmaste grannländer finns ett stort intresse av att göra mer affärer med svenska företag. Och att effektivisera, digitalisera och implementera ny teknik är viktigt i alla branscher och företag. För att hjälpa små och medelstora företag i norra Sverige med det, så är Digi-AECen möjlig, bra och konkret hjälp.  

Intresserade företag är varmt välkomna att kontakta mig; 070-35 35 239 för mer detaljerad praktisk information.

Fler nyheter

18 jun 2019

Månadens medlemsföretag: SWECO

Om Sweco Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av arbetet blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång...

KompetensMånadens medlemsföretag
18 jun 2019

Glad sommar önskar Handelskammaren

Nu är äntligen sommaren på intåg och vi väntar nog alla förväntansfullt på att sol och värme ska komma. Våren...

Nyheter
29 apr 2019

Det här kan väl ändå inte vara meningen!

I den nu släppta vårbudgeten ligger ett förslag till ändrad skatt för diesel i gruvnäringen. En förändring som enbart berör...

Nyheter