Månadens medlemsföretag: Svevind

23 februari 2022

Svevind AB är ett projektutvecklingsföretag som främst arbetar med att möjliggöra produktion av grön förnyelsebar energi genom landbaserad vindkraft.

Som Svevinds största merit hittills finns Markbygden 1101*, Europas största vindkraftspark, med en uppskattad produktion av upp till 12 TWh när den är färdigbyggd. Sedan en tid tillbaka så ser Svevind även goda utvecklingsmöjligheter med att koppla sina projekt till vätgasproduktion och ett lokalt användande av vindresurserna. Företaget har sitt säte i Piteå, där de har sitt huvudsakliga verksamhetsområde, totalt inom Svevind koncernen arbetar 40 personer.

Vi har ställt några frågor till Fredrik Bäcklund, COO på Svevind AB om deras verksamhet och hur de ser på svenska företags affärsmöjligheter globalt kopplade till den gröna omställningen.

Vad är det som är unikt med Svevind och som skapar framgång?

Svevind är ett relativt litet privatägt bolag med en platt organisation, vi har mycket kompetenta medarbetare med en stabil ägarstruktur. Detta skapar en smidighet att anpassa oss och vara uthålliga för att nå våra mål. Vi har en målbild att möjliggöra större projekt som gör skillnad i den så nödvändiga omställningen. Utöver det så har vi ett gott kontaktnät med de som kan vara intresserade att investera i våra projekt. Så här långt har det varit ett mycket stort intresse från en internationell marknad men vi har förhoppning om att våra projekt ska intressera även nationella investerare. En av våra framgångsfaktorer är vår stora erfarenhet och mycket goda kompetens av att ta fram tillstånd och förpacka projekten på ett attraktivt sätt så att det i slutändan leder till ett förverkligande av vindkraftsproduktion av förnybar el.

Hur har medlemskapet i Norrbottens Handelskammare stöttat Svevind?

Vi är riktigt färska i medlemskapet, så vi ser fram emot att ta del av vad Handelskammaren kan erbjuda. Sen så hoppas vi att kunna bygga ett större och mer lokalt/regionalt nätverk, speciellt nu med de kommande stora etableringar som är på gång i Norrbotten.

Vad är det viktigaste för er just nu för att kunna ta nästa steg?

Vi behöver jobba ännu mer med framför allt tillståndsfrågor, just nu så fungerar inte den processen som den borde. Vi vill dock påpeka att processen enligt Miljöbalken är viktig och behöver finnas. Däremot behöver åtgärder vidtas för att minska handläggningstiderna för tillståndsprocesserna. Vad som vi däremot upplever saknas i en tillståndsprocess är en värdering av samhällets behov för att kunna utvecklas och skapa tillväxt för att nå de miljömål som regeringen har satt upp. Vi upplever att processen idag bara utgår ifrån att bevara utan värdera och möjliggöra samexistens mellan olika intressen.

Det finns ett stort globalt intresse för svensk grön energi där Svevind verkar i händelsernas centrum. Som ett internationellt företag med lokal förankring, hur ser ni på svenska företags affärsmöjligheter globalt kopplade till den gröna omställningen?

Generellt så är affärsmöjligheterna goda för de som är intresserade och vill investera, men den absolut största utmaningen är utan tvekan tillståndsprocessen. Vi blir regelbundet kontaktade av aktörer på marknaden, vilket är en tydlig indikation på att det finns ett större intresse än möjligheter. Så återigen, hur ska växandet i norr möjliggöras om systemet inte värderar en helhet?

Läs mer om Svevind här

Fler medlemsföretag

21 jun 2023

Möt Våra Medlemmar Hive Digital Technologies

Möt Våra Medlemmar, Hive Digital Technologies Hive Digital Technologies är ett kanadensiskt börsnoterat bolag (NASDAQ: HIVE) som driver ett av...

KompetensMånadens medlemsföretagNyheter
31 mar 2023

Månadens Medlemsföretag Talga

Talga utvecklar gröna batterianodsprodukter, teknologi och innovationsmaterial i norra Sverige som bidrar till en hållbar framtid. Företaget är vertikalt integrerade,...

KompetensMånadens medlemsföretagNyheter
Hitachi Energy Installation Norge
01 feb 2023

Månadens Medlemsföretag Hitachi Energy

Hitachi Energy är en global teknikledare som arbetar för att främjar ett hållbart energisystem. I Sverige jobbar ca 4900 personer...

InfrastrukturMånadens medlemsföretagNyheterNyhetskategorier