Månadens medlemsföretag iTid

29 november 2019

Om iTid

iTid är ett konsultföretag inom logistik och produktion. Vi har sedan grundandet 2004 haft en stabil tillväxt och är idag 30 konsulter på fyra orter; Luleå, Skellefteå, Umeå och Sandviken.

Vår framtid är hållbar. Bättre flöden, digitaliserade och automatiserade processer är en del av lösningen. Människor med balans i livet som och koll på läget orkar utveckla både sig och sin verksamhet utan själv att bränna ut sig vilket också viktigt för oss.

Vi analyserar verksamheter och driver projekt från idé till verklighet. Med helhetssyn på kund, kostnad och kapital effektiviserar vi material- och informationsflöden. Våra kunder finns främst i Norrland där vi har våra hem. Vi tar människor och uppdrag på allvar och vår mission är att vi alla ska ha en framtid där vi bor.

 

1.Vad är det som är unikt med iTid och som skapar framgång?

Vi har en tydlig mission, ”Vi skapar en framtid där vi bor” som vägleder oss i vår verksamhet. Det betyder att vi alltid ska verka för att företag, offentliga verksamheter och organisationer i Norrland ska bli mer hållbara, effektiva och lönsamma. På det sättet skapar vi förutsättningar för framtida jobb och goda levnadsvillkor där vi och våra barn vill bo.

Missionen genomsyrar verksamhetens alla delar. Den ger oss vägledning när vi utvärderar vilka uppdrag vi ska ta på oss, den påverkar hur uppdragen utförs, den styr hur och var vi marknadsför vårt företag och vi använder den i vår rekryteringsprocess. Ska man vara anställd hos iTid måste man tro på en framtid där vi bor.

 

2.Hur har medlemskapet i Norrbottens Handelskammare stöttat/hjälpt iTid?

Medlemskapet har gett oss möjlighet till att delta i ett påverkansarbete för effektiva och hållbara lösningar inom främst infrastruktur. Logistikdag Norr och Framtidens Sjöfart som anordnas av Norrbottens Handelskammare, har blivit en naturlig mötesplats där vi får möjlighet att lyssna av våra kunder.

 

3.Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg?

Vi har nöjda kunder och gör bra jobb i det tysta, vår absolut viktigaste utmaning är att hitta rätt kompetens för att för att kunna tillgodose kundernas behov. De kunder som känner oss har ofta lång framförhållning för att få rätt kompetens när behov uppstår. Vi vill därför uppmana fler företagare att tidigt söka en dialog med oss när det har något som de funderar på. Vi jobbar långsiktigt och har lärt oss att vi bidrar bäst när vi förstått kundernas verkliga utmaningar.

 

4.Vem är Linda Viljeros

Jag har lång erfarenhet från stål- och tillverkningsindustrin inom logistik, processutveckling, produktion och underhåll. Jag brinner för en framtid där jag bor och för mig är hållbarhetsperspektivet viktigt. iTid har under många år stöttat bolag och organisationer här i norr att bli hållbara ut flera perspektiv. Ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Det roliga är att det sällan finns motsatsförhållanden. Om vi jobbar med fokus på ett område så ger det positiva effekter på andra områden. Bra materialflöden är exempelvis en förutsättning för en hållbar miljö men minskar även transportarbetet och därmed kostnaderna.

Jag tränar gärna organisationer och ledningsgrupper i deras arbete med värdegrund och principer för ett bra flöde men gör även konkreta förbättringsarbeten i nära samarbete med våra kunder. Idag pratar många digitalisering. Informationsflöde och bra beslutsstöd har alltid varit viktigt för mig då det är en förutsättning för bra flöden och nöjda kunder. Teknik är lätt, vi måste ha med människan i förändringen, det är en förutsättning för att lyckas.

Fler medlemsföretag

24 sep 2019

Månadens medlemsföretag – Åive

Om Åive Åive AB grundades 1993 med målsättningen att göra det möjligt för dig att dricka ett av världens renaste...

KompetensMånadens medlemsföretag
18 jun 2019

Månadens medlemsföretag: SWECO

Om Sweco Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av arbetet blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång...

KompetensMånadens medlemsföretag
29 apr 2019

Månadens medlemsföretag: Part Construction AB

Part Construction AB är ett familjeägt företag med nära 300 anställda som omsätter omkring 370 miljoner kronor per år. Med...

KompetensMånadens medlemsföretag