Evenemang

Trade Talks: Sydafrika

Trade Talks by Swedish Chambers är ett samarbete inom internationell handel på initiativ av Sveriges regionala handelskammare.

Den 17 maj fokuserar vi på Sydafrika.

Sydafrika, med en befolkning på drygt 60 miljoner, är fortsatt en av de mest drivande och produktiva marknaderna i Afrika. Landet är den andra största ekonomin på kontinenten, efter Nigeria, och den mest industrialiserade nationen i Sub-Sahara Africa. Många svenska bolag, inom alla sektorer, finns etablerade här sedan länge.

EU är fortfarande en av Sydafrikas viktigaste handels och investerings partner och mycket goda handelsvillkor existerar mellan Sydafrika och EU. Sydafrika är en viktig tillväxtekonomi och en naturlig inkörsport till resten av södra Afrika, med en befolkning runt 350 miljoner, underlättat av det nya interkontinentala frihandelsavtalet, AfCFTA.

Under seminariet ges du möjlighet till diskussion med såväl andra deltagare som experter för att få svar på just dina frågor.

Är du nyfiken på Sydafrika som din nästa marknad eller hur Du kan vidareutveckla och växa din marknad i södra Afrika? Anmäl dig till Trade Talks.

PÅ SCEN

Eva Shaw, Managing Director, Advance International Business Development
Vi kommer att engagera och lyssna till en i Sydafrika väletablerad ekonom
1-2 fallstudier kommer presenteras av svenskt/a bolag på plats

VAD ÄR TRADE TALKS?

Trade Talks by Swedish Chambers är ett gemensamt initiativ inom internationell handel på initiativ av Sveriges regionala handelskammare. Som deltagare i Trade Talks interaktiva webinars, 6 stycken under 2022, kommer du att få ta del av expertis från vårt världsomspännande internationella nätverk.

Som prenumerant på Trade Talks får du tillgång till en serie av webinars med de senaste uppdateringarna och analyserna inom internationell handel från aktuella marknader. Det sker i dialog med expertis från både svenska och utländska handelskammare, marknadsexperter samt med olika företag som ger sin bild och lärdomar. Du kommer ges möjlighet till diskussion med såväl andra deltagare som experterna för att få svar på just dina frågor gällande export och import.

Ta del av 6 marknader under 2022:

17 Maj | Sydafrika
22 juni | UK
13 Sep | Finland
13 Okt | Sydkorea
9 Nov | USA
Dec | Mellanöstern / Saudi

För vem?

Exporterande och importerande bolag, eller bolag som funderar på att börja arbeta på en internationell marknad.

Pris:

Medlemspris: 1 495 kr
Icke medlem: 1995 kr
Priset är exklusive moms. I priset ingår tillgång till samtliga Trade Talks under 2022.

I priset ingår tillgång till samtliga Trade Talks under 2022 för hela företaget. Du köper prenumerationen genom att anmäla dig till ett Trade Talks-event. Du är då automatiskt anmäld till alla 6 webinarier. Du kan närsomhelst under året anmäla dig till Trade Talks, priset är alltid detsamma då du och ditt företag får tillgång till alla webinars via vår onlinetjänst.

Innan varje webinar kommer de som köpt en prenumeration att få ett mejl med länk till kommande sändning. Det går bra att dela länken till kollegor.


Trade Talks by Swedish Chambers är ett initiativ av Sveriges regionala handelskammare

Handelskammaren Jönköpings län  Mellansvenska Handelskammaren  Handelskammaren Mittsverige  Handelskammaren Mälardalen Norrbottens Handelskammare 

Stockholms Handelskammare  Handelskammaren Värmland  Västerbottens Handelskammare  Västsvenska Handelskammaren  Östsvenska Handelskammaren 

Datum:
17 maj

Tid:
09:00 - 10:30

Plats:

Digitalt
anmäl dig nedan
för länk till webinar
Anmäl dig här!