Öppnar våra nordiska gränser i sommar?

22 juni 2021

Norrbotten är Sveriges enda region med två fysiska landsgränser, så frågan om gränsövergångarna är ständigt aktuell. Än mer nu, med sommaren runt hörnet. Månadens utblick kommer från Nordkalottens Gränstjänst, en värdefull källa till vägledning, information och kontaktförmedling över gränserna.

Nordkalottens Gränstjänst har sedan den 13 mars 2020 tillsammans med de andra gränsregionala informationstjänsterna Grensetjänsten Norge-Sverige, Øresunddirekt samt Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden löpande rapporterat corona-störningar i den fria rörligheten i Norden. Inrapporteringen koordineras och sammanställs av Gränshinderrådets sekretariat. Sammanställningen förmedlas vidare till Gränshinderrådet, samarbetsministrarna, nordiska samarbetskommittén samt Nordiska rådet. Sedan den 13 mars 2020 har 112 störningar identifierats, varav 61 är aktiva.

Sammanställningen är inte uttömmande, dock ger den en lägesbild och vittnar om hur krisen påverkar livet och vardagen för människor och företag som bor och verkar i gränsregionerna. Vidare är de störningar som tas upp i sammanställningen inte att likställa med formella gränshinder och att de inte granskas på samma sätt som de gränshinder som publiceras i den officiella nordiska gränshinderdatabasen.

Vi har ställt några frågor till koordinatorerna Päivi Koivupalo och Birgitta Tamminen om gränsrörlighet, gränsöverskridande affärer och lärdomar från det senaste årets prövningar.

1. Glädjande nog börjar gränserna så smått öppnas igen. Ser ni på Nordkalottens Gränstjänst positiva indikationer angående sommarens gränsrörlighet?

Känslan av en friare rörlighet ligger i luften sedan Sverige beslöt sig för att ta bort alla inreserestriktioner för övriga nordiska länder fr.o.m. den 31 maj 2021. Finlands inreserestriktioner, även för sina nordiska grannländer, gäller dock ännu tom. 27 juni 2021 (red.anm: nya lättnader har trätt i kraft, från och med 21 juni, efter att texten skrevs). Uppdateringar sker enligt vad som händer i omvärlden. En gemensam nordisk syn på covid-pandemin samt en stark vilja att bearbeta och framförallt samarbeta kring temat vore guld värt för den fria rörligheten och det nordiska samarbetet.

Finland: https://valtioneuvosto.fi/sv/information-om-coronaviruset/gallande-begransningar (Resor över Finlands gränser)

Norge: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/ (Kart over røde og gule land/områder i Europa)

Sverige: https://www.regeringen.se/ (Genvägar: Frågor och svar om inreseförbud till Sverige)

Andra små ljusglimtar ligger i handeln, där man nu ser shoppingen få litet fart igen i bl.a. Haparanda. Fortfarande gäller detta dock enbart åt vissa håll, t.ex. att finländarna kan komma över och shoppa i Sverige, men inte tvärtom. Turismindustrin överlag har det kämpigt, där väntar vi fortfarande på att något mer ska hända.

2. Vad är viktigast att tänka på vid gränsöverskridande affärer i dagsläget?

Många väntar fortfarande på att en övergång till ’det (nya) normala’ ska ske, men vi har nog en del hinder framför oss innan vi är på rätt spår och är framme därvid. Att kunna lita på varandra ha tillit – och lita på att grannlandet inte plötsligt stänger sina gränser är en viktig frågeställning när det gäller gränsöverskridande affärer, både att upprätthålla den business som finns, men även med tanke på nystart av olika businessföretag.

3. Man kan lära sig mycket utav krissituationer. Vilka positiva effekter ser ni att pandemin har haft eller kommer att ha på det gränsöverskridande samarbetet framöver?

Krisen har visat oss hur sköra och sårbara gränsområden är, eftersom vi lever och verkar under två (ibland flera) nationella regler och restriktioner och dessa ’rättigheter’ kan ändras, upphävas och/eller fråntas gränsboende utan att vi själva har något att säga till om. Därför är det av yttersta vikt att samarbetet mellan såväl organisationer, myndigheter och regeringar på alla nivåer (lokala/regionala/nationella/nordiska…) återknyts och förstärks. Det finns ett behov av en gemensam nordisk handlingsplan för kristider. De nordiska samarbetsministrarna känner väl till den nöd som gränsområdena befinner sig i, men denna information borde vidareförmedlas till gemenen man så att det växer till en insikt hos oss alla.


Fri rörlighet – gränslös tillväxt

Nordkalottens Gränstjänst främjar gränsöverskridande verksamhet för privatpersoner, företagare, organisationer och myndigheter. Genom vägledning, information och kontaktförmedling verkar Gränstjänsten för ökad rörlighet över landsgränserna i Finland, Sverige och Norge. Vi informerar dig om det du behöver tänka på och lotsar dig vidare till rätt myndighet. Dessutom arbetar Gränstjänsten aktivt med att lösa gränshinder.

Mer information: granstjanst.se/om-oss/

 

Fler nyheter

11 jun 2021

Pressmeddelande – Norrbotten hade det största varuexportvärdet 2020

Norrbotten ligger inte bara i toppen av Sverige och Europa, utan även i toppen av SCB:s regionala exportstatistik. Det synliggörs...

Internationell handelNyheter
Susanne Wallin
24 maj 2021

Susanne Wallin ny i Norrbottens Handelskammares styrelse

Susanne Wallin, ägare och vd för Haparanda Stadshotell, har valts in till ny ledamot i Norrbottens Handelskammares styrelse från den...

Nyheter
Gemometrics
10 maj 2021

GEMOMETRICS SKILJER NATURLIGA STENAR FRÅN SYNTETISKA

TEXT: NICLAS SAMUELSSON · FOTO: GEMOMETRICS Artikeln i sin helhet hittar ni i Handelskammarens exportmagasin Global Utsikt Ädelstenar förknippas ofta...

Internationell handel