Fortsatt påverkansarbete inför kommande nationell infrastrukturplan

18 december 2020

Under hösten har Norrbottens Handelskammare arbetat med ett remissyttrande till kommande nationell infrastrukturplan för 2022-2037. Vi har i dialoger och enskilda möten framfört våra ställningstaganden kring prioriterad infrastruktur till beslutsfattare på regional nivå, regeringsnivå och EU-nivå. Vi har bland annat spelat in vikten av ett globalt sammankopplat infrastrukturnätverk inför Infrastrukturdepartementets remissmöte den 17 december 2020.

Vårt remissyttrande ska lämnas in den 29 januari 2021, dessa punkter trycker vi extra på:

  • De kommande 20 åren kommer 700 miljarder att investeras i Norrbotten, och godstransporterna kommer att öka med 50%. Kapacitetsökning är avgörande för att investeringarna ska uppnå full potential och fortsatt kunna driva hela Sverige framåt.
  • Multimodala transportkedjor måste utvecklas, så att vi effektivt kan nyttja de europeiska transportkorridorerna och stärka norra Sveriges konkurrenskraft globalt.
  • Det går att klara klimatmålen och öka näringslivets konkurrenskraft, men då måste våra beslutsfattare öka investeringar i hållbar infrastruktur och prioritera effektivisering och elektrifiering.

Norrbottens Handelskammare företräder våra medlemsföretag, och vi tar gärna emot era inspel inför författandet av remissyttrandet.

Tillsammans skapar vi ett kraftfullt näringsliv!

Fler nyheter

14 dec 2020

Månadens Medlemsföretag: MGB Energy Consulting

Efter närmare 40 år inom Vattenfall med flera olika ledande befattningar startade Mats Brännström konsultföretaget MGB Energy Consulting i början...

InfrastrukturMånadens medlemsföretagNyheter
10 dec 2020

Framtidens hållbara e-handel

Med arbete hemifrån, reseförbud och smittskyddsåtgärder på grund av den pågående coronapandemin har näthandeln förändrats drastiskt de senaste månaderna; bara...

Internationell handelNyheter
10 dec 2020

STOORSTÅLKA SÄLJER SAMISK DESIGN MED PERSONLIG TOUCH

TEXT: NICLAS SAMUELSSON · FOTO: STOORSTÅLKA Artikeln i sin helhet hittar ni i Handelskammarens exportmagasin Global Utsikt Snabb och personlig...

Internationell handelNyheter