Nytt handelsavtal mellan Vietnam och EU gynnar företag i Norrbotten

14 augusti 2020

1 augusti 2020 trädde det nya handelsavtalet mellan EU och Vietnam i kraft. Avtalet innebär att 99% av varutullarna avvecklas, något som stärker svensk industri och skapar exportmöjligheter. Medlemsföretaget Glommers Timber AB exporterar sedan drygt ett år sågade trävaror till Vietnam. ”Att göra affärer med länder utanför EU är alltid utmanande och därför ser vi väldigt positivt på det nya frihandelsavtalet” säger VD Paul Björnsson.

 

Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam består av två delar: ett handelsavtal och ett investeringsskyddsavtal. Handelsavtalet trädde i kraft 1 augusti, men investeringsskyddsavtalet väntar på godkännande från EU-medlemmarnas nationella parlament och det kan därför dröja till ett ikraftträdande.

Avtalet innebär att över 99% av EU:s och Vietnams tullar kommer att avvecklas. För de varor som ej omfattas har EU och Vietnam kommit överens om en viss liberalisering genom att avveckla tullen för en del av handeln genom tullkvoter. Redan då avtalet träder i kraft avvecklar Vietnam 65% av importtullarna för exportvaror från EU, och resterande tullar kommer att avvecklas under en tioårsperiod. EU:s tullar kommer att avvecklas inom sju år. För att få tillgång till en lägre tullsats genom frihandelsavtalet måste varorna uppfylla kriterierna för ursprung, och företagen måste bevisa ursprunget.

 

Avtalet gynnar Glommers Timber AB

Glommers Timber AB exporterar sågade trävaror från Glommersträsk utanför Arvidsjaur. Sedan drygt ett år tillbaka har de byggt upp nya affärer med ett flertal kunder i Vietnam, en okänd exportmarknad för många. VD Paul Björnsson ser många möjligheter.

– Vietnam är ett mycket spännande land som befinner sig i ett tidigt skede i utvecklingskurvan – kanske där Kina var för 5–10 år sedan. Vietnam som land och marknad är till stor del beroende av tillgång till import av produktionsresurser såsom trä, metall etc. Att vara med tidigt på en marknad innebär många möjligheter – men också en del spännande utmaningar.

 

Det nya avtalet är positiva nyheter för såväl EU som Vietnam, då de avvecklade tullarna förenklar affärer över gränserna. För Glommers Timber AB skapar avtalet direkt nytta, och stärker konkurrenskraften.

– Att göra affärer med länder utanför EU är alltid utmanande och därför ser vi väldigt positivt på det nya frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam som trätt i kraft 1 augusti 2020. Administrationen och byråkratin kring exporten till Vietnam är idag onödigt krånglig – och ganska dyr. Ju fler (handels)hinder och barriär vi kan reducera desto enklare och bättre blir våra affärer – och i slutändan stärks vår och våra vietnamesiska kunders konkurrenskraft.

 

Varför är avtalet viktigt?

Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam är betydelsefullt för svensk industri, och därmed för jobb och tillväxt i hela landet. Utöver att 99% av varutullarna slopas och att marknadstillträdet för EU-företag för olika typer av tjänstehandel förbättras, så får svenska företag förbättrad tillgång till Vietnams marknad för offentlig upphandling. Vietnam har även åtagit sig att använda internationella standarder och globala riktlinjer i större utsträckning, vilket kommer stödja övergången till en grönare och mer hållbar ekonomi.

 

Mer information om avtalet hittar du på Kommerskollegiums hemsida

 

Fler nyheter

03 aug 2020

Ingela Marklund Johansson AB får stöd till fortbildning från Norrbotten Business Support

Medlemsföretaget Ingela Marklund Johansson AB fick i juni ta del av stöd från Norrbotten Business Support för fortbildning inom kränkande...

Nyheter
27 jul 2020

Lapplandsmat investerar inför kallare årstider med hjälp av Norrbotten Business Support

Lapplandsmat i Auktsjaur är ett av många företag inom besöksnäringen i Norrbotten som fick ta del av det Facebook-finansierade stödet...

Nyheter
07 jul 2020

Massa Media ökar tempot med hjälp av Norrbotten Business Support

I slutet av juni fick medlemsföretaget Massa Media besked om att de skulle få ta emot stödpengar från Norrbotten Business...

Nyheter