Ingela Marklund Johansson AB får stöd till fortbildning från Norrbotten Business Support

03 augusti 2020

Medlemsföretaget Ingela Marklund Johansson AB fick i juni ta del av stöd från Norrbotten Business Support för fortbildning inom kränkande särbehandling. ”Jag fick ny energi och mina framtidsplaner blev om möjligt ännu tydligare” säger Ingela Marklund Johansson.

 

Ingela Marklund Johansson är beteendevetare och organisationskonsult, med lång erfarenhet inom området människa och arbetsmiljö. Med uppdrag som ledarstöd, faktautredningar och akuta arbetsmiljöinsatser som kris- och konflikthantering arbetar hon i stora och små organisationer och företag. När Covid-19 bröt ut var hon mitt inne ett stort uppdrag där hon träffade chefer och ledare i ett processarbete om att leda i förändring.

– Uppdragsgivarna tvingades boka om och senarelägga med kort varsel. Dels så behövdes ju cheferna ute i verksamheten just för att hantera krisen och den snabba förändring som uppstod och dels var det ju inte heller möjligt att träffas för smittrisken.

 

Ingela skickade in en ansökan till Norrbotten Business Support om stöd för fortbildning inom kränkande särbehandling, och efter midsommar stod det klart att hon var ett av 108 företag i länet som fick ta del av stödet. Totalt delades 5 miljoner kronor ut, hälften till företag i Luleå och hälften till företag i övriga Norrbotten. Facebook initierade och finansierade stödet, och det praktiska arbetet med att välja ut företag sköttes av Norrbottens Handelskammare tillsammans med Företagarna.

 

Syftet med fortbildningen är att ytterligare stärka sin kompetens inom utredningar vid svåra händelser i arbetslivet. Fortbildningen syftar också till ännu mer spetskompetens i att förebygga, och att vara behjälplig i organisationer efter att något hänt.

– Jag ser redan nu att Covid-19 påverkat många medarbetare med olika roller i arbetslivet. Behovet av mina tjänster som beteendevetare och organisationskonsult kommer med all sannolikhet att öka framöver.

 

Ingela är tacksam att med hjälp av detta stöd ytterligare få vara med och bidra till till utvecklingen av hälsosamma företag och organisationer i Norrbotten.

– Jag blev lite överraskad och mycket glad. Efter en tuff vår av ovisshet så kom detta som ett ”litet tecken” på att företaget och det jag kan hjälpa till med verkligen behövs. Arbetet med en hälsosam arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv är viktiga frågor för våra företag och organisationer. Ja, jag fick ny energi och mina framtidsplaner blev om möjligt ännu tydligare.

 

Här kan ni läsa mer om Ingela Marklund Johansson AB

Fler nyheter

27 jul 2020

Lapplandsmat investerar inför kallare årstider med hjälp av Norrbotten Business Support

Lapplandsmat i Auktsjaur är ett av många företag inom besöksnäringen i Norrbotten som fick ta del av det Facebook-finansierade stödet...

Nyheter
07 jul 2020

Massa Media ökar tempot med hjälp av Norrbotten Business Support

I slutet av juni fick medlemsföretaget Massa Media besked om att de skulle få ta emot stödpengar från Norrbotten Business...

Nyheter
23 jun 2020

Hela listan: Företagen som får ta del av Norrbotten Business Support 2020

Tillsammans med Företagarna har Norrbottens Handelskammare delat ut Norrbotten Business Support. Stödet, som finansieras av Facebook, ska fungera som en...

Nyheter