Norrbottens Handelskammare kommenterar Infrastrukturpropositionen.

20 april 2021

Infrastrukturminister Tomas Eneroth och miljö- och klimatminister Per Bolund presenterade regeringens infrastrukturproposition under en presskonferens i fredags den 16 april.

Norrbottens Handelskammare ser positivt på infrastrukturpropositionen, vi gläds åt ökningen av budgeten med +20% och 799 miljarder kronor, precis vad vi förespråkade i vårt remissvar. Vi ser positivt på att regeringen vill förstärka underhållet på väg och järnväg och där är exempelvis mittsepareringar och utbyggnad av 74-tons vägnätet fortsatt högt prioriterade.

Med det faktum att vi har investeringar på 700 miljarder i Norrbotten kommer järnvägen och sjöfarten vara av högsta betydelse för att klara klimatmålen.

Då järnvägen och sjöfarten binder samman transportinfrastrukturen saknar vi dock satsningen på nya isbrytare.

 

Våra företag som nu investerar miljardbelopp är helt beroende av välfungerande infrastruktur i kombination med hållbara effektiva och konkurrenskraftiga transporter för att kunna vara konkurrenskraftiga imorgon och om 30 år, säger Linda Nilsson, vd Norrbottens Handelskammare.

 

Vår uppfattning som Infrastrukturminister Tomas Eneroth uttryckte det, ”lagt kort ligger”, innebär för oss att påbörjade investeringar kommer att färdigställas, mycket positivt för både Norrbotniabanan och Nya Ostkustbanan.

En stor besvikelse är att flyget och stödet till de regionala flygplatserna inte tas upp överhuvudtaget. Här förväntade vi oss en tydlighet från regeringen med tanke på vilken betydelse de har för näringslivet i vår region.

Norrbottens Handelskammare ser också mycket positivt på ökat fokus på de internationella kopplingar som görs och med hänsyn till EU’s infrastrukturpolitik. Norrbotten är det enda län i Sverige med fysisk gräns till två länder, Norge och Finland. Vi har nu en unik möjlighet att samordna de gemensamma infrastruktursatsningarna så att företagsinvesteringarna når sin fulla potential.

 

Linda Nilsson, vd Norrbottens Handelskammare

Fler nyheter

19 apr 2021

Månadens medlemsföretag: Cygni

Redan när Cygni startade 2006 hade vi en tydlig vision, vi ville vara den bästa arbetsgivaren för skickliga och ambitiösa...

Månadens medlemsföretagNyheter
08 mar 2021

Förlängningen av EU:s stomnätskorridorer ur ett nordiskt perspektiv

Den 26 februari arrangerade Norrbottens Handelskammare tillsammans med North Sweden European Office, Botniska korridoren och BusinessOulu webbinariet “European core network...

InfrastrukturOkategoriserade
03 feb 2021

Månadens medlemsföretag: Wibax

Wibax säljer, köper in, processar och distribuerar flytande kemiska produkter och biooljor till basindustrin i Europa. Vi är också problemlösare...

Månadens medlemsföretag