Frihandelsavtalens betydelse för välfärden

07 januari 2020
Som ett litet avlägset land med liten befolkningsmängd är Sveriges välstånd helt beroende av handel med omvärlden.
Hela 46 procent av vår BNP kommer från export av varor och tjänster till andra länder. Historiskt sett har Sverige drivit en frihandelsvänlig linje såväl på hemmaplan som inom ramen för Europasamarbetet, detta oavsett färg på regering. Det har helt enkelt funnits en medvetenhet om frihandelns betydelse för utvecklingen i Sverige, Europa och världen. Sedan Sverige gick med i EU 1995 har både exporten och importen trefaldigats. EU har i dag frihandelsavtal med 67 länder!
Frihandelsavtal sluts mellan länder i syfte att upprätta ett frihandelsområde där handeln mellan länderna underlättas. Detta bland annat genom att tullar minskas eller avvecklas för varor med ursprung i frihandelsområdet. Frihandelsavtalet säkerställer även en öppen, stabil och förutsägbar juridisk miljö. Detta bidrar till att skapa förutsättningar för nya affärsmöjligheter och att vidareutveckla handel och investeringar med olika länder och regioner.
För att våra små och medelstora företag fortsättningsvis ska kunna växa och utvecklas och samtidigt bygga välfärd åt landet, måste stödet till dem vara långsiktigt och uthålligt. I Sveriges exportstrategi, Hela Sverige exporterar, är målet att öka exporten från våra företag i samtliga regioner i Sverige och att arbete med exportfrämjande aktiviteter ska ske aktivt. Detta görs i dag genom samarbetet Regional exportsamverkan.
Kontakta din regionala exportsamverkan så hjälper vi till med att hitta en dörr in för ditt företag till nya möjligheter på nya marknader där frihandelsavtal underlättar affären!
Linda Nilsson, vd Norrbottens Handelskammare
Ledarartikel i exportmagasinet Global Utsikt

Fler nyheter

16 dec 2019

Norrbotten står sig starkt!

Julen väntar runt hörnet och vi förbereder oss för bokslut 2019. Ett ekonomiskbokslut men också ett verksamhetsbokslut. Vi på Norrbottens...

Nyheter
16 dec 2019

Berör verkligen digitaliseringen av bygg och anläggningsbranschen mig?

Om du skulle göra ditt livs största investering och du fick möjlighet att minska kostnaden med 30 % skulle du...

Nyheter
16 dec 2019

Månadens medlemsföretag: Tromb

Om Tromb Tromb arbetar med digital affärsutveckling. Vi ökar effektiviteten hos våra kunder genom att ständigt hitta nya vägar för...

KompetensMånadens medlemsföretag