Månadens medlemsföretag: Tromb

16 december 2019

Om Tromb

Tromb arbetar med digital affärsutveckling. Vi ökar effektiviteten hos våra kunder genom att ständigt hitta nya vägar för att lösa olika problem. Vi räds inte tuffa uppdrag och löser affärsutmaningar genom kreativitet, ny teknik och ett unikt engagemang. Tillsammans har vi dessutom riktigt skoj. Vi är ca 65 medarbetare med kontor i Luleå, Piteå, Skellefteå och Stockholm.

1. Vad är det som är unikt med Tromb och som skapar framgång?

Tromb är en dynamisk och fartfylld arbetsplats. Det händer spännande saker hela tiden. Det finns en entreprenörsanda, nyfikenhet, och en vilja att få saker gjort hos oss. Vi har också lyckats hitta väldigt bra medarbetare till våra team, allt från arkitekter, utvecklare, UX/designers, projektledare, affärs- och verksamhetsutvecklare. Det är många olika kompetenser och personligheter som tillsammans tar sig an våra kunders utmaningar. Alla är nyfikna, engagerade och hjälpsamma. Tillsammans har vi unik erfarenhet och förståelse från en mängd olika branscher.

2. Hur har medlemskapet i Norrbottens Handelskammare stöttat/hjälpt Tromb?

 Vi tror på kraften i att samarbeta och nätverka. Det är viktigt att Norrbotten fortsätter utvecklas positivt och att vi finns med när frågor runt näringsliv och tillväxt diskuteras. Norrbottens Handelskammare fyller en viktig funktion som aktiv företrädare för näringslivet och som verkar för att främja fortsatt tillväxt i regionen.

3. Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg?

Digitaliseringsarbetet kommer vara intensivt i många år framöver och vi ser en mer avancerad digitalisering där bland annat AI och machine learning (ML) skapar nya möjligheter till effektivisering och smartare processer. Bolag som helhet blir mer eller helt digitala helt enkelt. Tromb har haft hög tillväxt de senaste åren och som så många andra inom vår bransch söker vi med ljus och lykta efter fler duktiga medarbetare – med rätt kompetens och personlighet. Kompetensförsörjning är med andra ord viktigt för oss just nu.

 

4. Varför vi valt att delta i digitaliseringsprojektet Digi-AEC?

Digitalisering är en hjärtefråga för oss. Det är mycket spännande som sker – dels i regionen men även på internationellt plan. Kunskapsutbyte och att ta del av andras erfarenheter är väldigt värdefullt.

Vi har jobbat länge med innovationsarbete och processen runt hur man snabbt och effektivt kan lösa svåra affärsproblem, ta fram nya produkter och tjänster eller förfina och förbättra befintliga. Det var väldigt kul att få tillfälle berätta om vår innovationssprint som i grund och botten är baserad på Google Design Sprint och samtidigt lära oss mer av alla de som deltar under Digi-AEC.

 

Fler medlemsföretag

29 nov 2019

Månadens medlemsföretag iTid

Om iTid iTid är ett konsultföretag inom logistik och produktion. Vi har sedan grundandet 2004 haft en stabil tillväxt och...

KompetensMånadens medlemsföretag
24 sep 2019

Månadens medlemsföretag – Åive

Om Åive Åive AB grundades 1993 med målsättningen att göra det möjligt för dig att dricka ett av världens renaste...

KompetensMånadens medlemsföretag
18 jun 2019

Månadens medlemsföretag: SWECO

Om Sweco Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av arbetet blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång...

KompetensMånadens medlemsföretag