Berör verkligen digitaliseringen av bygg och anläggningsbranschen mig?

16 december 2019

interreg_digiaec

Om du skulle göra ditt livs största investering och du fick möjlighet att minska kostnaden med 30 % skulle du ta den? Självklart säger du, men är det självklart för våra byggare? Frågan blir relevant när det gäller hur ett digitalt förhållningssätt kommer att påverka livscykelkostnaden för en byggnad.

Det är inte bara de digitala verktygen som digitala loggböcker, VR animationer eller BIM som nu utvecklas med fart. Det är lika mycket insikten och kunskapen hos beställaren där ett digitalt förhållningssätt kräver en ny process för upphandling. Det är under förberedelsefasen, designfasen, som de stora misstagen kan elimineras. Ändringar i en byggnad, i en planlösning skall komma så tidigt som möjligt. Redan innan någon byggnad börjar produceras. Då kostar ändringen minst och effekten blir som störst. Som beställare skall du involvera slutkunden, brukarna, i det tidiga skedet så de kan ge sin syn på hur deras framtida arbetsplats skall vara utformad.

För att enkelt kunna visa hur byggnaden, lokalerna, ser ut då de är färdigbyggda skall VR-tekniken användas så en undersköterska, lärare, fritidspedagog, läkare eller kommunmedborgare förstår hur slutprodukten, deras nya byggnad kommer att se ut när den är färdigproducerad. Då kan de lämna sina synpunkter och ändringar kan göras i tid.

Som beställare måste du ha förståelse för hur viktigt det är att med teknikens hjälp involvera och få synpunkter för dem du bygger. Det kan tyckas självklart att detta synsätt är den rätta vägen att utforma morgondagens byggnader eller de nya områden som byggs i våra kommuner för att skapa det attraktiva samhället. Men att så är fallet är inte en självklarhet.

Teknikutvecklingen går snabbt och leds av de större bolagen. Deras teknik och kunskapsutveckling kan inte enbart bli deras egendom och skapa en kostnadseffektiv process för dem då de går in i större projekt. Nej, det måste bli allas vår egendom. Vi skall kunna påverka de kommande allmänna byggnaderna så de väl motsvarar våra förväntningar och fyller det syfte vi vill att de skall göra. Men då måste också våra beslutsfattare och ansvariga för offentliga byggnader inse att den teknikutveckling som sker också skall utvecklas till samhällsnytta.

Det blir inte enbart en fråga om medinflytande och ökad demokrati utan ett bättre resursnyttjande av våra offentliga medel. Vi kommer att få mer för mindre pengar. Men det kräver att våra kommuner, vår region våra beställare ser denna utveckling och tar till sig den för medborgarnas bästa. När nästa skola, nästa vårdcentral eller nästa hyreshus skall byggas, involvera brukarna redan i planeringsskedet. Öka medinflytandet, spara pengar och öka utrymmet för ytterligare investeringar. Eller skall vi fortsätta som vi alltid gjort och betala 30 % mer?

Norrbottens Handelskammare är svensk part i projektet Digitalisation as a driving force in the AEC business, Digi AEC.

Mer information finns på https://norrbottenshandelskammare.se/digitalization-as-a-driving-force-in-the-aec-industry-digi-aec/

Följ oss på Facebook: Digi AEC

 

partners

Fler nyheter

16 dec 2019

Månadens medlemsföretag: Tromb

Om Tromb Tromb arbetar med digital affärsutveckling. Vi ökar effektiviteten hos våra kunder genom att ständigt hitta nya vägar för...

KompetensMånadens medlemsföretag
12 dec 2019

Vi söker en samordnare Internationella Affärer- Är du vår nya kollega?

Norrbottens Handelskammare är en politisk obunden medlemsägd näringslivsorganisation. Vårt uppdrag är att företräda medlemmars intresse oavsett bransch och storlek för att...

Kompetens
29 nov 2019

Månadens medlemsföretag iTid

Om iTid iTid är ett konsultföretag inom logistik och produktion. Vi har sedan grundandet 2004 haft en stabil tillväxt och...

KompetensMånadens medlemsföretag