Starkare anbudsgivare – så gör vi det tillsammans!

21 september 2023

Mångmiljardinvesteringar i norr fyller media dagligen. Det ger ett skyltfönster som andas stordrift, multinationella aktörer och som kräver leverantörer av tjänster och produkter av oproportionerliga mått. Utländska riskkapitalister och investerare, komplicerade och dyra infrastrukturella förändringar. Hur kan våra norrbottniska företag, små som stora, konkurrera på denna spelplan? Denna förändrade spelplan skapar möjligheter för norrbottniska bolag att växa, då samarbete skapar nya affärsmöjligheter.

Det finns flera sätt för företag att samarbeta med varandra för att kunna delta i offentliga upphandlingar. Det är exempelvis möjligt att åberopa andra företags kapacitet¸ anlita underleverantörer för att genomföra kontrakt eller lämna gemensamma anbud tillsammans med andra företag för att kunna delta i en upphandling där man själv inte uppfyller kraven. Det finns dock en annan sida av myntet. Företag får inte samarbeta om det begränsar konkurrensen. Förenklat sett kan sägas, att om företag som hade kunnat konkurrera i stället väljer att samarbeta, kan samarbetet anses begränsa konkurrensen, men så länge inget av företagen själv har kapacitet att uppfylla kraven som den upphandlande myndigheten ställer kan samarbete istället bidra till ökad konkurrens i upphandlingen.

Om ett företag inte uppfyller kvalificeringskraven i en upphandling har de möjlighet att åberopa ett eller flera andra företags tekniska och yrkesmässiga kapacitet, alternativt ekonomiska och finansiella ställning. Det kan till exempel avse flera företag som tillsammans kan möta uppdragets olika kompetensområden, garantera ekonomiska resurser eller visa på tidigare genomförda referensuppdrag. Det kan vara ett företag inom samma koncern men det kan också vara fristående företag. Det är viktigt att det i anbudet tydligt framgår hur de olika kraven i upphandlingen uppfylls. Företaget ska därför kunna visa att de förfogar över dessa nödvändiga resurser under kontraktstiden, exempelvis i form av ett samarbetsavtal eller skriftligt intyg som bifogas anbudet.

Tänk även på att de övriga åberopade företagen ska uppfylla de aktuella kvalificeringskraven för att inte förkastas. Den upphandlande myndigheten kan i vissa fall begära att anbudsgivaren byter ut det åberopade företaget för det fall det brister i kvalificeringskrav.

Det är även möjligt att anlita ett annat företag som det anbudslämnande företaget behöver för att kunna utföra hela eller delar av uppdraget som upphandlingen omfattar. Det kan avse en tjänst eller en vara som utgör en del av leveransen, till exempel installation eller support, men det kan även gälla olika slags mindre tjänster eller direkt medverkan för att fullgöra kontraktet.

Företag kan dessutom lämna anbud gemensamt i upphandlingar. Den upphandlande myndigheten får normalt sett inte ställa krav på att denna grupp av företag ska ha en viss juridisk form för att få delta i upphandlingen, men i vissa fall kan det vara motiverat för den upphandlande myndigheten att ställa detta krav vid tilldelningen av kontraktet.

Företag har alltså en långtgående möjlighet att samarbeta vilket den upphandlande organisationen normalt inte kan begränsa. Med andra ord har företag i Norrbotten en stor möjlighet att delta i, samt konkurrera, vid större upphandlingar genom att samarbeta med varandra. Detta sker dock inte automatiskt utan ställer krav på att anbudsgivaren gör grundarbetet, ser över möjligheterna till samarbete och närmar sig företag som i vardagen kan uppfattas som konkurrenter.

Om norrbottniska företag är kreativa och ser över möjligheterna för att kunna vinna även större upphandlingar ökar möjligheterna betydligt för att kunna konkurrera. Vid större upphandlingar, som vi tror kommer att prägla kommande år, är samarbete grunden för att möjliggöra framgångsrika anbud från norrbottniska företag.

Så varför vänta, våga samarbeta och öka chansen till vinst!

 

Magnus Ericsson, Joel Bergström, Susanne Liminga & Robert Eriksson

För Norrbottens Handelskammares Upphandlingsråd
Magnus Ericsson, Ordförande i rådet samt advokat och delägare i Advokatbyrån Kaiding
Björn Friberg, Tf Enhetschef Inköp, Trafikverket
Joel Bergström, Jurist, Upphandlingsmyndigheten
Daniel Granlund, Tf inköpschef, Luleå Kommun
Robert Eriksson, VD, Nåiden Infra AB
Rigmor Ahlqvist, Key account manager, NEX Travel
Mattias Lindström, VD, Skylite
Lars Andersson, Divisionschef VA & Mark, Ahlsells
Patrik Jonsson, Inköpschef, Piteå Kommunföretag PIKAB
Jonas Sjöberg, Avdelningschef geoteknik och berg, Tyréns AB
Linda Nilsson, VD, Norrbottens Handelskammare

Fler nyheter

21 jun 2023

Möt Våra Medlemmar Hive Digital Technologies

Möt Våra Medlemmar, Hive Digital Technologies Hive Digital Technologies är ett kanadensiskt börsnoterat bolag (NASDAQ: HIVE) som driver ett av...

KompetensMånadens medlemsföretagNyheter
20 jun 2023

Bredda Förståelsen För Omställningen

Under våren genomförde vårt medlemsföretag Hallvarsson & Halvarsson en bred opinionsundersökning samt intervjuer med rikspolitiker för att få en bild...

Okategoriserade
31 mar 2023

Intervju med Andrew

Andrew Reid, Senior Development Engineer at Mobilaris MOVING FROM THE UK TO SWEDEN "I would say to anyone thinking about...

KompetensNyhetskategorier