Elin Stenvall

Fortsatt tufft läge för länets företag men viss optimism spirar

18 november 2020

Norrbottens Handelskammare har i oktober genomfört 100 telefonintervjuer med branschöverskridande företag i länets samtliga kommuner. Undersökningen visar att effekterna av Covid-19 pandemin är fortsatt påtagliga för Norrbottens näringsliv, men möjligheten till korttidspermittering har varit till stort stöd för länets företag.

Vi kan konstatera att Covid-19 har påverkat många branscher och dess värdekedjor, säger Elin Stenvall, Norrbottens Handelskammare.

Av de intervjuade företagen svarade 70% att omsättningen hade minskat. Minskningen syns i samtliga branscher men som tidigare har besöksnäringen och små företag drabbats hårdast. Fortsatta restriktioner och stängda gränser, främst till våra grannländer Norge och Finland, bedöms ha stor påverkan på Norrbottens näringsliv.

Trots omvärldsläget syns en optimism bland länets företag. Hela 60% av de intervjuade företagen uppger att de planerar att investera inom det närmsta året, något som styrks av de ökade förfrågningarna som ses hos våra affärsbanker. Norrbotten är en stark tillväxtregion och detta är en tydlig signal om att länet fortsätter att attrahera investeringar och etableringar.

Investeringar kopplade till innovationer, hållbarhet och infrastruktur är alla viktiga ingredienser för att våra företag i Norrbotten ska kunna vara konkurrenskraftiga idag och om 20 år, säger Elin Stenvall.

Undersökningen visar att 76% av företagen har genomfört någon form av omställning. Företagen var snabba med att anpassa sin produkt eller tjänst och styra om till nya kunder och marknader när pandemin startade. Möjligheten till korttidspermittering gav företagen ett andrum och möjlighet att behålla kompetens, vilket kan ha räddat många jobb.

Med utökade restriktioner kommer det att bli avgörande att stöd fortsatt finns att tillgå, så att livskraftiga företag kan hantera nuvarande situation och överleva slutfasen av pandemin. Då kommer även framtiden visa på starka företag i norr, företag som inte bara utvecklar sig själva utan även en hel region, avslutar Elin Stenvall.

 

Resultaten för Norrbotten kan sammanfattas enligt följande:

  • 70% av företagen ser en minskad omsättning.
  • 76% har genomfört någon form av omställning, exempelvis genom att anpassa produkten eller tjänsten och söka nya kunder och marknader.
  • 60% av de intervjuade företagen kommer att investera inom det närmsta året. Av de som ej kommer att investera är det osäkra omvärldsläget den främsta orsaken.
  • Korttidspermitteringarna har gett företagen andrum att ställa om samt att behålla sin kompetens.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Stenvall, Internationell samordnare Norrbottens Handelskammare
Tel. 070-54 00 393

Emelie Hjelte, Kommunikationsansvarige Norrbottens Handelskammare
Tel. 070-351 66 82

 

Fler nyheter

22 okt 2020

Tillsammans skapar vi ett kraftfullt näringsliv!

I över 116 år har Norrbottens Handelskammare strategiskt arbetat för länets utveckling. Mycket har hänt sedan starten 1904, men vårt...

Nyheter
22 okt 2020

Månadens medlemsföretag: Lindströms Transport – På en hållbar väg sedan 1957

Lindströms Transport är det innovativa transport- och logistikföretaget som tar nya vägar och leder utvecklingen mot en hållbar transportnäring. Ända...

Månadens medlemsföretagNyheter
08 okt 2020

STOR PRODUKTION BÄDDAR FÖR EXPANSION – STENVALLS ÄR REDO FÖR DEN AMERIKANSKA MARKNADEN

TEXT: NICLAS SAMUELSSON · FOTO: STENVALLS TRÄ Artikeln i sin helhet hittar ni i Handelskammarens exportmagasin Global Utsikt   Det...

Internationell handelNyheter