MOBILARIS UNDERLÄTTAR NAVIGERING I SYDAFRIKANSKA GRUVOR

22 juni 2021

TEXT: Niclas Samuelsson * FOTO: Mobilaris

Artikeln i sin helhet hittar ni i Handelskammarens exportmagasin Global Utsikt.

Föreställ dig att du behöver hitta ett fordon som befinner sig tre mil bort eller lokalisera din personal vid en räddningsinsats. Föreställ dig sedan att detta sker i gångar långt under markytan. Luleåbaserade Mobilaris har utvecklat en produkt som underlättar navigering i gruvor och tunnlar och som marknadsförs i bland annat Sydafrika.

Sedan starten 1999 har Mobilaris vuxit till ett medelstort företag med en internationell marknad. Det stora genombrottet kom när man för cirka tio år sedan identifierade ett behov av bättre beslutsstöd för navigering och visualisering i underjordsgruvor.

– Gruvnäringen blir alltmer digital, men traditionellt har kommunikationen skett analogt via walkie-talkie och papper. Det är väldigt opraktiskt om du har 400 medarbetare som skickar meddelanden om olika händelser och behov av service eller liknande, säger Mikael Nyström, vd för Mobilaris.

– Vi tänkte att det går att göra bättre och utvecklade en mjukvara som bidrar till ökad digitalisering av gruvor och tunnelbyggen världen över, fortsätter han och berättar att åttio till nittio procent av företagets affärer görs med kunder utanför Sverige.

Mikael Nyström, vd Mobilaris

Inom gruvindustrin har Mobilaris ett trettiotal kunder i främst Nordamerika, Europa och Australien. Företagets senaste produkt är ett navigationssystem som fungerar lite som den navigering vi har i våra bilar – fast utan GPS och under jord. Med hjälp av det går det att navigera med fem till tio meters noggrannhet, utan att något behöver installeras i gruvan.

Med digital kommunikation kan vi även lägga på exempelvis trafikstyrning för att se var alla fordon befinner sig i ett gruvsystem. Informationen skickas till en bärbar enhet eller till ett kontrollrum. Med våra system förbättras såväl produktionen som logistiken och det går snabbare att exempelvis få hjälp av en mekaniker eller tekniker i gruvan, säger Mikael.

I Sydafrika finns Mobilaris sedan ungefär två år tillbaka. Marknaden utgör fem till tio procent av företagets verksamhet, men det finns potential att växa. Även om det tar tid att etablera sig i landet, menar Mikael Nyström att Sydafrika ändå är en logisk startplats vid en Afrikasatsning.

– De flesta stora gruvföretag finns där. Sydafrika är också säkrare än många andra länder i regionen, det funkar bra med engelska och den västerländska kulturen genomsyrar samhället, säger han.

– Det finns också en historisk relation mellan Sverige och Sydafrika och som svensk är det relativt lätt att göra affärer och bygga nya relationer.

En etablering i Sydafrika saknar dock inte utmaningar och det är en god idé att skaffa en lokal partner. I Mobilaris fall har man inlett ett nära samarbete med gruvföretaget Epiroc, som också gått in som delägare i bolaget.

– De fanns redan på plats och har blivit vår förlängda arm. Vi har även tagit hjälp av Business Sweden under uppstartsfasen, säger Mikael, som pekar på en lite annorlunda lagstiftning som en utmaning för den som vill etablera sig i Sydafrika.

– Man har bland annat regelverket Broad Based Black Economic Empowerment. Det syftar till att stärka den svarta befolkningens rättigheter och innebär att företag som kommer utifrån måste uppfylla vissa villkor. Det finns också krav på att företag ska anställa ett visst antal lokalinvånare, vilket gör att personaltätheten i sydafrikanska gruvor är ganska hög.

Till detta behöver man även bedöma potentiella finansiella och politiska risker. Även om Sydafrika är ett av de stabilare länderna i regionen, går det inte att förvänta sig samma långsiktighet som i exempelvis Europa.

– Sydafrika har dessutom en ganska hierarkisk beslutsstruktur, så det gäller att veta var besluten tas, säger Mikael Nyström och lyfter fram ytterligare två utmaningar.

– Strömförsörjningen är instabil med strömavbrott varje dag, något som påverkar verksamheten på olika sätt och som det gäller att ta höjd för. Dessutom är kriminaliteten i storstäderna väldigt hög.

För Mobilaris är planen framåt att fortsätta expandera på den sydafrikanska marknaden. Enligt Mikael finns det potential att snabbt skala upp verksamheten.

– Vi har många upparbetade relationer och kunderna tror på konceptet med ökad digitalisering, så vi bör kunna fördubbla omsättningen inom tolv till arton månader. Utöver Sydafrika har vi identifierat ett femtiotal kunder i andra länder söder om Sahara. Afrika är dock hårt belastat av pandemin och vaccineringarna går långsamt. Vi tror ändå att vi kan återuppta fysiska relationer igen under senhösten eller i vinter, avslutar han.


MOBILARIS AB

GRUNDAT: 1999
FINNS I: Luleå. Har även kontor i Tucson, USA och Brisbane, Australien.
VERKSAMHET: Utvecklar positionsbaserade beslutssystem till bland annat gruvor och tunnelbyggen.
NUVARANDE ÄGARE: Johan Hernmarck (47 %). Andra ägare är Fibonacci Growth Capital, Celox Holding samt bolagsledningen.
ANTAL ANSTÄLLDA: 46
OMSÄTTNING: ca 63,2 miljoner SEK (2019)
ÖVRIGT: Mobilaris grundades av en grupp personer med bakgrund hos Telia och var från början ett renodlat telekomföretag. Sedan ett drygt år tillbaka ligger dock telekomdelen i ett eget bolag

 

Fler nyheter

22 jun 2021

Öppnar våra nordiska gränser i sommar?

Norrbotten är Sveriges enda region med två fysiska landsgränser, så frågan om gränsövergångarna är ständigt aktuell. Än mer nu, med...

Internationell handelNyheter
11 jun 2021

Pressmeddelande – Norrbotten hade det största varuexportvärdet 2020

Norrbotten ligger inte bara i toppen av Sverige och Europa, utan även i toppen av SCB:s regionala exportstatistik. Det synliggörs...

Internationell handelNyheter
Susanne Wallin
24 maj 2021

Susanne Wallin ny i Norrbottens Handelskammares styrelse

Susanne Wallin, ägare och vd för Haparanda Stadshotell, har valts in till ny ledamot i Norrbottens Handelskammares styrelse från den...

Nyheter